LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 135 „DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1K-324

Vilnius

 

Pakeičiu Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135 (Žin., 2002, Nr. 49-1906; 2004, 15-479), ir išdėstau 10 formulę taip:

 

„10         etilo alkoholis               bešvinis benzinas        4 litrai           biodegalų gamybai

                                                                                                            Lietuvos Respublikos biokuro,

                                                                                                            biodegalų ir bioalyvų įstatymo

                                                                                                            (Žin., 2000, Nr. 64-1940; 2004,

                                                                                                            Nr. 28-870) nustatyta tvarka“

 

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS