LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. vasario 23 d. Nr. 185

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 43-1613, Nr. 69-2819; 2004, Nr. 107-3989):

1. Išdėstyti 4.357–4.366 punktus taip:

„4.357.

už ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą pašarų priedus, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą

682 litai

4.358.

už ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą didmenomis, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą

439 litai

4.359.

už ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą mažmenomis, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą

299 litai

4.360.

už ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą premiksus, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą

581 litas

4.361.

už ūkio subjektų, tiekiančių premiksus į apyvartą didmenomis, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą

496 litai

4.362.

už ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus mažmenomis, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą

358 litai

4.363.

už ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą kombinuotuosius pašarus, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą

528 litai

4.364.

už ūkio subjektų, gaminančių kombinuotuosius pašarus savo reikmėms, patvirtinimą, įregistravimą Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registre ir registravimo pažymėjimo išdavimą

274 litai

4.365.

už ūkio subjektų, perdirbančių sausuosius pašarus, patvirtinimą

356 litai

4.366.

už ūkio subjektų, perkančių pašarus, skirtus džiovinti ir (ar) smulkinti, patvirtinimą

203 litai“.

2. Pripažinti netekusiais galios 4.367–4.371 punktus.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministras                                                                           Zigmantas Balčytis