LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL SKYSTOJO KURO (MAZUTO), KURIAM TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 36 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATOS, POŽYMIŲ APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 27 d. Nr. 476

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 36 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad skystasis kuras (mazutas), kuriam taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies nuostatos, yra skystasis kuras (mazutas), turintis visus šiuos požymius:

1.1. klasifikuojamas Kombinuotosios nomenklatūros 2004 metų versijos 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69 ar 2710 19 99 subpozicijose;

1.2. tankis 15(o)C temperatūroje didesnis kaip 880 kg/m-3;

1.3. spalva, nustatyta taikant ASTM D 1500 metodą, ne mažiau kaip 6;

1.4. vandens kiekis neviršija 4 procentų masės.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 928 „Dėl akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 64- 2590);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 1069 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 70-2920);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimą Nr. 1144 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 73-3126);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimą Nr. 187 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 30-973).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ