LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO Nr. 504 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. balandžio 27 d. Nr. D1-359

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2005, Nr. 76-2784; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949):

1. Įrašau dalies Gyvūnai skyriaus Žuvys 0 (Ex) kategorijos skirsnyje 3 punktą ir išdėstau jį taip:

3. Aštriašnipis eršketas – Acipenser oxyrhynchus mitchill.“

2. Išbraukiu dalies Gyvūnai skyriaus Žuvys 5 (Rs) kategorijos skirsnio 1 punktą.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas