LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL BULVIŲ IMPORTO IŠ VENGRIJOS LAIKINO APRIBOJIMO

 

2002 m. sausio 7 d. Nr. 3

Vilnius

 

 

Vykdant importuojamų bulvių iš Vengrijos fitosanitarinį patikrinimą 2001 m. gruodžio mėnesį buvo nustatytas jų užkrėstumas karantininiu organizmu – bulviniu stiebiniu nematodu.

Bulvinio stiebinio nematodo (Ditylenchus destructor Thorne) platinimas Lietuvoje griežtai draudžiamas, nes jis įrašytas į Lietuvos kenksmingų organizmų 2 sąrašo antrą dalį.

Atsižvelgdamas į padidėjusią riziką užkrėsti Lietuvos teritoriją karantininiu kenkėju – stiebiniu nematodu (Ditylenchus destructor Thorne) ir vadovaudamasis Fitosanitarijos įstatymo 4 straipsnio nuostatomis:

1. Laikinai, 3 mėnesiams, draudžiu neperdirbtų bulvių importą į Lietuvą iš Vengrijos.

2. Įsakymo vykdymą pavedu kontroliuoti Augalų karantino skyriaus viršininkei L. Nečajevai.

3. Įsakymas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos.

 

 

 

Viršininkas                                                                                 Edmundas Morkevičius