LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ETATŲ SKAIČIAUS MINISTERIJOSE IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOSE SUMAŽINIMO

 

1998 m. sausio 13 d. Nr. 34

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sumažinti, palyginti su 1997 m. sausio 1 d., ministerijose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigose etatų skaičių 511 vienetų.

2. Patvirtinti maksimalų leistiną etatų skaičių ministerijose:

Aplinkos apsaugos ministerija

115;

Europos reikalų ministerija

65;

Finansų ministerija

265;

Krašto apsaugos ministerija

275;

Kultūros ministerija

71;

Ryšių ir informatikos ministerija

55;

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

145;

Statybos ir urbanistikos ministerija

76;

Susisiekimo ministerija

135;

Sveikatos apsaugos ministerija

96;

Švietimo ir mokslo ministerija

132;

Teisingumo ministerija

100;

Ūkio ministerija

215;

Užsienio reikalų ministerija

298;

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

50;

Vidaus reikalų ministerija

235;

Žemės ir miškų ūkio ministerija

220.

Į maksimalų leistiną etatų skaičių neįskaitomi ministerijų įsteigtų užsienio valstybėse institucijų etatai ir Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos etatai.

3. Patvirtinti maksimalų leistiną etatų skaičių Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigose, kitose valstybės institucijose:

Statistikos departamentas

305;

Statistikos departamentui pavaldžios organizacijos

315;

Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba

65;

Kokybės inspekcija prie Valstybinės konkurencijos

 

 

ir vartotojų teisių gynimo tarnybos

285;

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

38;

Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamentas

35;

Lietuvos archyvų departamentas

32;

Kūno kultūros ir sporto departamentas

29;

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba

25;

Valstybinė veterinarijos tarnyba

25;

Ginklų fondas

20;

Viešųjų pirkimų tarnyba

15;

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

135;

Valstybinė jaunimo reikalų taryba

8;

Lietuvos invalidų reikalų taryba

10.

4. Pavesti Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo kartu su kitomis ministerijomis parengti projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl etatų skaičiaus ministerijoms pavaldžiose įstaigose sumažinimo.

5. Sudaryti šią komisiją inspekcijų ir kitų kontroliuojančiųjų tarnybų funkcijų ir veiklos analizei atlikti:

T. Kazlauskienė

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos viceministrė (komisijos pirmininkė);

Z. Čeponytė

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko aparato kanclerio pavaduotoja;

A. Gylys

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėjas;

R. Martinavičius

Europos reikalų ministerijos Užsienio investicijų departamento direktoriaus pavaduotojas;

J. Puntežienė

Finansų ministerijos Biudžeto departamento Biudžetinių įstaigų skyriaus vyriausioji ekonomistė;

K. Rekerta

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos Valdymo reformų skyriaus vedėjas;

J. Žiogas

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėjėjas.

Komisija, atlikusi darbą, pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas dėl kontrolės institucijų pertvarkymo ir etatų skaičiaus jose sumažinimo.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

VALDYMO REFORMŲ IR

SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS                                                 KĘSTUTIS SKREBYS