LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO Nr. 3-223 „DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugsėjo 24 d. Nr. 3-623

Vilnius

 

P a k e i č i u Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 46-2190):

1. Išdėstau 32 punktą taip:

32. Autobusų stočių kasose parduodamuose vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų vienkartiniuose bilietuose turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), išvykimo data, išvykimo laikas, važiavimo kaina, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, sėdima vieta ir išvykimo aikštelės numeris, o terminuotuose vardiniuose vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), bilieto kaina, bilieto galiojimo terminas, terminuotuose vardiniuose vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose – Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytas nuolaidos dydis procentais. Transporto priemonėse vežėjai privalo naudoti kasos aparatus, numatytus Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654), kuriais bilietuose būtų spausdinama: vežėjo pavadinimas, bilieto pardavimo data ir laikas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), važiavimo kaina, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, taip pat turi būti spausdinama maršrute parduotų bilietų ataskaita, kuri saugoma su bilietų kontrolės lapu.“

2. Išdėstau 47 punktą taip:

47. Keleiviai, turintys terminuotus vardinius bilietus, skirtus važiuoti vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais rajono teritorijoje, gali važiuoti to paties vežėjo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais šio rajono teritorijoje, jeigu biliete nurodytos stotelės sutampa su maršruto stotelėmis ir kai transporto priemonėje yra laisvų vietų. Jie įlaipinami įleidus keleivius, vykstančius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais.“

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis