Lietuvos Respublikos VyriausybėS

N U T A R I M A S

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 11 d. Nr. 1212

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 155-5643; 2007, Nr. 105-4309; 2008, Nr. 36-1285; 2011, Nr. 159-7519):

1.1. Išdėstyti 2.5 punktą taip:

„2.5. prašymo išduoti užsieniečiui leidimą laikinai  gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimą (toliau vadinama – prašymo nagrinėjimas) ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – leidimas laikinai gyventi) įforminimą:

 

2.5.1. prašymo nagrinėjimą

300 litų

2.5.2. leidimo laikinai gyventi įforminimą

100 litų

 

Pastaba. Jeigu prašymas išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi nagrinėjamas arba leidimas laikinai gyventi įforminamas per terminą, perpus trumpesnį už Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytą ilgiausią terminą, valstybės rinkliava didinama du kartus.“

1.2. Išdėstyti 2.6 punktą taip:

„2.6. prašymo pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi nagrinėjimą ir pakeisto leidimo laikinai gyventi įforminimą:

 

2.6.1. prašymo nagrinėjimą

300 litų

2.6.2. pakeisto leidimo laikinai gyventi įforminimą

100 litų

Pastaba. Jeigu prašymas pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi nagrinėjamas arba pakeistas leidimas laikinai gyventi įforminamas per terminą, perpus trumpesnį už Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytą ilgiausią terminą, valstybės rinkliava didinama du kartus.“

1.3. Išdėstyti 2.8 punktą taip:

„2.8. prašymo išduoti užsieniečiui Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau vadinama – leidimas nuolat gyventi) nagrinėjimą ir leidimo nuolat gyventi įforminimą:

 

2.8.1. prašymo nagrinėjimą

150 litų

2.8.2. leidimo nuolat gyventi įforminimą

100 litų

Pastaba. Jeigu prašymas išduoti užsieniečiui leidimą nuolat gyventi nagrinėjamas arba leidimas nuolat gyventi įforminamas per terminą, perpus trumpesnį už Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytą ilgiausią terminą, valstybės rinkliava didinama du kartus.“

1.4. Išdėstyti 2.81 punktą taip:

„2.81. prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą ir pakeisto leidimo nuolat gyventi įforminimą:

 

2.81.1. prašymo nagrinėjimą

40 litų

2.81.2. pakeisto leidimo nuolat gyventi įforminimą

100 litų

Pastaba. Jeigu prašymas pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjamas ir pakeistas leidimas nuolat gyventi įforminamas per terminą, perpus trumpesnį už Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytą ilgiausią terminą, valstybės rinkliava didinama du kartus.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. vasario 1 dieną.

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

Ūkio ministras, pavaduojantis finansų ministrą      Evaldas Gustas

 

_________________