LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL VAISTŲ, NEĮRAŠYTŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĮ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRĄ, PARDAVIMO

 

1997 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 444

Vilnius

 

Norėdamas užtikrinti gyventojų aprūpinimą vaistais,

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti „Į Lietuvos Respublikos valstybinį vaistų ir vaistinių medžiagų registrą neįrašytų vaistų ir vaistinių medžiagų analogų pardavimo tvarką“ (1 priedas).

2. Patvirtinti „Vaistų, gyvybiškai būtinų pavieniams ligoniams gydyti, išrašymo ir pardavimo tvarką“ (2 priedas).

3. Patvirtinti „Vaistų ir vaistinių medžiagų, kurių į Lietuvos Respublikos valstybinį vaistų ir vaistinių medžiagų registrą neįrašytus analogus leidžiama parduoti, sąrašą“ (3 priedas).

4. Pavesti Farmacijos departamento direktoriui A. Aniuliui sudaryti komisiją minėtam sąrašui tikslinti ir parengti vaistų įrašymo į sąrašą bei išbraukimo iš jo tvarką.

5. Įpareigoti Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie SAM skubos tvarka įregistruoti būtinojo asortimento vaistus vadovaujantis galiojančiais įstatymais.

6. Leisti pardavinėti vaistus ir vaistines medžiagas, įvežtas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 02 28 įsakymu Nr. 88, tol, kol baigsis jų tinkamumo laikas.

7. Laikyti negaliojančiais Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 02 19 įsakymą Nr. 68 ir 1997 02 28 įsakymą Nr. 88.

8. Įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Kriauzai.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS ministras                                                       juozas Galdikas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos 1997 08 19

įsakymu Nr. 444

1 priedas

 

Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĮ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRĄ NEĮRAŠYTŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ ANALOGŲ PARDAVIMO TVARKA

 

1. Parduoti į Lietuvos Respublikos valstybinį vaistų ir vaistinių medžiagų registrą neįrašytus vaistų ir vaistinių medžiagų analogus Lietuvos Respublikoje galima tik turint Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą, kuriame nurodoma: vaisto pavadinimas, dozė, pakuotė, gamintojas, vaisto serija, kiekis, CIP Lietuva kaina.

2. Leidimams gauti Farmacijos departamentui turi būti pateikta:

- prašymas, kuriame nurodomas vaisto pavadinimas, dozė, pakuotė, gamintojas, serija, kiekis, tinkamumo laikas, CIP Lietuva kaina,

- kiekvienos vaisto serijos kokybės sertifikatas (kopija),

- Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Vaistų kontrolės laboratorijos pažyma (kopija), patvirtinanti vaisto kokybę,

- dokumentas (originalas), patvirtinantis vaisto CIP Lietuva kainą,

- įvežimo į Lietuvos Respubliką dokumentai (kopija).

3. Leidimus parduoti vaistus Lietuvos Respublikoje tvirtina (pasirašo) Sveikatos apsaugos ministerijos viceministras.

4. Leidimai parduoti vaistą Lietuvos Respublikoje galioja tol, kol baigsis vaistų tinkamumo laikas.

_____________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos 1997 08 19

įsakymu Nr. 444

2 priedas

 

VAISTŲ, GYVYBIŠKAI BŪTINŲ PAVIENIAMS LIGONIAMS GYDYTI, IŠRAŠYMO IR PARDAVIMO TVARKA

 

1. Vaistai, gyvybiškai būtini pavieniams ligoniams gydyti, išrašomi vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 07 01 įsakymu Nr. 364. Be to, receptai gyvybiškai būtiniems vaistams turi būti patvirtinti sveikatos priežiūros įstaigos vadovo parašu pažymint „Gyvybiškai būtinas vaistas“.

Vienam ligoniui viename recepte galima išrašyti gyvybiškai būtinų vaistų ne ilgesniam kaip 1 mėnesio kursui.

2. Gyvybiškai būtinus pavieniams ligoniams gydyti vaistus turi teisę tiekti didmeninės vaistų prekybos įmonės, kurių sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Įmonės atsako už vaistų pristatymo į Lietuvą operatyvumą (ne ilgiau kaip per dvi savaites). Vaistų kokybė turi būti patvirtinta atitinkamais kokybės dokumentais.

Iki kiekvieno mėnesio 5 d. didmeninės vaistų prekybos įmonės pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentui ataskaitą apie praėjusį mėnesį įvežtus ir parduotus gyvybiškai būtinus pavieniams ligoniams gydyti vaistus. Ataskaitoje nurodo: vaisto pavadinimą, kiekį, gamintoją, pirkimo kainą, vaistinės, užsakiusios vaistą, pavadinimą ir adresą, užsakymo gavimo ir jo įvykdymo datas.

3. Gyventoją aprūpinti gyvybiškai būtinais vaistais privalo ta vaistinė, į kurią jis kreipėsi.

Gavusi receptą, vaistinė turi nedelsdama užsakyti vaistą didmeninės vaistų prekybos įmonėje, kuri įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą.

Receptai, pagal kuriuos išduoti gyvybiškai būtini vaistai, vaistinėje saugomi 1 metus atskirai nuo kitų receptų.

Vaistinė turi informuoti Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentą apie tuos atvejus, kai didmeninės vaistų prekybos įmonė laiku nepatiekė užsakyto vaisto.

_____________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos 1997 08 19

įsakymu Nr. 444

3 priedas

 

vaistų IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ, KURIŲ Į lIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĮ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRĄ NEĮRAŠYTUS ANALOGUS LEIDŽIAMA PARDUOTI, sąrašas (tarptautiniais arba firminiais pavadinimais)

 

Acidin-pepsinum

Acidum adenosintriphosphas

Ac. Ascorbinicum

Ac. Ascorbinicum cum Glucoso

Ac. Aminocapronicum

Ac. Glutaminicum

Ac. Lipoicum

Ac. Undecylenas

Aether pro narcosis

Aethylii chloridum

Akritoinum

Allocholum

Aloe extr.

Alprostadilum

Amphotericinum B

Aminalonum

Ampicillinum

Ampicillinum et Oxacillinum

Aqua pro inject.

Ascorutinum

Atropinum sulfatum

Aukso preparatai

Baclofenum

Bactisubtilum

Baralginum

Barii sulfas pro roentgeno

Befunginum

Belladonnae extr.

Bendazolum

Benzathini benzylpenicillinum

Benzathini benzylpenicillinum et Benzylpenicillinum

Benzylii benzoas

Benzylpenicillinum-natrium

Bleomycinum

Carbon dioxide

Carbo activatus

Calcii gluconas

Calcii resonium

Cametonum

Carbenicillinum

Chlorambucil

Chloramphenicolum

Chloropyraminum

Chloroquinum

Chlorpromazinum

Cholenzymum

Citramonum

Clindamycinum

Clomifenum

Clozapinum

Coffeini Natrii benzoas

Corpus vitreum

Cortisonum

Corvalolum

Cycloserinum

Cytochromum C

Decamevitum

Dimercaprolum

Dimethylsulfoxidum

Dioxydinum

Diphenhydraminum

Disulfiramum

Doxorubicinum

Eleutherococcus extr.

Ergotaminum

Erythromycinum

Estronum

Etanolum

Ethinylestradiolum

Factor VII conc.

Fibs

Fludrocortisonum

Fluoresceinum

Framicetinum, Gramicidinum, Dexamethasonum

Furacillinum

Gentamycini sulfas

Gentianvioletum

Glucosum

Glutamevitum

Glycerili trinitras

Glycerinum

Hendevitum

Hippopheae ol.

Hydralazinum

Hydroperitum

Hydroxycarbamidum

Hydroxychloroquinum

Homatropinum

Ichthyolum

Inhalyptum

Interferonum beta

Iodum

Isoniazidum

Isoniazidum et Thiacetazonum

Kalii chloridum

Kalii orotas

Kalii permanganas

Kanamycinum

Laevomycetinum

Lespedeza capitata extr.

Lincomycini hydrochloridum

Lomustinum

Magnesii sulfas

Mannitolum

Mebhydrolinum

Medroxyprogesteronum

Melphalanum

Mercaptopurinum

Metacyclinum

Methacinum

Methacyclini hydrochloridum

Methadonum

Methamisolum et Tempidonum

Methotrexatum

Methyltestosteronum

Methyluracilum

Mucaltinum

Natrii calcii edetas

Natrii hydrocarbonas

Natrii nitroprussidum

Natrii oxybutyras

Natrii thiosulfas

Neostigminum

Nicergolinum

Nicotinamidum

Nitrogenium oxydulatum

Norepinephrinum

Nystatinum

Olasolum

Oleandomycini phosphas

Oleandomycinum et Tetracyclinum

Ol. Ricini

Oxacillinum natrium

Oxolinum

Oxygenium medicinalis

Oxyprogesteronum

Papaverinum

Paracetamolum, Propyphenazonum, Coffeinum

Pentaerithritylum

Pentovitum

Perphenazinum

Phenindionum

Phenoxymethylpenicillinum

Phenylephrinum

Phosphocreatinum

Phthalylsulfathiazolum

Phthoruracilum

Phytomenadionum

Physostigminum

Plantaglucidum

Platyphyllinum

Polymyxin B, M

Procainum

Procainamidum

Progesteronum

Promethazinum

Pyridostigminum

Retinolum sol. ol.

Retinolum et Tocopherolum

Riboflavinum

Riboxinum

Rifampicinum, jo sudėtiniai preparatai

Sal. pro rehydrationibus

Spleninum

Streptocidum

Streptomycinum

Sulfadimetoxinum

Strophantinum

Sygethinum

Synoestrolum

Terpini hydras

Testosteronum

Tetracyclinum

Thiaminum

Thioacetazonum

Thiophosphamidum

Thioridazinum

Tiabendazolum

Tioguaninum

Triamterenum

Trifluoperazinum

Trimeperidinum

Valerianae extr.

Validolum

Viprosalum

Xantinoli nicotinas

Yohimbinum

 

Estijos Respublikoje pagaminti vaistai:

 

Ac. Acetylsalicylicum tab.

Benzylbenzoatum unq.

Cyclodolum tab.

Diclofenac Nycomed amp., supp., tab.

Efferalgan (Paracetamol) effervescent tab.

Geavir for inject., tab., unq.

Hexobendinum

Instenon amp., tab.

Kuracid tab.

Sulfadimetoxinum tab.

Trexan amp., tab.

 

Latvijos Respublikoje pagaminti preparatai:

 

Ac. Nicotinicum 1 proc. 1 ml amp.

Ac. Ascorbinicum 5 proc. 1 ml amp.

Aethacizin 0,05 g tab.

Aethamzilatum 12,5 proc. 2 ml amp.

Aetmozin 0,1 g tab.

Amiridin 0,25 g tab.

Analginum 50 proc. 1 ml amp.

Analginum 25, 50 proc. 2 ml amp.

Anaprilin 0,01, 0,04 g tab.

Atenolol 25 mg tab.

B complex tab.

Betamax 30, 100, 200 mg tab.

Bisacodil 5 mg tab.

Blesin 25 mg tab.

Calcii chloridum 10 proc. 5, 10 ml amp.

Cereloba tab.

Childrens vitamins tab.

Ciprofloxacin pro inject.

Clophellinum 0,01 proc. 1 ml amp.

Co-trimoxasol 400/80 mg tab.

C vitamin tab.

Cyanocobalaminum 200, 500 mkg 1 ml amp.

Cyclophosphamidum 0,2 pro inject.

Cytarabin 100 mg pro inject.

Dimedrolum 1 proc. 1 ml amp.

Diprazinum 2,5 proc. 2 ml amp.

Droperidol 0,25 proc. pro inject.

Euphyllinum 2,4 proc. 10 ml amp.

Foridon 10 mg tab.

Furadonin 0,05, 0,1 g tab.

Grindevit tab.

Kordiaminum 25 proc. 2 ml amp.

Lasolvan 30, 50 mg tab.

Lidocainum 0,5, 1, 2 proc. 2 ml amp.

Mebicar 0,3, 0,5 g tab.

Metronidasol pro inject.

Multivitamin tab.

Mylanta 6 different products

Natrii chloridum 0,9 proc. 5, 10 ml amp.

Natrii fluoridum 1,1 mg, 2,2 mg tab.

Nicotinamidum 1 proc. 1 ml amp.

Nifedex 10 mg tab.

Novocainum 0,5, 2 proc. 2, 5, 10 ml amp.

Ortophenum 2,5 proc. 3 ml amp.

Oxytocin pro inject.

PediaCare Cough-Cold liquid

PediaCare Infants decongestant drops

Phentanylum 0,005 proc. 2 ml amp.

Pyracetamum 20 proc. 5 ml amp.

Pyridoxinum 5 proc. 1 ml amp.

Ranitidin 150 mg tab.

Rinodex sir.

Selen+E tab.

Sibazonum 0,5 proc. 2 ml amp.

Thiaminum 3,6, 3,5 proc. 1 ml amp.

Xantinoli nicotinas 15 proc. 2 ml amp.

Tailenol tab.

Tylenol Cold Non-drowsiness formula

 

Lietuvos Respublikoje gaminami vaistai:

 

Imunologiniai preparatai (diagnostiniai preparatai, serumai, imunoglobulinai)

Parenteriniai maitinamieji tirpalai

Vaistinės medžiagos vaistų pramoninei ir ekstemporaliai gamybai

Vaistų pavyzdžiai registracijai (leidžiama tik įvežti)

_____________