LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOSIOS MISIJOS AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKOJE

 

2005 m. birželio 30 d. Nr. 732

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 569 „Dėl tikslingumo dalyvauti Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės veikloje“ (Žin., 2005, Nr. 66-2364), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti, kad tikslinga siųsti į Afganistano Islamo Respubliką Lietuvos Respublikos specialiąją misiją (toliau vadinama – specialioji misija) dalyvauti Goro provincijos atkūrimo grupės veikloje ir prireikus atlikti 1961 metų Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių (Žin., 1999, Nr. 83-2455) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas.

2. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai atlikti visus veiksmus, susijusius su specialiosios misijos siuntimu, ir kartu su Krašto apsaugos ministerija nustatyti Lietuvos Respublikos vadovaujamos Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupės veikloje dalyvaujančių Lietuvos Respublikos karinio vieneto ir specialiosios misijos sąveikos tvarką.

3. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2001, Nr. 73-2582; 2002, Nr. 97-4277; 2003, Nr. 26-1045, Nr. 83-3794; 2004, Nr. 137-4989; 2005, Nr. 45-1459):

3.1. Nurodytuoju nutarimu patvirtintus gyvenimo lygio vietos koeficientus papildyti pastraipa „Afganistano Islamo Respublika: Čagčaranas, Kabulas, Heratas, Kalaji Nau 2“.

3.2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintus patalpų nuomos lygio vietos koeficientus papildyti pastraipa „Afganistano Islamo Respublika: Čagčaranas, Kabulas, Heratas, Kalaji Nau 1“.

4. Nustatyti, kad specialiosios misijos nariams taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarime Nr. 1235 nurodytos socialinės garantijos ir kompensacijos. Specialiosios misijos diplomatinio personalo funkcijas atliekantys specialiosios misijos nariai, kurie nėra diplomatai, išlaikomi teikiant tame pačiame nutarime numatytas socialines garantijas ir kompensacijas, taikomas specialiesiems atašė.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS