LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

N U T A R I M A S

 

DĖL RYTŲ–VAKARŲ TRANSPORTO KORIDORIAUS LIETUVOS DALIES PROJEKTO (KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO, KELIŲ, GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS KOMPLEKSO) PRIPAŽINIMO YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTU

 

2013 m. birželio 18 d. Nr. XII-381

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 3 straipsnio 1 ir 3 dalimis, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pripažinti Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros kompleksą) ypatingos valstybinės svarbos projektu.

 

2 straipsnis.

Rytų–Vakarų transporto koridoriumi Lietuvos Respublikoje laikyti Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir jo privažiuojamųjų kelių infrastruktūrą, transeuropinio IX B transporto koridoriaus automobilių kelių ir kelio E28 ruožus, transeuropinių IX B, IX D ir I transporto koridorių geležinkelių transporto ruožus, nurodytus šio nutarimo priedėlyje.

 

3 straipsnis.

Taikyti Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas vykdant žemės, reikalingos ypatingos valstybinės svarbos Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektui (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros kompleksui) įgyvendinti, paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.

 

4 straipsnis.

Paskirti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją ypatingos valstybinės svarbos Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros kompleksą) įgyvendinančia institucija.

 

5 straipsnis.

Patvirtinti Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos Respublikoje ruožų sąrašą (priedėlis).

 

6 straipsnis.

1. Įgyvendinant Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą, iki šio nutarimo įsigaliojimo pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros vykdomos pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

2. Įgyvendinant Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą, specialieji planai, patvirtinti iki šio nutarimo įsigaliojimo, prilyginami ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiesiems planams ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros vykdomos taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                          VYDAS GEDVILAS

 

_________________

 

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. XII-381

priedėlis

 

RYTŲ–VAKARŲ TRANSPORTO KORIDORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOJE RUOŽŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kelio Nr.

Pavadinimas

Ruožas, km

Ruožo ilgis, km

nuo

iki

 

 

Automobilių kelių infrastruktūros kompleksas

 

 

 

1.

 

Baltijos pr., Klaipėda

 

 

0,6

2.

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

308

4,7

303,3

3.

 

Tūkstantmečio g., Vilnius

 

 

2,7

4.

 

Žirnių g,. Vilnius

 

 

2,1

5.

A3

Vilnius–Minskas

5,2

32,9

27,7

6.

A7

Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas

41,9

3,8

38,1

7.

A5

Kaunas–Marijampolė–Suvalkai

63,5

0

63,5

 

 

Planuojami automobilių kelių infrastruktūros ruožai

 

 

 

8.

 

Klaipėdos pietinis aplinkkelis

 

 

6,8

9.

141

Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda (reikalinga rekonstrukcija, bus naudojamas tik nutiesus Klaipėdos pietinį aplinkkelį)

222,5

228,9

6,4

10.

 

Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimas, I etapas (vykdoma Kirtimų gatvės rekonstrukcija nuo magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda iki Pagirių gatvės)

 

 

8,2

11.

 

Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimas, II etapas (planuojama Durpių gatvės rekonstrukcija iki miesto ribos, naujos aplinkkelio trasos tiesimas iki magistralinio kelio A15 Vilnius–Lyda)

 

 

9

12.

 

Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimas, III etapas (naujo aplinkkelio tiesimas tarp magistralinio kelio A15 Vilnius–Lyda ir magistralinio kelio A3 Vilnius–Minskas)

 

 

10,7

 

 

Vandens transporto infrastruktūros kompleksas

 

 

 

13.

 

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 822 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos teisinio įregistravimo“ 

 

 

 

 

 

Geležinkelių infrastruktūros kompleksas

 

 

 

14.

IX B

Valstybės siena su Baltarusija–Kena–Vilnius 

36,0

0,0

36,0

15.

IX B

Kyviškės–Valčiūnai–Vaidotai–Paneriai

0,0

36,4

36,4

16.

IX B

Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai –Klaipėda

0,0

376,4

376,4

17.

IX B

Klaipėdos geležinkelio mazgas (Klaipėdos, Rimkų, Draugystės geležinkelio stotys, joms priklausantys kelynai, jungiamieji ir privažiuojamieji keliai)

 

 

152,6

18.

IX D

Kaišiadorys–Kaunas

0,0

36,6

36,6

19.

I

Palemonas–Gaižiūnai

25,4

0,0

25,4

 

_________________