LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 329 „DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ KLASIFIKAVIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. gruodžio 21 d. Nr. 511

Vilnius

 

Remdamasis Techniniu reglamentu dėl alkoholinių gėrimų terminų, apibrėžimų bei procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo nuostatų, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 222 (Žin., 2001, Nr. 60-2171; 2002, Nr. 120-5444),

pakeičiu alkoholinių gėrimų grupes, pogrupius ir kategorijas bei kiekvienos grupės maksimalią tūrinę etilo alkoholio koncentraciją, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3764), ir skiltyje „Kategorija“ įrašau vietoj žodžių „Grūdų spiritas“ žodžius „Grūdų spiritas arba stiprus grūdų gėrimas“, vietoj žodžių „Kartaus skonio spiritiniai gėrimai arba karčiosios“ žodžius „Trauktinės arba karčiosios trauktinės“, vietoj žodžio „Vodka“ žodį „Degtinė“.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS