LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO Nr. V-126 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS 2013 METAIS“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 1 d. Nr. V-401

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. V-126 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2013 metais“ (Žin., 2013, Nr. 31-1545):

1. Išdėstau 2.4 punktą taip:

2.4. Pavedu vykdyti šio įsakymo kontrolę laikinai einančiam direktoriaus pavaduotojo pareigas Juozui Gedvilui.“

2. Išdėstau nurodyto įsakymo priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                         Skirmantas Skrinskas


 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-126

priedas

(Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2013 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. V-401

redakcija)

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBĖMS 2013 METAIS

 

1. ALYTAUS APSKRITIS

 

1.1. Alytaus miesto savivaldybei                                                              2 306,6 tūkst. Lt;

1.2. Druskininkų savivaldybei                                                                  1 126,4 tūkst. Lt;

iš jų kaimiškosioms seniūnijoms                                                                   406,8 tūkst. Lt;

1.3. Alytaus rajono savivaldybei                                                               1 987,8 tūkst. Lt;

1.4. Lazdijų rajono savivaldybei                                                               1 552,0 tūkst. Lt;

1.5. Varėnos rajono savivaldybei                                                              1 593,5 tūkst. Lt.

_____________________________________________________________________

Iš viso Alytaus apskrityje                                                              8 566,3 tūkst. Lt.

 

2. KAUNO APSKRITIS

 

2.1. Kauno miesto savivaldybei                                                              12 599,3 tūkst. Lt;

2.2. Birštono savivaldybei                                                                           344,9 tūkst. Lt;

iš jų kaimiškosioms seniūnijoms                                                                   140,6 tūkst. Lt;

2.3. Jonavos rajono savivaldybei                                                              2 210,7 tūkst. Lt;

2.4. Kaišiadorių rajono savivaldybei                                                         2 040,7 tūkst. Lt;

2.5. Kauno rajono savivaldybei                                                                4 115,5 tūkst. Lt;

2.6. Kėdainių rajono savivaldybei                                                            3 300,9 tūkst. Lt;

2.7. Prienų rajono savivaldybei                                                                 1 866,7 tūkst. Lt;

2.8. Raseinių rajono savivaldybei                                                             2 503,4 tūkst. Lt.

_____________________________________________________________________

Iš viso Kauno apskrityje                                                              28 982,1 tūkst. Lt.

 

3. KLAIPĖDOS APSKRITIS

 

3.1. Klaipėdos miesto savivaldybei                                                          6 353,1 tūkst. Lt;

3.2. Neringos savivaldybei                                                                           220,9 tūkst. Lt;

3.3. Palangos miesto savivaldybei                                                            1 208,5 tūkst. Lt;

3.4. Klaipėdos rajono savivaldybei                                                           2 678,5 tūkst. Lt;

3.5. Kretingos rajono savivaldybei                                                           2 065,3 tūkst. Lt;

3.6. Skuodo rajono savivaldybei                                                               1 448,4 tūkst. Lt;

3.7. Šilutės rajono savivaldybei                                                                2 788,4 tūkst. Lt.

_____________________________________________________________________

Iš viso Klaipėdos apskrityje                                                        16 763,1 tūkst. Lt.

 

4. MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

 

4.1. Marijampolės savivaldybei                                                                 3 508,4 tūkst. Lt;

iš jų kaimiškosioms seniūnijoms                                                                1 428,8 tūkst. Lt;

4.2. Kalvarijos savivaldybei                                                                         808,6 tūkst. Lt;

4.3. Kazlų Rūdos savivaldybei                                                                    752,9 tūkst. Lt;

4.4. Šakių rajono savivaldybei                                                                  2 228,6 tūkst. Lt;

4.5. Vilkaviškio rajono savivaldybei                                                         2 520,9 tūkst. Lt.

_____________________________________________________________________

Iš viso Marijampolės apskrityje                                                    9 819,4 tūkst. Lt.

 

5. PANEVĖŽIO APSKRITIS

 

5.1. Panevėžio miesto savivaldybei                                                          4 487,6 tūkst. Lt;

5.2. Biržų rajono savivaldybei                                                                  2 006,4 tūkst. Lt;

5.3. Kupiškio rajono savivaldybei                                                             1 474,3 tūkst. Lt;

5.4. Panevėžio rajono savivaldybei                                                           2 896,4 tūkst. Lt;

5.5. Pasvalio rajono savivaldybei                                                              1 978,0 tūkst. Lt;

5.6. Rokiškio rajono savivaldybei                                                             2 541,0 tūkst. Lt.

_____________________________________________________________________

Iš viso Panevėžio apskrityje                                                        15 383,7 tūkst. Lt.

 


6. ŠIAULIŲ APSKRITIS

 

6.1. Šiaulių miesto savivaldybei                                                                4 381,5 tūkst. Lt;

6.2. Akmenės rajono savivaldybei                                                            1 464,1 tūkst. Lt;

6.3. Joniškio rajono savivaldybei                                                              1 840,0 tūkst. Lt;

6.4. Kelmės rajono savivaldybei                                                               2 503,9 tūkst. Lt;

6.5. Pakruojo rajono savivaldybei                                                             1 791,9 tūkst. Lt;

6.6. Radviliškio rajono savivaldybei                                                         2 690,2 tūkst. Lt;

6.7. Šiaulių rajono savivaldybei                                                                2 876,5 tūkst. Lt.

_____________________________________________________________________

Iš viso Šiaulių apskrityje                                                              17 548,1 tūkst. Lt.

 

7. TAURAGĖS APSKRITIS

 

7.1. Jurbarko rajono savivaldybei                                                             2 003,1 tūkst. Lt;

7.2. Pagėgių savivaldybei                                                                            786,5 tūkst. Lt;

7.3. Šilalės rajono savivaldybei                                                                 2 035,0 tūkst. Lt;

7.4. Tauragės rajono savivaldybei                                                             2 555,5 tūkst. Lt.

_____________________________________________________________________

Iš viso Tauragės apskrityje                                                           7 380,1 tūkst. Lt.

 

8. TELŠIŲ APSKRITIS

 

8.1. Mažeikių rajono savivaldybei                                                            3 068,6 tūkst. Lt;

8.2. Plungės rajono savivaldybei                                                               2 110,4 tūkst. Lt;

8.3. Rietavo savivaldybei                                                                             604,5 tūkst. Lt;

8.4. Telšių rajono savivaldybei                                                                  2 651,9 tūkst. Lt.

_____________________________________________________________________

Iš viso Telšių apskrityje                                                                 8 435,4 tūkst. Lt.

 

9. UTENOS APSKRITIS

 

9.1. Visagino savivaldybei                                                                           894,3 tūkst. Lt;

9.2. Anykščių rajono savivaldybei                                                            2 212,6 tūkst. Lt;

9.3. Ignalinos rajono savivaldybei                                                            1 609,6 tūkst. Lt;

9.4. Molėtų rajono savivaldybei                                                                1 671,3 tūkst. Lt;

9.5. Utenos rajono savivaldybei                                                                2 289,6 tūkst. Lt;

9.6. Zarasų rajono savivaldybei                                                                1 542,1 tūkst. Lt.

_____________________________________________________________________

Iš viso Utenos apskrityje                                                              10 219,5 tūkst. Lt.

 

10. VILNIAUS APSKRITIS

 

10.1. Vilniaus miesto savivaldybei                                                         19 991,8 tūkst. Lt;

10.2. Elektrėnų savivaldybei                                                                     1 249,9 tūkst. Lt;

10.3. Šalčininkų rajono savivaldybei                                                        2 090,9 tūkst. Lt;

10.4. Širvintų rajono savivaldybei                                                            1 258,7 tūkst. Lt;

10.5. Švenčionių rajono savivaldybei                                                       1 677,2 tūkst. Lt;

10.6. Trakų rajono savivaldybei                                                                1 789,9 tūkst. Lt;

10.7. Ukmergės rajono savivaldybei                                                         2 470,2 tūkst. Lt;

10.8. Vilniaus rajono savivaldybei                                                            4 794,0 tūkst. Lt.

_____________________________________________________________________

Iš viso Vilniaus apskrityje                                                           35 322,6 tūkst. Lt.

 

Iš viso paskirstyta                                                                               158 420,3 tūkst. Lt.

 

_________________