LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS KIETŲJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIO PROJEKTAVIMO

 

2004 m. vasario 9 d. Nr. 141

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 59-1368) 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pritarti Ūkio ministerijos pasiūlymui leisti valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei projektuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį (kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir saugyklų kompleksą).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

______________