LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAPILDYMO

 

2007 m. gegužės 23 d. Nr. 500

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950; 2006, Nr. 9-331, Nr. 110-4164), 4 priedą šiuo 21 punktu:

„21.

Europos cheminių medžiagų agentūra

Aplinkos ministerija.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                       Petras Vaitiekūnas