LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

N U T A R I M A S

 

DĖL „VIA BALTICA“ TRANSPORTO KORIDORIAUS LIETUVOS DALIES PROJEKTO PRIPAŽINIMO YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTU

 

2013 m. birželio 18 d. Nr. XII-380

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 3 straipsnio 1 ir 3 dalimis, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pripažinti „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą ypatingos valstybinės svarbos projektu.

 

2 straipsnis.

„Via Baltica“ transporto koridoriumi Lietuvos Respublikoje laikyti transeuropinio tinklo kelio E67 ruožus, nurodytus šio nutarimo priedėlyje.

 

3 straipsnis.

Taikyti Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas vykdant žemės, reikalingos ypatingos valstybinės svarbos „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektui įgyvendinti, paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.

 

4 straipsnis.

Paskirti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją ypatingos valstybinės svarbos „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą įgyvendinančia institucija.

 

5 straipsnis.

Patvirtinti „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos Respublikoje ruožų sąrašą (priedėlis).

 

6 straipsnis.

1. Įgyvendinant „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą, iki šio nutarimo įsigaliojimo pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros vykdomos pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

2. Įgyvendinant „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą, specialieji planai, patvirtinti iki šio nutarimo įsigaliojimo, prilyginami ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiesiems planams ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros vykdomos taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                          VYDAS GEDVILAS

 

_________________

 


Lietuvos Respublikos Seimo

2013 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. XII-380

priedėlis

 

„VIA BALTICA“ TRANSPORTO KORIDORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOJE RUOŽŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kelio Nr.

Kelio pavadinimas

Ruožas, km

Ruožo ilgis, km

nuo

iki

1.

A5

Kaunas–Marijampolė–Suvalkai

97

0

97

2.

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

102

115

12,5

3.

A8

Panevėžys–Aristava–Sitkūnai

87,9

7,5

80,4

4.

A17

Panevėžio aplinkkelis

0

22

22,2

5.

A10

Panevėžys–Pasvalys–Ryga

9

66

57,1

Planuojamas „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos Respublikoje ruožas

6.

A8

Ramygalos aplinkkelis

20,5

30

9,4

 

_________________