LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS ARMĖNIJOS RESPUBLIKOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAPILDYMO

 

2007 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 874

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 7-140) 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti nuo 2007 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę Armėnijos Respublikoje, Jerevane.

2. Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931, Nr. 151-5553; 2006, Nr. 77-3011, Nr. 144-5504; 2007, Nr. 21-779, Nr. 43-1648) patvirtintus:

2.1. gyvenimo lygio vietos koeficientus pastraipa „Armėnijos Respublika, Jerevanas 1,1 (1,15)*“;

2.2. gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientus pastraipa „Armėnijos Respublika, Jerevanas 0,9“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Krašto apsaugos ministras,

pavaduojantis užsienio reikalų ministrą                                  Juozas Olekas

______________