Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGSĖJO 6 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL ALKOHOLIO VARTOJIMO, JO DAROMOS EKONOMINĖS ŽALOS SVEIKATAI IR ŪKIUI STEBĖSENOS (MONITORINGO) TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo 30 d. Nr. 387

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 70 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 701 straipsniu įstatymo (Žin., 2010, Nr. 139-7112) 1, 2 ir 5 straipsniais ir Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 2, 6, 7, 11, 18 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu (Žin., 2010, Nr. 137-6986), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 137-4986):

1. Įrašyti 4.1 punkte vietoj žodžių „Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Lietuvos statistikos departamentas“.

2. Įrašyti 4.8 punkte vietoj žodžių „Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba)“ žodžius „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas“.

3. Įrašyti 7 punkte vietoj žodžių „Valstybine tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba“ žodžius „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS