LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

N U T A R I M A S

DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ BENDROSIOS KLIMATO KAITOS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO

 

1995 m. vasario 23 d. Nr. I-812

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 1995 m. vasario 20 d. dekretą „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją“, nutaria:

1. Ratifikuoti 1992 metų Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją.

2. Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS                            ČESLOVAS JURŠĖNAS

______________