Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL KAI KURIŲ TAURAGĖS RAJONO savivaldybės kaimO gyvenamųjų vietovių PANAIKINIMO, kaimO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ir JŲ TERITORIJŲ ribų NUSTATYMO IR PAVADINIMŲ kaimO GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS SUTEIKIMO

 

2011 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 981

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183; 1999, Nr. 43-1362; 2005, Nr. 88-3284; 2010, Nr. 41-1934) 9 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 20 d. sprendime Nr. 1-1225 (2011 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. 1-1897 ir 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-106 redakcija) išdėstytą pasiūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Panaikinti šias Tauragės rajono savivaldybės kaimo gyvenamąsias vietoves:

1.1. Batakių seniūnijos:

1.1.1. Batakių geležinkelio stoties gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 28,51 hektaro – priskirti Batakių seniūnijos Eidintų kaimo teritorijai;

1.1.2. Fermos kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 155,77 hektaro – priskirti Batakių seniūnijos Šiaudinės kaimo teritorijai;

1.1.3. Karklotės kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 222,54 hektaro – priskirti Batakių seniūnijos Ožnugarių kaimo teritorijai;

1.2. Gaurės seniūnijos Lybiškių kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 14,69 hektaro – priskirti Gaurės seniūnijos Padrūtupio kaimo teritorijai.

1.3. Lauksargių seniūnijos Žilučių kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 248 hektarus – priskirti Lauksargių seniūnijos Kamščių kaimo teritorijai.

1.4. Mažonų seniūnijos:

1.4.1. Galmenų kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 226,54 hektaro – priskirti Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo teritorijai;

1.4.2. Treinosios kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 260,74 hektaro – priskirti Mažonų seniūnijos Lomių kaimo teritorijai;

1.4.3. Visbutų kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 127,47 hektaro – priskirti Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo teritorijai.

1.5. Skaudvilės seniūnijos:

1.5.1. Adakavo I kaimo gyvenamąją vietovę (747,3 hektaro) ir Adakavo II kaimo gyvenamąją vietovę (75,82 hektaro), o jų teritorijų dalis priskirti nustatomai Skaudvilės seniūnijos gyvenamajai vietovei ir suteikti jai Adakavo kaimo pavadinimą;

1.5.2. Cigelnės kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 33,49 hektaro – priskirti Skaudvilės seniūnijos Žalūkės kaimo teritorijai;

1.5.3. Paupynio kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 32,33 hektaro – priskirti Skaudvilės seniūnijos Očikų kaimo teritorijai;

1.5.4. Žvirzdės kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 14,49 hektaro – priskirti Skaudvilės seniūnijos Vilnalių kaimo teritorijai.

1.6. Tauragės seniūnijos:

1.6.1. Dvarelio viensėdžio gyvenamąją vietovę;

1.6.2. Požėrūnų geležinkelio stoties gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 13,96 hektaro – priskirti Tauragės seniūnijos Staiginės kaimo teritorijai;

1.6.3. Trakšeliškių kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 15,84 hektaro – priskirti Tauragės seniūnijos Joniškės kaimo teritorijai.

1.7. Žygaičių seniūnijos:

1.7.1. Lapkasių kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 135,15 hektaro – priskirti Žygaičių seniūnijos Palolyčio kaimo teritorijai;

1.7.2. Pašikšnių kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 240,15 hektaro – priskirti Žygaičių seniūnijos Šikšnių kaimo teritorijai;

1.7.3. Pryšmantų I kaimo gyvenamąją vietovę ir Pryšmantų II kaimo gyvenamąją vietovę, o jų teritorijas – atitinkamai 170,2 ir 474,28 hektaro – priskirti nustatomai Žygaičių seniūnijos gyvenamajai vietovei ir suteikti jai Pryšmantų kaimo pavadinimą;

1.7.4. Stirbaičių kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 296,56 hektaro – priskirti Žygaičių seniūnijos Stirbaitynės kaimo teritorijai;

1.7.5. Užpelkių kaimo gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 188,68 hektaro – priskirti Žygaičių seniūnijos Sartininkų kaimo teritorijai.

2. Nustatyti šių Tauragės rajono savivaldybės kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas pagal pridedamą planą:

2.1. Batakių seniūnijos: Akstinų kaimo (251,56 hektaro), Antegluonio kaimo (75,61 hektaro), Balčiškės kaimo (690,9 hektaro), Batakių kaimo (646,34 hektaro), Batakių miestelio (115,34 hektaro), Bildenių kaimo (114,94 hektaro), Čiuteikių kaimo (340,51 hektaro), Eidintų kaimo (553,53 hektaro), Gerviečių kaimo (356,99 hektaro), Gryblaukio kaimo (30,04 hektaro), Kertenių kaimo (225,88 hektaro), Kundročių kaimo (238,81 hektaro), Lankininkų kaimo (104,24 hektaro), Liaudginų kaimo (622,36 hektaro), Mažintų kaimo (201,73 hektaro), Melagiškės kaimo (241,19 hektaro), Mickiškės kaimo (355,3 hektaro), Mozeriškės kaimo (105,55 hektaro), Norkiškės kaimo (275,7 hektaro), Ožnugarių kaimo (1 028 hektarai), Paegluonio kaimo (124,35 hektaro), Paltiniškės kaimo (146,7 hektaro), Pašešuvio kaimo (333,66 hektaro), Pužiškės kaimo (2,9 hektaro), Santakų kaimo (57,69 hektaro), Šiaudinės kaimo (391,64 hektaro), Šiurpiškės kaimo (272,86 hektaro), Užkertenių kaimo (330,67 hektaro) ir Užšešuvių kaimo (104,23 hektaro).

2.2. Gaurės seniūnijos: Aneliškės kaimo (287,25 hektaro), Ąžuolynės kaimo (134,57 hektaro), Balandžių kaimo (161,18 hektaro), Baltrušaičių kaimo (133,25 hektaro), Bernotiškės kaimo (258,96 hektaro), Braziškių kaimo (107,6 hektaro), Burbiškių kaimo (299,83 hektaro), Dargaičių kaimo (399 hektarai), Deferencijos kaimo (497 hektarai), Drūtaviškių kaimo (145,56 hektaro), Dvarviečių kaimo (188,29 hektaro), Eičių kaimo (157,03 hektaro), Gailiškės kaimo (87,18 hektaro), Gauraičių kaimo (176,46 hektaro), Gaurės kaimo (292,65 hektaro), Gaurės miestelio (122,94 hektaro), Girgždų kaimo (251,75 hektaro), Jucaičių kaimo (603,32 hektaro), Kiukiškių kaimo (524,38 hektaro), Kunigiškių kaimo (114,17 hektaro), Liperiškės kaimo (127,62 hektaro), Liutkaičių kaimo (190,23 hektaro), Meižių kaimo (349,32 hektaro), Meškų kaimo (259,23 hektaro), Milaičių kaimo (310,19 hektaro), Milgaudžių kaimo (426,79 hektaro), Oreliškių kaimo (62,62 hektaro), Padrūtupių kaimo (145,2 hektaro), Paįkojų kaimo (615,34 hektaro), Pameižių kaimo (93,37 hektaro), Pamiliušių kaimo (98 hektarai), Pasalupio kaimo (71,04 hektaro), Pypalių kaimo (332,77 hektaro), Platkepurių kaimo (100,3 hektaro), Puikių kaimo (468,59 hektaro), Purviškių kaimo (246,11 hektaro), Sakalinės kaimo (1 239,88 hektaro), Stirbaičių kaimo (482,69 hektaro), Stragutės kaimo (359,84 hektaro), Šiauriškių kaimo (430,53 hektaro), Traklauko kaimo (455,47 hektaro), Užvarnių kaimo (241,62 hektaro), Užvėjų kaimo (195,99 hektaro), Vėžaičių kaimo (380,34 hektaro), Zaltriškių kaimo (452,42 hektaro), Zuikiškių kaimo (104,19 hektaro) ir Žiburių kaimo (186,13 hektaro).

2.3. Lauksargių seniūnijos: Aukštvilkių kaimo (702,08 hektaro), Gilandviršių kaimo (683,11 hektaro), Greižėnų kaimo (189,93 hektaro), Griežpelkių I kaimo (471,97 hektaro), Griežpelkių II kaimo (402,94 hektaro), Kalėnų kaimo (550,08 hektaro), Kamščių kaimo (232,13 hektaro), Kregždėnų kaimo (467,36 hektaro), Kreivėnų kaimo (267,64 hektaro), Lauksargių kaimo (690,98 hektaro), Meldiklaukių kaimo (205,39 hektaro), Nemeilų kaimo (397,72 hektaro), Oplankio kaimo (348,05 hektaro), Steponiškių kaimo (286,55 hektaro) ir Šakių kaimo (360,57 hektaro).

2.4. Mažonų seniūnijos: Alijošiškių kaimo (311,1 hektaro), Antšunijų kaimo (139,58 hektaro), Balskų kaimo (297,39 hektaro), Deblių kaimo (91,57 hektaro), Devynakių kaimo (322,87 hektaro), Genių kaimo (313,05 hektaro), Griaužų kaimo (724,41 hektaro), Gudlaukio kaimo (85,27 hektaro), Jatkantalių kaimo (226,19 hektaro), Karapolio kaimo (594,26 hektaro), Kasbarynų kaimo (586,15 hektaro), Kaziškės kaimo (154,34 hektaro), Kelmynės kaimo (119,63 hektaro), Kuturių kaimo (248,74 hektaro), Lėkiškės kaimo (158,1 hektaro), Leoniškės kaimo (200,94 hektaro), Lylavėnų kaimo (335,56 hektaro), Lomių kaimo (817,08 hektaro), Matiškių kaimo (317,37 hektaro), Mažonų kaimo (570,28 hektaro), Mineikiškių kaimo (51,44 hektaro), Mišeikių kaimo (330,64 hektaro), Naujininkų kaimo (60,68 hektaro), Norkaičių kaimo (803,56 hektaro), Pagirupio kaimo (316,32 hektaro), Pagramančio miestelio (437,02 hektaro), Pagramantalio kaimo (135,04 hektaro), Papušynės kaimo (108,63 hektaro), Reksčių kaimo (184,72 hektaro), Rekstukų kaimo (121,75 hektaro), Ridikiškės kaimo (209,44 hektaro), Ringalių kaimo (262,36 hektaro), Ringių kaimo (231,2 hektaro), Selmoniškių kaimo (167,49 hektaro), Siaurkampio kaimo (222,3 hektaro), Sungailiškių kaimo (548,2 hektaro), Sutkų kaimo (518,84 hektaro), Šakviečio kaimo (663,07 hektaro), Šaukėnų kaimo (347,55 hektaro), Tamošaičių kaimo (335,27 hektaro), Trakšeliškių kaimo (70,52 hektaro), Tuščių kaimo (249,14 hektaro), Uosviečio kaimo (255,52 hektaro), Užbūdupio kaimo (232,7 hektaro), Vaitimėnų kaimo (554,1 hektaro), Vėžalaukio kaimo (276,24 hektaro) ir Zuikiškės kaimo (129,57 hektaro).

2.5. Skaudvilės seniūnijos: Adakavo kaimo (609,12 hektaro), Angladegių kaimo (188,7 hektaro), Barsukynės kaimo (306,99 hektaro), Beresniškės kaimo (149,78 hektaro), Beržynės kaimo (361,15 hektaro), Bokšeinių kaimo (196,07 hektaro), Brūžaičių kaimo (80,66 hektaro), Būgų kaimo (39,61 hektaro), Būtenių kaimo (364,85 hektaro), Daujotėlių kaimo (168,54 hektaro), Dvarviečių kaimo (111,14 hektaro), Gedgaudiškės kaimo (178,23 hektaro), Gilvičių kaimo (189,4 hektaro), Giržadų kaimo (262,81 hektaro), Ivangėnų kaimo (401,69 hektaro), Jakštų kaimo (145,53 hektaro), Jakutiškės kaimo (437,93 hektaro), Juškaičių kaimo (70,92 hektaro), Juškiškės kaimo (51,38 hektaro), Kalniškių kaimo (304,36 hektaro), Karšuvos kaimo (116,92 hektaro), Kavadonių kaimo (385,94 hektaro), Keterių kaimo (336,69 hektaro), Kirklių kaimo (221,29 hektaro), Kuksinės kaimo (29,18 hektaro), Lauraičių kaimo (73,49 hektaro), Laurinaičių kaimo (62,33 hektaro), Leliškės kaimo (114,13 hektaro), Margynės kaimo (83,13 hektaro), Mikalaičių kaimo (76,56 hektaro), Mockaičių kaimo (248,43 hektaro), Motaičių kaimo (65,44 hektaro), Nosaičių kaimo (114,95 hektaro), Očikių kaimo (540,66 hektaro), Pabambių kaimo (227,32 hektaro), Paegluonio kaimo (220,51 hektaro), Paklevio kaimo (187,07 hektaro), Paplėstiškės kaimo (138,66 hektaro), Paprūdžių kaimo (43,1 hektaro), Papušynių kaimo (128,72 hektaro), Pasuvirkščio kaimo (86,17 hektaro), Pauliškių kaimo (165,66 hektaro), Pavarčio kaimo (742,83 hektaro), Paverkalnio kaimo (102,52 hektaro), Pilsūdų kaimo (374,18 hektaro), Plingių kaimo (53,14 hektaro), Puželių kaimo (178,26 hektaro), Pužų kaimo (310,42 hektaro), Rūdijos kaimo (38,72 hektaro), Ruibiškės kaimo (162,56 hektaro), Sauslaukio kaimo (201,58 hektaro), Sniegoniškės I kaimo (522,17 hektaro), Sniegoniškės II kaimo (208,58 hektaro), Sodalės kaimo (283,37 hektaro), Šidagių kaimo (277,31 hektaro), Trepų kaimo (299,12 hektaro), Užkalnių kaimo (115,99 hektaro), Vaidatonių kaimo (68,9 hektaro), Vėluikių kaimo (324,78 hektaro), Vilnalių kaimo (242,95 hektaro), Zakarkiškės kaimo (114,68 hektaro) ir Žaliūkės kaimo (108,92 hektaro).

2.6. Tauragės seniūnijos: Alangos kaimo (245,97 hektaro), Antgurklių kaimo (141,69 hektaro), Balandiškių kaimo (124,88 hektaro), Baltramiejiškių kaimo (162,34 hektaro), Beigeriškių kaimo (60,84 hektaro), Bekeriškių kaimo (73,97 hektaro), Bimbilinės kaimo (79,28 hektaro), Butkelių kaimo (104,36 hektaro), Ceikiškės kaimo (77,55 hektaro), Dacijonų kaimo (148,77 hektaro), Dagių kaimo (127,7 hektaro), Dapkiškių kaimo (282,59 hektaro), Dauglaukio kaimo (469,72 hektaro), Drąslaukio kaimo (199,91 hektaro), Dunokų kaimo (78,98 hektaro), Dvarelio kaimo (110,32 hektaro), Dvarviečių kaimo (132,58 hektaro), Grineidžių kaimo (94,17 hektaro), Gurklių kaimo (168,75 hektaro), Jatkančių kaimo (411,65 hektaro), Jocių kaimo (401,08 hektaro), Joniškės kaimo (280,91 hektaro), Juodpetrių kaimo (340,81 hektaro), Kalniškių kaimo (90,5 hektaro), Kalpokų kaimo (239,85 hektaro), Kraštinės kaimo (103,74 hektaro), Kuisių kaimo (595,36 hektaro), Lapynų kaimo (37,03 hektaro), Lapurvio kaimo (74,66 hektaro), Laužo kaimo (79,86 hektaro), Lengvenių kaimo (152,19 hektaro), Ližių kaimo (354,05 hektaro), Lukšiškių kaimo (184,46 hektaro), Mąsčių kaimo (90,27 hektaro), Meldikviršių kaimo (490,56 hektaro), Molynų kaimo (156,73 hektaro), Molupio kaimo (517,17 hektaro), Paberžių kaimo (289,37 hektaro), Pajūrio kaimo (136,74 hektaro), Pakalpokių kaimo (81,24 hektaro), Pašešuvio kaimo (466,76 hektaro), Petkaičių kaimo (54,12 hektaro), Plikiškės kaimo (139,89 hektaro), Požerūnų kaimo (230,2 hektaro), Rūgalių kaimo (190,49 hektaro), Skirgailų kaimo (193,55 hektaro), Sodalės kaimo (94,93 hektaro), Staiginės kaimo (184,99 hektaro), Šakių kaimo (182,46 hektaro), Šaltaičių kaimo (157,85 hektaro), Šilinės kaimo (247,53 hektaro), Tarailių kaimo (61,97 hektaro), Taurų kaimo (316,51 hektaro), Trakininkų kaimo (189,25 hektaro), Trūkiškės kaimo (637,43 hektaro), Vališkių kaimo (79,34 hektaro), Vitkaičių kaimo (120,26 hektaro), Voveraičių kaimo (23,52 hektaro) ir Žadgailų kaimo (264,65 hektaro).

2.7. Žygaičių seniūnijos: Aukštupių kaimo (761,27 hektaro), Balčių kaimo (491,78 hektaro), Būdviečių kaimo (378,23 hektaro), Butkų kaimo (694,53 hektaro), Dabrupinės kaimo (115,72 hektaro), Dirvėnų kaimo (413,87 hektaro), Draudenių kaimo (243,59 hektaro), Gaudaičių kaimo (233,24 hektaro), Girininkų kaimo (556,04 hektaro), Kaupių kaimo (386,89 hektaro), Kęsčių kaimo (500,71 hektaro), Laužininkų kaimo (457,83 hektaro), Lazdynės kaimo (227 hektarai), Leikiškių kaimo (266,14 hektaro), Margiškių kaimo (372,97 hektaro), Murdelių kaimo (288,07 hektaro), Pabūdviečių kaimo (316,67 hektaro), Palolyčio kaimo (219,91 hektaro), Pryšmantų kaimo (643,62 hektaro), Putokšlių kaimo (1 135,42 hektaro), Ringinių kaimo (399,16 hektaro), Ruikių kaimo (325,81 hektaro), Sartininkų kaimo (602,08 hektaro), Skiržemės kaimo (876,86 hektaro), Stirbaitynės kaimo (587,94 hektaro), Stokaičių kaimo (747,27 hektaro), Šikšnių kaimo (516,59 hektaro), Trumpininkų kaimo (529,95 hektaro), Trumpiškių kaimo (228,9 hektaro), Urvinių kaimo (236,65 hektaro), Vaidilų kaimo (285,28 hektaro), Vaitiškės kaimo (208,18 hektaro), Vilaičių kaimo (343,72 hektaro), Visbarų kaimo (635,2 hektaro), Vylūsčių kaimo (142,3 hektaro), Zoliškių kaimo (240,3 hektaro) ir Žygaičių miestelio (857,54 hektaro).

3. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be priedo skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“, o su priedu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 

_________________