LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKO SUTARTIS DĖL BANKO ATSTOVYBĖS BALTIJOS ŠALYSE

 

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas

 

p. Eduardui Vilkeliui

Lietuvos Respublikos

finansų ministrui

Šermukšnių g. 9

Vilnius, Lietuva

 

1993 m. rugsėjo 1 d.

 

Dėl atstovybės Baltijos šalyse

 

Gerb. p. Vilkeli,

 

Atsižvelgiant į Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (toliau – Bankas) atstovybės Baltijos šalyse steigimą, turiu garbę patvirtinti:

1. Atstovybė bus steigiama Rygoje, jos skyriai – Taline ir Vilniuje. Atstovybės tikslas – plėsti ir palengvinti Banko operacijas bei veiklą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

2. Atstovybės ir jos skyrių personalą, be atstovo ir jo pavaduotojo, gali sudaryti kiti iš Londono komandiruoti Banko darbuotojai, taip pat prireikus vietoje įdarbintas personalas.

3. Bankas siūlo, kad atstovybė būtų steigiama remiantis pagrindiniais, tolesnėse pastraipose išdėstytais principais.

4. Bankas atsakys už visus atstovybės ir jos skyrių darbuotojams mokamus atlyginimus, išmokas ir išlaidas, įskaitant transporto išlaidas, ir Lietuvoje tokiems atlyginimams, išmokoms ir išlaidoms nebus taikomas pajamų mokestis ar kuri nors kita apmokestinimo forma.

5. Atstovybė, atstovas ir jo pavaduotojas bei kiti atstovybės nariai, taip pat jų sutuoktiniai ir išlaikomi asmenys, naudosis Susitarimo dėl Banko įsteigimo VIII skyriuje nustatytais privilegijomis, imunitetu ir atleidimais.

6. Lietuvos institucijos imsis visų būtinų priemonių, siekdamos:

a) oficialiai pripažinti asmenis, paskirtus Banko būti jo atstovais ir atstovo pavaduotojais Baltijos šalyse;

b) leisti įvežti į Lietuvą, netaikant jokių mokesčių, muitų ir kitų paprastai mokamų Lietuvos teritorijoje rinkliavų, atstovo ir jo pavaduotojo ir kitų atstovybės narių asmeninius bei namų ūkio daiktus (įskaitant baldus, buities reikmenis ir kitus jų asmeniniam naudojimui ar vartojimui skirtus daiktus, taip pat automobilį kiekvienam atstovybės nariui);

c) leisti įvežti į Lietuvą, taikant tas pačias, pirmiau b punkte nurodytas išimtis, visus atstovybės baldus ir įrangą, įskaitant visas oficialias mašinas;

d) suteikti atstovui ir jo pavaduotojui bei kitiems atstovybės nariams, taip pat jų sutuoktiniams ir išlaikomiems asmenims atitinkamą statusą, suteikiantį jiems teisę atvykti į Lietuvą, gyventi bei keliauti Lietuvoje ir išvykti iš Lietuvos bet kuriuo metu ir be jokių apribojimų ar trukdymo; ir

e) padėti steigiant atstovybę ir įgyvendinant šiame laiške pateiktas nuostatas.

Būčiau dėkingas, jei išreikštumėte savo pritarimą pirmiau išdėstytoms nuostatoms, pasirašydamas pridedamą šio laiško egzempliorių ir grąžindamas jį Bankui.

 

Nuoširdžiai Jūsų

 

Ron Freeman

Laikinai einantis Prezidento pareigas

 

Eduardas Vilkelis

 

Lietuvos Respublikos finansų ministras

 

_________________