LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1R-282 „DĖL NOTARŲ VEIKLOS TARNYBINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. sausio 14 d. Nr. 1R-13

Vilnius

 

Pakeičiu Notarų veiklos tarnybinės priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1R-282 „Dėl Notarų veiklos tarnybinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 169-6226), ir įrašau 4 punkte vietoj žodžių „ketverius metus“ žodžius „šešerius metus“.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS