LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 19 D. NUTARIMO NR. 928 „DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PRODUKTŲ, SKIRTŲ NAUDOTI KAIP DEGALAI (VARIKLIŲ KURAS) IR (ARBA) ŠILDYMUI, JŲ PAKAITALŲ IR PRIEDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. liepos 8 d. Nr. 1069

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 928 „Dėl akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 64-2590):

1. Išdėstyti 3 punktą taip:

„3. Gazoliai, jų pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 31 straipsnis), skystasis kuras (mazutas), jo pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 32 straipsnio dalis)

2707.99.19.0, 2710.19.41.1–2710.19.49.9, 2710.19.61.9, 2710.19.63.9, 2710.19.65.9, 2710.19.69.9, 2710.19.81.0********, 2710.19.83.0********, 2710.19.87.0********–2710.19.93.0********, 2710.19.99.8********, 2710.91.00.0, 2710.99.00.0, 3824.90.99.8“.

2. Papildyti nurodytąjį sąrašą šia aštuntąja išnaša:

„********Tik tos alyvos, kurios numatomos naudoti, parduodamos arba naudojamos kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui ar degalų (variklių kuro) priedai. Bet koks asmuo, taip pardavęs ar sunaudojęs alyvas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo taikymo tikslais, laikomas pagaminusiu akcizais apmokestinamą kurą“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministrė                                                                             Dalia Grybauskaitė