LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 m. SAUSIO 6 d. ĮSAKYMO Nr. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 10 d. Nr. V-583

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Jungtinių Tautų Organizacijos 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos (Žin., 2001, Nr. 50-1743) 23 straipsniu ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 4 straipsnio 1 dalimi bei 2 dalies 1 punktu,

papildau Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113), I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą po žodžių „Fenetilinas (Fenetylline)“ šia nauja eilute:

„4-fluoramfetaminas (4-fluoroamphetamine, 4-FMP)*“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                ALGIS ČAPLIKAS