LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ STEIGTI VALSTYBĖS ĮMONĘ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪRĄ IR PARENGTI BEI PATVIRTINTI TEISĖS AKTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI SUTEIKIMO

 

1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 1487

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1600) 12 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi ir 31 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti Ūkio ministerijai nuo 2001 m. sausio 1 d. įsteigti valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą.

2. Įgalioti parengti ir patvirtinti:

2.1. Ūkio ministeriją kartu su Finansų ministerija – Apskaitos ypatumus, susijusius su radioaktyviųjų atliekų apskaita;

2.2. Aplinkos ministeriją kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija – Radioaktyviųjų atliekų išvežimo, vežimo tranzitu bei panaudotų uždarųjų šaltinių grąžinimo tvarką.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                        ANDRIUS KUBILIUS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                VALENTINAS MILAKNIS

______________