LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2010 m. liepos 14 d. Nr. 1074

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285; 2010, Nr. 28-1307), pastraipa „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo“ (po 4.491 punkto) ir šiais 4.492 ir 4.493 punktais:

„Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo

4.492. vieno tūkstančio apyvartinių taršos leidimų registravimą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre veiklos vykdytojo sąskaitoje                          20 litų

4.493. sąskaitos Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre atidarymą              540 litų“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS FINANSŲ MINISTRĄ                                          DAINIUS KREIVYS