LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

dėl gripo epidemijos šalyje skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių sąrašo Patvirtinimo

 

2011 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-756

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo 2010–2011 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-900 (Žin., 2010, Nr. 123-6308), 1.2 priemonę:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Gripo epidemijos šalyje skelbimo ir atšaukimo kriterijus;

1.2. Rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių sąrašą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                             RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. rugpjūčio 3 d.

įsakymu Nr. V-756

 

GRIPO EPIDEMIJOS ŠALYJE SKELBIMO IR ATŠAUKIMO KRITERIJAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gripo epidemijos skelbimo ir atšaukimo kriterijai taikomi siekiant įvertinti gripo, sukelto naujo viruso potipio (pandeminio gripo), ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (toliau – ŪVKTI) epideminę situaciją ir priimti sprendimą dėl gripo epidemijos šalyje skelbimo ar atšaukimo, kai naujo gripo viruso potipio atsiradimas ir plitimas kelia didelį pavojų visuomenės sveikatai.

2. Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios institucijos, vykdančios užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, renka, apibendrina epidemiologinės priežiūros ir kitus duomenis, reikalingus įvertinti gripo ir ŪVKTI epideminę situaciją, jos atitiktį gripo epidemijos šalyje skelbimo ar atšaukimo kriterijams, ir, jei vertinimas rodo, kad duomenys atitinka / neatitinka gripo epidemijos šalyje skelbimo ar atšaukimo kriterijus, apie tai informuoja Sveikatos apsaugos ministeriją.

3. Gripo epidemiją šalyje skelbia ir atšaukia sveikatos apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo.

 

II. GRIPO EPIDEMIJOS ŠALYJE SKELBIMO IR ATŠAUKIMO KRITERIJAI

 

4. Gripo epidemiją šalyje rekomenduojama skelbti, kai pagal gripo ir ŪVKTI epidemiologinės priežiūros ir kitus duomenis nustatoma atitiktis pagrindiniams kriterijams:

4.1. vyrauja naujo gripo viruso potipio arba praėjusį sezoną gripo pandemiją sukėlusio gripo viruso potipio padermė (daugiau nei 80 procentų laboratoriškai patvirtintų gripo atvejų sukėlė naujas gripo viruso potipis);

4.2. sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis atitinka vieną iš šių kriterijų:

4.2.1. viršija 100 atvejų 10 tūkst. gyventojų per savaitę daugiau nei 50 procentų Lietuvos savivaldybių;

4.2.2. gyventojų skaičius savivaldybėse, kuriose sergamumas gripu ir ŪVKTI viršija 100 atvejų 10 tūkst. gyventojų per savaitę, sudaro daugiau nei 50 procentų visos Lietuvos gyventojų;

4.2.3. sergamumas šalyje viršija 100 atvejų 10 tūkst. gyventojų per savaitę.

5. Jei gripo ir ŪVKTI epidemiologinės priežiūros ir kiti duomenys (gripo sukeltas mirštamumas, komplikacijų, hospitalizacijos, hospitalizacijos intensyvios terapijos skyriuose dažnis), nenurodyti 4.1–4.2 punktuose, leidžia daryti prielaidą, kad gripo, sukelto naujo gripo viruso potipio (pandeminio gripo), plitimas nulems neprognozuotai didelę žalą visuomenės sveikatai, vertinami papildomi kriterijai:

5.1. naujų hospitalizuotų dėl gripo asmenų skaičius šalyje yra didesnis kaip 600 per savaitę;

5.2. naujų hospitalizuotų intensyvios terapijos skyriuose dėl gripo asmenų skaičius šalyje yra didesnis kaip 50 per savaitę.

6. Gripo epidemiją šalyje siūloma atšaukti, kai nustatoma, kad gripo ir ŪVKTI epidemiologinės priežiūros ir kiti duomenys ne trumpiau kaip vieną savaitę neatitinka pagrindinių ir papildomų, jei pastarieji buvo taikomi, kriterijų.

 

_________________

part_afe0866de87644c5a4395b64843824f2_end


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. rugpjūčio 3 d.

įsakymu Nr. V-756

 

REKOMENDUOJAMŲ GRIPO PLITIMO RIBOJIMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gripo plitimo ribojimo priemonės taikomos siekiant sumažinti gripo žalą visuomenės sveikatai: sergamumą, mirtingumą, komplikacijų dažnį, nedarbingumą ir kt.

2. Gripo plitimo ribojimo priemonės taikomos profilaktiškai ir / ar paskelbus gripo epidemiją savivaldybėse ar šalyje.

3. Rekomenduojamos gripo plitimo ribojimo priemonės skirtos visuomenei, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, valstybės ir savivaldybių valdymo institucijoms, įstaigoms.

 

II. REKOMENDUOJAMŲ GRIPO PLITIMO RIBOJIMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

4. Pagrindinė gripo profilaktikos priemonė, leidžianti mažinti gripo žalą visuomenės sveikatai – profilaktiniai skiepijimai gripo vakcina, ypač gripo rizikos grupėms priskiriamų asmenų.

5. Gripo rizikos grupes skiepijimui sezoninio gripo vakcina prieš kiekvieną skiepijimo nuo gripo sezoną nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

6. Atsiradus gripui, sukeltam naujo gripo viruso potipio (pandeminiam gripui), ir įsigijus vakciną, atliekami skiepijimai pandeminio gripo vakcina.

7. Rekomenduojamos gripo plitimą ribojančios priemonės visuomenei, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms:

7.1. reguliarus ir teisingas rankų plovimas;

7.2. tinkama kvėpavimo takų higiena (kosint ar čiaudint prisidengti burną / nosį popierine servetėle ar nosine, nusiplauti rankas);

7.3. medicininių kaukių dėvėjimas sergant gripu ar ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI), slaugant sergantį asmenį, ir medicininių kaukių, respiratorių dėvėjimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

7.4. sergančiųjų gripu ar ŪVKTI izoliavimas namuose ar ligoninėje, hospitalizuojant pagal klinikines indikacijas;

7.5. dažnas gyvenamųjų ir darbo patalpų vėdinimas ir valymas drėgnuoju būdu.

8. Rekomenduojamos gripo plitimą ribojančios priemonės valstybės ir savivaldybių valdymo institucijoms, įstaigoms gripo epidemijos savivaldybėse ar šalyje metu:

8.1. laikinas ugdymo įstaigų veiklos ribojimas;

8.2. laikinas masinių renginių ribojimas;

8.3. pacientų srautų atskyrimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose (sergančiųjų gripu ir ŪVKTI nuo kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų) bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų sergantiesiems gripu teikimo namuose organizavimas.

 

_________________

part_375e3412c17041b48a9e3490227359d8_end