LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 677 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119:2002 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-676

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2005 m. kovo 21 d. Europos Komisijos direktyvą 2005/26/EB, nustatančią laikinai iš Direktyvos 2000/13/EB IIIa priedo išbraukiamų maisto ingredientų ar medžiagų sąrašą:

1. Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530; 2004, Nr. 161-5892; 2005, Nr. 62-2209):

1.1. Papildau preambulę žodžiais:

„2005 m. kovo 21 d. Komisijos direktyva 2005/26/EB, nustatanti laikinai iš Direktyvos 2000/13/EB IIIa priedo išbraukiamų maisto ingredientų ar medžiagų sąrašą.“.

1.2. Papildau nauju 16.10 punktu:

16.10. Nuo 2005 m. lapkričio 25 d. iki 2007 m. lapkričio 25 d. šios higienos normos 16.3 punkto antrosios dalies ir 16.9 punkto reikalavimai netaikomi šių maisto produktų sudedamųjų dalių, kilusių iš šios higienos normos 5 priede nurodytų sudedamųjų dalių, ženklinimui:

16.10.1. iš gliteno turinčių javų:

16.10.1.1. kviečių pagrindu pagamintų gliukozės sirupų, įskaitant dekstrozės sirupus, ar iš jų pagamintų produktų, jei dėl apdirbimo proceso nepadidėja alergiškumas, kurį Europos maisto saugos tarnyba nustatė tam produktui, iš kurio jie pagaminti;

16.10.1.2. kviečių pagrindu pagamintų maltodekstrinų ar iš jų pagamintų produktų, jei dėl apdirbimo proceso nepadidėja alergiškumas, kurį Europos maisto saugos tarnyba nustatė tam produktui, iš kurio jie pagaminti;

16.10.1.3. miežių pagrindu pagamintų gliukozės sirupų;

16.10.1.4. alkoholio distiliatams naudojamų javų;

16.10.2. iš kiaušinių:

16.10.2.1. lizocimo (pagaminto iš kiaušinių), naudojamo vynui;

16.10.2.2. albumino (pagaminto iš kiaušinių), naudojamo vyno ir sidro skaidrinimui;

16.10.3. iš žuvies:

16.10.3.1. žuvies želatinos, naudojamos kaip vitaminų ir kvapiųjų medžiagų nešiklio;

16.10.3.2. žuvies želatinos ar žuvų klijų, naudojamų alaus, sidro ir vyno skaidrinimui;

16.10.4. iš sojų pupelių:

16.10.4.1. rafinuotų sojų pupelių aliejaus ir riebalų ar iš jų pagamintų produktų, jei dėl apdirbimo proceso nepadidėja alergiškumas, kurį Europos maisto saugos tarnyba nustatė tam produktui, iš kurio jie pagaminti;

16.10.4.2. natūralių tokoferolių mišinio (E 306), natūralaus d-alfa tokoferolio, natūralaus d-alfa tokoferolio acetato, natūralaus d-alfa tokoferolio sukcinato iš sojų pupelių;

16.10.4.3. iš sojos pupelių aliejaus gautų fitosterolių ir fitosterolių esterių;

16.10.4.4. augalinių stanolių esterių, pagamintų iš sojos pupelių aliejaus sterolių;

16.10.5. iš pieno:

16.10.5.1. alkoholio distiliatams naudojamų išrūgų;

16.10.5.2. laktitolio;

16.10.5.3. pieno (kazeino) produktų, naudojamų sidro ir vyno skaidrinimui;

16.10.6. iš riešutų:

16.10.6.1. alkoholio distiliatams naudojamų riešutų;

16.10.6.2. riešutų (migdolų, graikinių riešutų), naudojamų aromatui alkoholinių gėrimų gamyboje;

16.10.7. iš salierų:

16.10.7.1. salierų lapų ir sėklų aliejaus;

16.10.7.2. salierų sėklų oleogumų;

16.10.8. iš garstyčių:

16.10.8.1. garstyčių aliejaus;

16.10.8.2. garstyčių sėklų aliejaus;

16.10.8.3. garstyčių sėklų oleogumų.“.

1.3. Išdėstau 23.5 punktą taip:

23.5. Ant pakartotinai naudojamų stiklinių butelių, kurie yra neištrinamai paženklinti ir neturi etiketės, žiedo ar lankelio reikia pateikti tik šios higienos normos 13.1, 13.4 ir 13.5 punktuose minimą informaciją. Šiuo atveju netaikomos šios higienos normos 23.4 punkto nuostatos.“.

1.4. Papildau nauju 23.6 punktu:

23.6. Ant pakuočių, kurių didžiausias plotas mažesnis kaip 10 cm2, reikia pateikti tik šios higienos normos 13.1, 13.4, 13.5 ir 16.9 punktuose minimą informaciją. Šiuo atveju netaikomos šios higienos normos 23.4 punkto nuostatos.“.

2. Nustatau, kad:

2.1. nuo 2005 m. lapkričio 25 d. draudžiama prekiauti maisto produktais, neatitinkančiais šio įsakymo 1.3 punkto reikalavimų, tačiau, jei tokie produktai buvo paženklinti etiketėmis ar patiekti į rinką iki 2005 m. lapkričio 25 d., jais leidžiama prekiauti, kol baigsis atsargos;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2005 m. rugsėjo 21 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA