LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL BŪTINŲJŲ ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ APSISAUGOTI NUO KVĖPAVIMO TAKŲ VIRUSINIŲ INFEKCIJŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. liepos 31 d. Nr. V-719

Vilnius

 

Įgyvendindamas Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo 2008–2009 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 67 (Žin., 2008, Nr. 16-554), 4.6 priemonę:

1. Tvirtinu Būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, sąrašą (pridedama).

2. Pavedu ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymu
Nr. V-719

 

BŪTINŲJŲ ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ APSISAUGOTI NUO KVĖPAVIMO TAKŲ VIRUSINIŲ INFEKCIJŲ, SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, sąrašas (toliau – Sąrašas) sudarytas, įgyvendinant Valstybinę pasirengimo gripo pandemijai programą, siekiant užtikrinti tinkamą bendrųjų prevencijos priemonių naudojimą.

2. Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos – tai įvairių sukėlėjų sukeltos ligos, kurios pasižymi kvėpavimo organų pažeidimo ir intoksikacijos simptomais. Siekiant išvengti didelio sergamumo svarbu riboti virusų plitimą asmens sveikatos priežiūros ir kitose įstaigose, kur gydomi ir slaugomi sergantys asmenys.

3. Pagal socialinę svarbą, žalą gyventojų sveikatai, ekonominius nuostolius ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos pirmauja tarp užkrečiamųjų ligų.

4. Kilus gripo pandemijai, asmens apsaugos priemonių (toliau – AAP) naudojimas – viena pagrindinių priemonių, galinčių apsaugoti nuo ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, kadangi vakcinos ir antivirusinių vaistų gali nepakakti. AAP naudojamos visuose pasirengimo gripo pandemijai etapuose ir lygiuose.

5. Asmenims, turintiems sąlytį su pacientais, sergančiais ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, plintančiomis per orą su lašeliais (>5?mium), rekomenduojamos medicininės kaukės. Norint išvengti užsikrėtimo ūmine viršutinių kvėpavimo takų infekcija, plintančia per orą su dalelėmis (<5?mium), rekomenduojami respiratoriai su 95 proc. ir didesnio efektyvumo filtru.

6. Siekiant išvengti užsikrėtimo ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis AAP turi dėvėti:

6.1. visi asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kurie tiesiogiai teikia pacientui paslaugas;

6.2. pagalbinis personalas;

6.3. laboratorijos darbuotojai, dirbantys su potencialiai infekuota medžiaga;

6.4. asmenys, lankantys ar prižiūrintys ligonius.

7. Šiame įsakyme vartojamos sąvokos:

izoliacija – susirgusių žmonių veiklos ir kontaktavimo su sveikais asmenimis apribojimas;

kvėpavimo/kosėjimo higiena – nosies ir burnos prisidengimas servetėle/nosine čiaudint ir kosint;

medicininė kaukė – asmens apsaugos priemonė, apsauganti kvėpavimo takus nuo didesnių kaip 5 ?mium dydžio per orą plintančių infekcijų sukėlėjų įkvepiamame ore;

rankų plovimas – teršalų ir laikinųjų mikroorganizmų pašalinimas, plaunant rankas su vandeniu ir muilu;

respiratorius – asmens apsaugos priemonė, apsauganti kvėpavimo takus nuo mažesnių kaip 5 ?mium dydžio per orą plintančių infekcijų sukėlėjų įkvepiamame ore. Pagal filtro efektyvumą skirstomi: 95 proc., 99 proc. ir 100 proc. efektyvumo.

8. Visos AAP sudaro fizinį barjerą, apsaugantį žmogaus kūną (veidą, rankas, kojas) nuo aplinkoje esančių pavojingų mikroorganizmų.

 

II. BŪTINOSIOS ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS

 

9. Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų AAP gali būti vienkartinės arba naudojamos pakartotinai. Būtina atsižvelgti į gamintojo rekomendacijas. AAP turi būti gaminamos remiantis gera gamybos praktika ir tinkamai naudojamos.

10. Būtinųjų AAP sąrašas, skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams:

10.1. tiesiogiai teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turintiems tiesioginį sąlytį su pacientu, sergančiu ūmine viršutinių kvėpavimo takų infekcija:

10.1.1. medicininės kaukės;

10.1.2. respiratoriai (su 95 proc. ir didesnio efektyvumo filtru);

10.1.3. pirštinės;

10.1.4. apsauginiai drabužiai;

10.2. atliekantiems invazines medicinines procedūras pacientams, sergantiems ūmine viršutinių kvėpavimo takų infekcija, kurių metu gali susidaryti aerozolis:

10.2.1. medicininės kaukės;

10.2.2. respiratoriai (su 95 proc. ir didesnio efektyvumo filtru);

10.2.3. apsauginiai akiniai;

10.2.4. pirštinės;

10.2.5. apsauginiai drabužiai;

10.2.6. galvos dangalai (medicininės kepuraitės, gobtuvai).

11. Būtinosios AAP, skirtos ligoniams ir (ar) įtariamiems, jog serga ūmine viršutinių kvėpavimo takų infekcija, ligonių lankytojams – medicininės kaukės.

12. Būtinosios AAP, skirtos tarnybų, būtinų viešajam saugumui ir būtiniesiems visuomenės poreikiams tenkinti, darbuotojams, kurie savo kasdienėje veikloje susiduria su dideliu žmonių skaičiumi:

12.1. medicininės kaukės;

12.2. respiratoriai (su 95 proc. ir didesnio efektyvumo filtru).

 

III. REKOMENDUOJAMOS NEMEDICININĖS PRIEMONĖS

 

13. Siekiant apsisaugoti nuo ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, būtina laikytis ir kitų rekomenduojamų nemedicininių priemonių:

13.1. reguliariai plautis rankas;

13.2. laikytis kvėpavimo/kosėjimo higienos;

13.3. vengti lankytis žmonių susibūrimo vietose;

13.4. dėvėti medicinines kaukes lankant ligonius asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, lankantis viešose vietose, ypač žmonių susibūrimuose, kolektyvuose, siekiant apsisaugoti nuo ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų.

 

_________________