Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 17 d. Nr. 1643

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931) ir išdėstyti 3.6.2 punktą taip:

„3.6.2. valstybėse, kuriose nėra galimybių apsidrausti sveikatos draudimu, apmokamos visos išlaidos, susijusios su diplomato, valstybės tarnautojo ar jų šeimų narių asmens sveikatos priežiūra. Kitiems atstovybės darbuotojams taikomos šio nutarimo 3.6.1 punkto nuostatos.“

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ, PAVADUOJANTI

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRĄ                                                  RASA JUKNEVIČIENĖ

 

_________________