VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos TERITORINIŲ SKYRIŲ REORGANIZAVIMO

 

2011 m. lapkričio 29 d. Nr. V-498

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 12 dalimi, remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385):

Reorganizuoju jungimo būdu nuo 2012 m. sausio 1 d.:

1.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – Fondo valdyba) Druskininkų skyrių (kodas – 188677818), Fondo valdybos Lazdijų skyrių (kodas – 188678681), Fondo valdybos Prienų skyrių (kodas – 191534659), Fondo valdybos Varėnos skyrių (kodas – 188680180), prijungiant juos prie Fondo valdybos Alytaus skyriaus (kodas – 188677775);

1.2. Fondo valdybos Jonavos skyrių (kodas – 193278144), Fondo valdybos Kaišiadorių skyrių (kodas – 188678496), Fondo valdybos Kėdainių skyrių (kodas – 188678539), prijungiant juos prie Fondo valdybos Kauno skyriaus (kodas – 188677437);

1.3. Fondo valdybos Kretingos skyrių (kodas – 191851257), Fondo valdybos Palangos skyrių (kodas – 193291191), Fondo valdybos Šilutės skyrių (kodas – 188679783), prijungiant juos prie Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (kodas – 193180814);

1.4. Fondo valdybos Šakių skyrių (kodas – 188679630), Fondo valdybos Vilkaviškio skyrių (kodas – 193290666), prijungiant juos prie Fondo valdybos Marijampolės skyriaus (kodas – 188677622);

1.5. Fondo valdybos Biržų skyrių (kodas – 190963890), Fondo valdybos Kupiškio skyrių (kodas – 190172399), Fondo valdybos Pasvalio skyrių (kodas – 188678877), Fondo valdybos Rokiškio skyrių (kodas – 188679445), prijungiant juos prie Fondo valdybos Panevėžio skyriaus (kodas – 191674725);

1.6. Fondo valdybos Joniškio skyrius (kodas – 188678343), Fondo valdybos Kelmės skyrius (kodas – 191440583), Fondo valdybos Pakruojo skyrius (kodas – 188678724), Fondo valdybos Radviliškio skyrius (kodas – 188679064), prijungiant juos prie Fondo valdybos Šiaulių skyriaus (kodas – 288677580);

1.7. Fondo valdybos Jurbarko skyrių (kodas – 190548314), Fondo valdybos Raseinių skyrių (kodas – 288679250), Fondo valdybos Tauragės skyrių (kodas – 188679826), prijungiant juos prie Fondo valdybos Šilalės skyriaus (kodas – 190895432);

1.8. Fondo valdybos Akmenės skyrių (kodas – 190870055), Fondo valdybos Plungės skyrių (kodas – 288678910), Fondo valdybos Skuodo skyrių (kodas – 188679598), Fondo valdybos Telšių skyrių (kodas – 188679979), prijungiant juos prie Fondo valdybos Mažeikių skyriaus (kodas – 191738576);

1.9. Fondo valdybos Anykščių skyrių (kodas – 188677960), Fondo valdybos Ignalinos skyrių (kodas – 188678158), Fondo valdybos Molėtų skyrių (kodas – 191555443), Fondo valdybos Švenčionių skyrių (kodas – 193298360), Fondo valdybos Ukmergės skyrių (kodas – 193285523), Fondo valdybos Visagino skyrių (kodas – 193170663), Fondo valdybos Zarasų skyrių (kodas – 193205324), prijungiant juos prie Fondo valdybos Utenos skyriaus (kodas – 193322893);

1.10. Fondo valdybos Šalčininkų skyrių (kodas – 191738195), Fondo valdybos Širvintų skyrių (kodas – 293135720), Fondo valdybos Trakų skyrių (kodas – 188680038), prijungiant juos prie Fondo valdybos Vilniaus skyriaus (kodas – 191683350).

2. Tvirtinu pridedamus:

2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Druskininkų skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Lazdijų skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Varėnos skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus sąlygų aprašą;

2.2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Jonavos skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kaišiadorių skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus sąlygų aprašą;

2.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kretingos skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus sąlygų aprašą;

2.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus sąlygų aprašą;

2.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Biržų skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kupiškio skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus sąlygų aprašą;

2.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kelmės skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pakruojo skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Radviliškio skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus sąlygų aprašą;

2.7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Jurbarko skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Raseinių skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Tauragės skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus sąlygų aprašą;

2.8. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Akmenės skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Skuodo skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Telšių skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus sąlygų aprašą;

2.9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Anykščių skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ignalinos skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Molėtų skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Visagino skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Švenčionių skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Zarasų skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus sąlygų aprašą;

2.10. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šalčininkų skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Širvintų skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus sąlygų aprašą.

3. Įpareigoju:

3.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“;

3.2. Fondo valdybos Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šio įsakymo skaitmenines kopijas išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Fondo valdybos Vidaus audito departamentui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms.

 

 

Direktorius                                                                       Mindaugas Sinkevičius

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-498

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DRUSKININKŲ SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS LAZDIJŲ SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIENŲ SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VARĖNOS SKYRIAUS reorganizavimo prijungimo būdu prie VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ALYTAUS SKYRIAUS sąlygų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau vadinama – Fondo valdybos) Druskininkų skyriaus, Fondo valdybos Lazdijų skyriaus, Fondo valdybos Prienų skyriaus, Fondo valdybos Varėnos skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Fondo valdybos Alytaus skyriaus sąlygų aprašas (toliau vadinama – reorganizavimo sąlygų aprašas) nustato reorganizuojamų valstybės biudžetinių įstaigų Fondo valdybos Druskininkų skyriaus, Fondo valdybos Lazdijų skyriaus, Fondo valdybos Prienų skyriaus, Fondo valdybos Varėnos skyriaus (toliau vadinama – reorganizuojami Fondo valdybos teritoriniai skyriai) reorganizuojamų prijungimo būdu prie Fondo valdybos Alytaus skyriaus tvarką, reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises, pareigas ir turtą perduodant reorganizavime dalyvaujančiam Fondo valdybos Alytaus skyriui.

2. Šis reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4, 5, 6 ir 12 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385).

 

II. REORGANIZUOJAMOS ir reorganizavime dalyvaujančios ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos valstybės biudžetinės įstaigos:

3.1. Fondo valdybos Druskininkų skyrius:

3.1.1. buveinė – Vilniaus al. 16, LT-66119 Druskininkai, Lietuvos Respublika;

3.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188677818, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre:

3.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Vilniaus al. 16, LT-66119 Druskininkai, Lietuvos Respublika;

3.2. Fondo valdybos Lazdijų skyrius:

3.2.1. buveinė – Vilniaus g. 19, LT-67106 Lazdijai, Lietuvos Respublika;

3.2.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188678681, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.2.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Vilniaus g. 19, LT-67106 Lazdijai, Lietuvos Respublika;

3.3. Fondo valdybos Prienų skyrius:

3.3.1. buveinė – Vytauto g. 53, LT-59123 Prienai, Lietuvos Respublika;

3.3.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 191534659, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.3.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Vytauto g. 53, LT-59123 Prienai, Lietuvos Respublika;

3.4. Fondo valdybos Varėnos skyrius:

3.4.1. buveinė – Aušros g. 15, LT-65190 Varėna, Lietuvos Respublika;

3.4.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188680180, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.4.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Aušros g. 15, LT-65190 Varėna, Lietuvos Respublika.

4. Reorganizavime dalyvaujanti valstybės biudžetinė įstaiga:

4.1. Fondo valdybos Alytaus skyrius:

4.1.1. buveinė – Jotvingių g. 10-2, LT-62116 Alytus, Lietuvos Respublika;

4.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188677775, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

4.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Jotvingių g. 10-2, LT-62116 Alytus, Lietuvos Respublika.

5. Sprendimą dėl reorganizavimo priima reorganizuojamų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba). Sprendimas dėl reorganizavimo priimamas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PAGRINDIMAS

 

6. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385). Reorganizavimo tikslai – optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrą – centralizuoti bendrųjų funkcijų valdymą, užtikrinti efektyvesnį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, racionaliau ir geriau atlikti Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijas, stiprinti vidaus kontrolę. Taip pat optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, atsisakant perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius, peržiūrėjus administracijų struktūras, optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje.

7. Prijungus Fondo valdybos Druskininkų, Lazdijų, Prienų, Varėnos skyrius prie Fondo valdybos Alytaus skyriaus bus efektyviau naudojami žmogiškieji ištekliai ir sumažintos administravimo sąnaudos. Įstaigos reorganizuojamos taip pat vykdant: Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870); Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. XI-1410 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268; 2010, Nr. 90-4769); Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684, 3 punktą „Optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimą“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. pasitarimo protokolo Nr. 85 1 klausimo „Dėl ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų administracinių struktūrų peržiūros gairių“ sprendimuose pateiktas rekomendacijas: peržiūrėti įstaigų administracijų struktūras optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje, priimant sprendimus dėl bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos tvarkymo, personalo valdymo, ūkio ir informacinių technologijų valdymo, dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų) centralizavimo (1.2 punktas), optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, ir perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius (1.3 punktas), atliekant struktūrinius pakeitimus, įvertinti pokyčių finansinį efektą ir atitinkamą informaciją skelbti viešai (1.4 punktas); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. pasitarimo protokolo Nr. 66 5 klausimo „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (10-1316-02-N) sprendimų nuostatas, įpareigojančias įstaigas prie ministerijų apsvarstyti galimybę atsisakyti pavaldžių įstaigų juridinio asmens statuso; Fondo valdybos direktoriaus 2011 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V-298 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių struktūrinių pertvarkymų ir reorganizavimo vykdymo“.

 

IV. REORGANIZAVIMO BŪDAS, ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Reorganizavimo būdas: Fondo valdybos Druskininkų skyriaus, Fondo valdybos Lazdijų skyriaus, Fondo valdybos Prienų skyriaus, Fondo valdybos Varėnos skyriaus prijungimas prie Fondo valdybos Alytaus skyriaus.

9. Pasibaigiantys juridiniai asmenys – reorganizuojamos įstaigos: Fondo valdybos Druskininkų skyrius, Fondo valdybos Lazdijų skyrius, Fondo valdybos Prienų skyrius, Fondo valdybos Varėnos skyrius.

10. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Fondo valdybos Alytaus skyrius.

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Fondo valdybos Alytaus skyriaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Alytaus skyriaus nuostatai, patvirtinti 2010 m. rugsėjo 28 d., po reorganizavimo nebus keičiami. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Alytaus skyriaus organizacinės valdymo struktūros schema patvirtinta Fondo valdybos Alytaus skyriaus direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V1-79.

12. Fondo valdybos Druskininkų skyriaus, Fondo valdybos Lazdijų skyriaus, Fondo valdybos Prienų skyriaus, Fondo valdybos Varėnos skyriaus, prijungiant juos prie Fondo valdybos Alytaus skyriaus, etapai ir laikas:

12.1. iki 2012 m. sausio 1 d. reorganizuojamų įstaigų teisės, pareigos ir turtas pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo Fondo valdybos Alytaus skyriui;

12.2. iki 2011 m. liepos 29 d. Fondo valdybos Alytaus skyriaus direktorius apie šio reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbia viešai dalyvaujančio reorganizavime ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatuose nurodytuose šaltiniuose ir dar du kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais;

12.3. pirmojo viešo paskelbimo apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. per 3 dienas nuo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai įgyvendina Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243, 27 punkto nuostatas;

12.5. ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo trečiojo paskelbimo viešai apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą Fondo valdyba priima sprendimą dėl reorganizavimo ir patvirtina šį reorganizavimo sąlygų aprašą;

12.6. per 5 dienas dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo Fondo valdybos Alytaus skyriaus ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

12.7. reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Alytaus skyriaus direktoriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su valstybės tarnybos ir darbo santykiais;

12.8. pasirašius priėmimo–perdavimo aktus, veiklą tęsiančio Fondo valdybos Alytaus skyriaus direktorius iki 2011 m. gruodžio 31 d. pateikia Juridinių asmenų registrui pranešimą apie tai, kad visos reorganizavimo sąlygų apraše nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar reorganizavimo sąlygų apraše nurodytos aplinkybės, bei dokumentus pasibaigusių Fondo valdybos teritorinių skyrių išregistravimui iš Juridinių asmenų registro.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMAS

 

13. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų:

13.1. Fondo valdybos Druskininkų skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 2056,6 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.1.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1960,6 tūkst. Lt;

13.1.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.1.3. atsargos – 1,9 tūkst. Lt;

13.1.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,5 tūkst. Lt;

13.1.5. per vienerius metus gautinos sumos – 92,6 tūkst. Lt;

13.1.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.2. Fondo valdybos Lazdijų skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 527,4 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.2.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 389,7 tūkst. Lt;

13.2.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.2.3. atsargos – 6,1 tūkst. Lt;

13.2.4. išankstiniai apmokėjimai – 0,0 tūkst. Lt;

13.2.5. per vienerius metus gautinos sumos – 131,6 tūkst. Lt;

13.2.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.3. Fondo valdybos Prienų skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1421,0 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.3.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1256,4 tūkst. Lt;

13.3.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.3.3. atsargos – 0,9 tūkst. Lt;

13.3.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,9 tūkst. Lt;

13.3.5. per vienerius metus gautinos sumos – 161,8 tūkst. Lt;

13.3.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.4. Fondo valdybos Varėnos skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 418,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.4.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 319,4 tūkst.Lt;

13.4.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.4.3. atsargos – 0,1 tūkst. Lt;

13.4.4. išankstiniai apmokėjimai – 0,6 tūkst. Lt;

13.4.5. per vienerius metus gautinos sumos – 98,2 tūkst. Lt;

13.4.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

14. Dalyvaujančios reorganizavime įstaigos Fondo valdybos Alytaus skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 9946,5 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

14.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 9670,8 tūkst. Lt;

14.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

14.3. atsargos – 0,1 tūkst. Lt;

14.4. išankstiniai apmokėjimai – 2,0 tūkst. Lt;

14.5. per vienerius metus gautinos sumos – 273,6 tūkst. Lt;

14.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

15. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ BEI KITŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMAS

 

16. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Alytaus skyriaus direktoriai organizuoja darbus taip, kad reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių valdomas turtas ir įsipareigojimai pagal inventorizavimo aprašus bei perdavimo–priėmimo aktus būtų perduoti Fondo valdybos Alytaus skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), nustatyta tvarka.

17. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus pagal aprašus bei laikino saugojimo dokumentus pagal laikino saugojimo dokumentų sąrašus bei kitus dokumentus (toliau vadinama – dokumentai) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydami perdavimo–priėmimo aktus perduoda Fondo valdybos Alytaus skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d.

18. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

 

Vii. juridinių asmenų pasibaigimo momentas bei TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS

 

19. Fondo valdybos Druskininkų skyrius, Fondo valdybos Lazdijų skyrius, Fondo valdybos Prienų skyrius, Fondo valdybos Varėnos skyrius baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

20. Turto, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo dieną, ne vėlesnę kaip 2011 m. gruodžio 31 d., visas reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises ir pareigas perima veiklą tęsiantis Fondo valdybos Alytaus skyrius.

 

VIII. REORGANIZUOJAMų ĮSTAIGų UŽDAVINIų IR FUNKCIJų vykdymas

 

21. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), kituose Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose įstatymuose ir teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimuose, Fondo valdybos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-498

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS JONAVOS SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KAIŠIADORIŲ SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KĖDAINIŲ SKYRIAUS reorganizavimo prijungimo būdu prie VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KAUNO SKYRIAUS sąlygų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau vadinama – Fondo valdybos) Jonavos skyriaus, Fondo valdybos Kaišiadorių skyriaus, Fondo valdybos Kėdainių skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Fondo valdybos Kauno skyriaus sąlygų aprašas (toliau vadinama – reorganizavimo sąlygų aprašas) nustato reorganizuojamų valstybės biudžetinių įstaigų Fondo valdybos Jonavos skyriaus, Fondo valdybos Kaišiadorių skyriaus, Fondo valdybos Kėdainių skyriaus (toliau vadinama – reorganizuojami Fondo valdybos teritoriniai skyriai) reorganizavimo prijungimo būdu prie Fondo valdybos Kauno skyriaus tvarką, reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises, pareigas ir turtą perduodant reorganizavime dalyvaujančiam Fondo valdybos Kauno skyriui.

2. Šis reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4, 5, 6 ir 12 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385).

 

II. REORGANIZUOJAMOS ir reorganizavime dalyvaujančios ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos valstybės biudžetinės įstaigos:

3.1. Fondo valdybos Jonavos skyrius:

3.1.1. buveinė – Kauno g. 20/Taikos g. 10, LT-55177 Jonava, Lietuvos Respublika;

3.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 193278144, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Kauno g. 20/Taikos g. 10, LT-55177 Jonava, Lietuvos Respublika;

3.2. Fondo valdybos Kaišiadorių skyrius:

3.2.1. buveinė – Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, Lietuvos Respublika;

3.2.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188678496, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.2.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, Lietuvos Respublika;

3.3. Fondo valdybos Kėdainių skyrius:

3.3.1. buveinė – Knypavos Rinkos a. 1, LT-57260 Kėdainiai, Lietuvos Respublika;

3.3.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188678539, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.3.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Knypavos Rinkos a. 1, LT-57260 Kėdainiai, Lietuvos Respublika.

4. Reorganizavime dalyvaujanti valstybės biudžetinė įstaiga:

4.1. Fondo valdybos Kauno skyrius:

4.1.1. buveinė – A. Mickevičiaus g. 42, LT-44240 Kaunas, Lietuvos Respublika;

4.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188677437, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

4.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: A. Mickevičiaus g. 42, LT-44240 Kaunas, Lietuvos Respublika.

5. Sprendimą dėl reorganizavimo priima reorganizuojamų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba). Sprendimas dėl reorganizavimo priimamas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PAGRINDIMAS

 

6. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385). Reorganizavimo tikslai – optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrą – centralizuoti bendrųjų funkcijų valdymą, užtikrinti efektyvesnį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, racionaliau ir geriau atlikti Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijas, stiprinti vidaus kontrolę. Taip pat optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, atsisakant perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius, peržiūrėjus administracijų struktūras, optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje.

7. Prijungus Fondo valdybos Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių skyrius prie Fondo valdybos Kauno skyriaus bus efektyviau naudojami žmogiškieji ištekliai ir sumažintos administravimo sąnaudos. Įstaigos reorganizuojamos taip pat vykdant: Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870); Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. XI-1410 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268; 2010, Nr. 90-4769); Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684, 3 punktą „Optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimą“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. pasitarimo protokolo Nr. 85 1 klausimo „Dėl ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų administracinių struktūrų peržiūros gairių“ sprendimuose pateiktas rekomendacijas: peržiūrėti įstaigų administracijų struktūras optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje, priimant sprendimus dėl bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos tvarkymo, personalo valdymo, ūkio ir informacinių technologijų valdymo, dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų) centralizavimo (1.2 punktas), optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, ir perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius (1.3 punktas), atliekant struktūrinius pakeitimus, įvertinti pokyčių finansinį efektą ir atitinkamą informaciją skelbti viešai (1.4 punktas); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. pasitarimo protokolo Nr. 66 5 klausimo „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (10-1316-02-N) sprendimų nuostatas, įpareigojančias įstaigas prie ministerijų apsvarstyti galimybę atsisakyti pavaldžių įstaigų juridinio asmens statuso; Fondo valdybos direktoriaus 2011 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V-298 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių struktūrinių pertvarkymų ir reorganizavimo vykdymo“.

 

IV. REORGANIZAVIMO BŪDAS, ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Reorganizavimo būdas: Fondo valdybos Jonavos skyriaus, Fondo valdybos Kaišiadorių skyriaus, Fondo valdybos Kėdainių skyriaus prijungimas prie Fondo valdybos Kauno skyriaus.

9. Pasibaigiantys juridiniai asmenys – reorganizuojamos įstaigos: Fondo valdybos Jonavos skyrius, Fondo valdybos Kaišiadorių skyrius, Fondo valdybos Kėdainių skyrius.

10. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Fondo valdybos Kauno skyrius.

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Fondo valdybos Kauno skyriaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Kauno skyriaus nuostatai, patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-394, po reorganizavimo nebus keičiami. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Kauno skyriaus organizacinės valdymo struktūros schema patvirtinta Fondo valdybos Kauno skyriaus direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1.V-53.

12. Fondo valdybos Jonavos skyriaus, Fondo valdybos Kaišiadorių skyriaus, Fondo valdybos Kėdainių skyriaus prijungiant juos prie Fondo valdybos Kauno skyriaus, etapai ir laikas:

12.1. iki 2012 m. sausio 1 d. reorganizuojamų įstaigų teisės, pareigos ir turtas pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo Fondo valdybos Kauno skyriui;

12.2. iki 2011 m. liepos 29 d. Fondo valdybos Kauno skyriaus direktorius apie šio reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbia viešai dalyvaujančio reorganizavime ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatuose nurodytuose šaltiniuose ir dar du kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais;

12.3. pirmojo viešo paskelbimo apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. per 3 dienas nuo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai įgyvendina Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243, 27 punkto nuostatas;

12.5. ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo trečiojo paskelbimo viešai apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą Fondo valdyba priima sprendimą dėl reorganizavimo ir patvirtina šį reorganizavimo sąlygų aprašą;

12.6. per 5 dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo Fondo valdybos Kauno skyriaus ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

12.7. reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Kauno skyriaus direktoriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su valstybės tarnybos ir darbo santykiais;

12.8. pasirašius priėmimo–perdavimo aktus, veiklą tęsiančio Fondo valdybos Kauno skyriaus direktorius iki 2011 m. gruodžio 31 d. pateikia Juridinių asmenų registrui pranešimą apie tai, kad visos reorganizavimo sąlygų apraše nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar reorganizavimo sąlygų apraše nurodytos aplinkybės, bei dokumentus pasibaigusių Fondo valdybos teritorinių skyrių išregistravimui iš Juridinių asmenų registro.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMAS

 

13. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų:

13.1. Fondo valdybos Jonavos skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 915,95 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.1.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 804,0 tūkst. Lt;

13.1.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,00 tūkst. Lt;

13.1.3. atsargos – 0,2 tūkst. Lt;

13.1.4. išankstiniai apmokėjimai – 0,05 tūkst. Lt;

13.1.5. per vienerius metus gautinos sumos – 111,7 tūkst. Lt;

13.1.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,00 tūkst. Lt;

13.2. Fondo valdybos Kaišiadorių skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 2173,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.2.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 2075,1 tūkst. Lt;

13.2.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,00 tūkst. Lt;

13.2.3. atsargos – 0,7 tūkst. Lt;

13.2.4. išankstiniai apmokėjimai – 3,1 tūkst. Lt;

13.2.5. per vienerius metus gautinos sumos – 94,4 tūkst. Lt;

13.2.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,00 tūkst. Lt;

13.3. Fondo valdybos Kėdainių skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1188,83 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.3.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 949,02 tūkst. Lt;

13.3.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,00 tūkst. Lt;

13.3.3. atsargos – 4,75 tūkst. Lt;

13.3.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,65 tūkst. Lt;

13.3.5. per vienerius metus gautinos sumos – 233,41 tūkst. Lt;

13.3.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,00 tūkst. Lt.

14. Dalyvaujančios reorganizavime įstaigos Fondo valdybos Kauno skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 22315,5 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

14.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 21190,5 tūkst. Lt;

14.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,2 tūkst. Lt;

14.3. atsargos – 210,4 tūkst. Lt;

14.4. išankstiniai apmokėjimai – 2,9 tūkst. Lt;

14.5. per vienerius metus gautinos sumos – 911,5 tūkst. Lt;

14.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,00 tūkst. Lt.

15. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 


VI. TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ BEI KITŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMAS

 

16. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Kauno skyriaus direktoriai organizuoja darbus taip, kad reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių valdomas turtas ir įsipareigojimai pagal inventorizavimo aprašus bei perdavimo–priėmimo aktus būtų perduoti Fondo valdybos Kauno skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504) nustatyta tvarka.

17. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus pagal aprašus bei laikino saugojimo dokumentus pagal laikino saugojimo dokumentų sąrašus bei kitus dokumentus (toliau vadinama – dokumentai) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydami perdavimo–priėmimo aktus perduoda Fondo valdybos Kauno skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d.

18. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

 

Vii. juridinių asmenų pasibaigimo momentas bei TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS

 

19. Fondo valdybos Jonavos skyrius, Fondo valdybos Kaišiadorių skyrius, Fondo valdybos Kėdainių skyrius baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

20. Turto, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo dieną, ne vėlesnę kaip 2011 m. gruodžio 31 d., visas reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises ir pareigas perima veiklą tęsiantis Fondo valdybos Kauno skyrius.

 

VIII. REORGANIZUOJAMų ĮSTAIGų UŽDAVINIų IR FUNKCIJų vykdymas

 

21. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), kituose Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose įstatymuose ir teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimuose, Fondo valdybos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-498

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KRETINGOS SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PALANGOS SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠILUTĖS SKYRIAUS reorganizavimo prijungimo būdu prie VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KLAIPĖDOS SKYRIAUS sąlygų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau vadinama – Fondo valdybos) Kretingos skyriaus, Fondo valdybos Palangos skyriaus, Fondo valdybos Šilutės skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus sąlygų aprašas (toliau vadinama – reorganizavimo sąlygų aprašas) nustato reorganizuojamų valstybės biudžetinių įstaigų Fondo valdybos Kretingos skyriaus, Fondo valdybos Palangos skyriaus, Fondo valdybos Šilutės skyriaus (toliau vadinama – reorganizuojami Fondo valdybos teritoriniai skyriai) reorganizuojamų prijungimo būdu prie Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus tvarką, reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises, pareigas ir turtą perduodant reorganizavime dalyvaujančiam Fondo valdybos Klaipėdos skyriui.

2. Šis reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4, 5, 6 ir 12 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385).

 

II. REORGANIZUOJAMOS ir reorganizavime dalyvaujančios ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos valstybės biudžetinės įstaigos:

3.1. Fondo valdybos Kretingos skyrius:

3.1.1. buveinė – Savanorių g. 25, LT-97111 Kretinga, Lietuvos Respublika;

3.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 191851257, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Savanorių g. 25, LT-97111 Kretinga, Lietuvos Respublika;

3.2. Fondo valdybos Palangos skyrius:

3.2.1. buveinė – Vytauto g. 63, LT-00134 Palanga, Lietuvos Respublika;

3.2.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 193291191, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.2.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Vytauto g. 63, LT-00134 Palanga, Lietuvos Respublika;

3.3. Fondo valdybos Šilutės skyrius:

3.3.1. buveinė – Tilžės g. 32, LT-99168 Šilutė, Lietuvos Respublika;

3.3.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188679783, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.3.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Tilžės g. 32, LT-99168 Šilutė, Lietuvos Respublika.

4. Reorganizavime dalyvaujanti valstybės biudžetinė įstaiga:

4.1. Fondo valdybos Klaipėdos skyrius:

4.1.1. buveinė – Smiltelės g. 12A, LT-91501 Klaipėda, Lietuvos Respublika;

4.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 193180814, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

4.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Smiltelės g. 12A, LT-91501 Klaipėda, Lietuvos Respublika.

5. Sprendimą dėl reorganizavimo priima reorganizuojamų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba). Sprendimas dėl reorganizavimo priimamas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PAGRINDIMAS

 

6. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385). Reorganizavimo tikslai – optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrą – centralizuoti bendrųjų funkcijų valdymą, užtikrinti efektyvesnį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, racionaliau ir geriau atlikti Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijas, stiprinti vidaus kontrolę. Taip pat optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, atsisakant perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius, peržiūrėjus administracijų struktūras, optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje.

7. Prijungus Fondo valdybos Kretingos, Palangos, Šilutės skyrius prie Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus bus efektyviau naudojami žmogiškieji ištekliai ir sumažintos administravimo sąnaudos. Įstaigos reorganizuojamos taip pat vykdant: Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870); Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. XI-1410 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268; 2010, Nr. 90-4769); Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684, 3 punktą „Optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimą“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. pasitarimo protokolo Nr. 85 1 klausimo „Dėl ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų administracinių struktūrų peržiūros gairių“ sprendimuose pateiktas rekomendacijas: peržiūrėti įstaigų administracijų struktūras optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje, priimant sprendimus dėl bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos tvarkymo, personalo valdymo, ūkio ir informacinių technologijų valdymo, dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų) centralizavimo (1.2 punktas), optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, ir perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius (1.3 punktas), atliekant struktūrinius pakeitimus, įvertinti pokyčių finansinį efektą ir atitinkamą informaciją skelbti viešai (1.4 punktas); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. pasitarimo protokolo Nr. 66 5 klausimo „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (10-1316-02-N) sprendimų nuostatas, įpareigojančias įstaigas prie ministerijų apsvarstyti galimybę atsisakyti pavaldžių įstaigų juridinio asmens statuso; Fondo valdybos direktoriaus 2011 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V-298 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių struktūrinių pertvarkymų ir reorganizavimo vykdymo“.

 

IV. REORGANIZAVIMO BŪDAS, ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Reorganizavimo būdas: Fondo valdybos Kretingos skyriaus, Fondo valdybos Palangos skyriaus, Fondo valdybos Šilutės skyriaus prijungimas prie Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus.

9. Pasibaigiantys juridiniai asmenys – reorganizuojamos įstaigos: Fondo valdybos Kretingos skyrius, Fondo valdybos Palangos skyrius, Fondo valdybos Šilutės skyrius.

10. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Fondo valdybos Klaipėdos skyrius.

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus nuostatai, patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-394, po reorganizavimo nebus keičiami. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus organizacinės valdymo struktūros schema patvirtinta Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 163 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus organizacinės valdymo struktūros patvirtinimo“.

12. Fondo valdybos Kretingos skyriaus, Fondo valdybos Palangos skyriaus, Fondo valdybos Šilutės skyriaus prijungiant juos prie Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus, etapai ir laikas:

12.1. iki 2012 m. sausio 1 d. reorganizuojamų įstaigų teisės, pareigos ir turtas pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo Fondo valdybos Klaipėdos skyriui;

12.2. iki 2011 m. liepos 29 d. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktorius apie šio reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbia viešai dalyvaujančio reorganizavime ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatuose nurodytuose šaltiniuose ir dar du kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais;

12.3. pirmojo viešo paskelbimo apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. per 3 dienas nuo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai įgyvendina Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243, 27 punkto nuostatas;

12.5. ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo trečiojo paskelbimo viešai apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą Fondo valdyba priima sprendimą dėl reorganizavimo ir patvirtina šį reorganizavimo sąlygų aprašą;

12.6. per 5 dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

12.7. reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su valstybės tarnybos ir darbo santykiais;

12.8. pasirašius priėmimo–perdavimo aktus, veiklą tęsiančio Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktorius iki 2011 m. gruodžio 31 d. pateikia Juridinių asmenų registrui pranešimą apie tai, kad visos reorganizavimo sąlygų apraše nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar reorganizavimo sąlygų apraše nurodytos aplinkybės, bei dokumentus pasibaigusių Fondo valdybos teritorinių skyrių išregistravimui iš Juridinių asmenų registro.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMAS

 

13. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų:

13.1. Fondo valdybos Kretingos skyriaus turtas:

13.1.1. patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1252,4 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.1.2. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1063,2 tūkst. Lt;

13.1.3. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0 tūkst. Lt;

13.1.4. atsargos – 1,1 tūkst. Lt;

13.1.5. išankstiniai apmokėjimai –1,1 tūkst. Lt;

13.1.6. per vienerius metus gautinos sumos – 187,0 tūkst. Lt;

13.1.7. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0 tūkst. Lt;

13.2. Fondo valdybos Palangos skyriaus turtas:

13.2.1. patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 757,5 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.2.2. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 630,4 tūkst. Lt;

13.2.3. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0 tūkst. Lt;

13.2.4. atsargos – 0,5 tūkst. Lt;

13.2.5. išankstiniai apmokėjimai – 2,2 tūkst. Lt;

13.2.6. per vienerius metus gautinos sumos – 124,4 tūkst. Lt;

13.2.7. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0 tūkst. Lt;

13.3. Fondo valdybos Šilutės skyriaus turtas:

13.3.1. patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1084,2 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.3.2. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 901,6 tūkst. Lt;

13.3.3. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.3.4. atsargos – 8,0 tūkst. Lt;

13.3.5. išankstiniai apmokėjimai – 2,2 tūkst. Lt;

13.3.6. per vienerius metus gautinos sumos – 172,4 tūkst. Lt;

13.3.7. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

14. Dalyvaujančios reorganizavime įstaigos Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 19 683,7 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

14.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 19 234,5 tūkst. Lt;

14.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

14.3. atsargos – 17,50 tūkst. Lt;

14.4. išankstiniai apmokėjimai – 9,2 tūkst. Lt;

14.5. per vienerius metus gautinos sumos – 422,5 tūkst. Lt;

14.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

15. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 


VI. TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOS IR

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ BEI KITŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMAS

 

16. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriai organizuoja darbus taip, kad reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių valdomas turtas ir įsipareigojimai pagal inventorizavimo aprašus bei perdavimo–priėmimo aktus būtų perduoti Fondo valdybos Klaipėdos skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), nustatyta tvarka.

17. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus pagal aprašus bei laikino saugojimo dokumentus pagal laikino saugojimo dokumentų sąrašus bei kitus dokumentus (toliau vadinama – dokumentai) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydami perdavimo–priėmimo aktus perduoda Fondo valdybos Klaipėdos skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d.

18. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

 

Vii. juridinių asmenų pasibaigimo momentas bei TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS

 

19. Fondo valdybos Kretingos skyrius, Fondo valdybos Palangos skyrius, Fondo valdybos Šilutės skyrius baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

20. Turto, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo dieną, ne vėlesnę kaip 2011 m. gruodžio 31 d., visas reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises ir pareigas perima veiklą tęsiantis Fondo valdybos Klaipėdos skyrius.

 

VIII. REORGANIZUOJAMų ĮSTAIGų UŽDAVINIų IR FUNKCIJų vykdymas

 

21. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), kituose Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose įstatymuose ir teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimuose, Fondo valdybos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-498

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠAKIŲ SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILKAVIŠKIO SKYRIAUS reorganizavimo prijungimo būdu prie VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS sąlygų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau vadinama – Fondo valdybos) Šakių skyriaus, Fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Fondo valdybos Marijampolės skyriaus sąlygų aprašas (toliau vadinama – reorganizavimo sąlygų aprašas) nustato reorganizuojamų valstybės biudžetinių įstaigų Fondo valdybos Šakių skyriaus, Fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus (toliau vadinama – reorganizuojami Fondo valdybos teritoriniai skyriai) reorganizuojamų prijungimo būdu prie Fondo valdybos Marijampolės skyriaus tvarką, reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises, pareigas ir turtą perduodant reorganizavime dalyvaujančiam Fondo valdybos Marijampolės skyriui.

2. Šis reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4, 5, 6 ir 12 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385).

 

II. REORGANIZUOJAMOS ir reorganizavime dalyvaujančios ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos valstybės biudžetinės įstaigos:

3.1. Fondo valdybos Šakių skyrius:

3.1.1. buveinė – Kęstučio g. 2, LT-71130 Šakiai, Lietuvos Respublika;

3.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188679630, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Kęstučio g. 2, LT-71130 Šakiai, Lietuvos Respublika;

3.2. Fondo valdybos Vilkaviškio skyrius:

3.2.1. buveinė – Maironio g. 6, LT-70110 Vilkaviškis, Lietuvos Respublika;

3.2.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 193290666, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.2.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Maironio g. 6, LT-70110 Vilkaviškis, Lietuvos Respublika.

4. Reorganizavime dalyvaujanti valstybės biudžetinė įstaiga:

4.1. Fondo valdybos Marijampolės skyrius:

4.1.1. buveinė – Jono Dailidės g. 5/A. Valaičio g. 2, LT-68176 Marijampolė, Lietuvos Respublika;

4.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188677622, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

4.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Jono Dailidės g. 5/A. Valaičio g. 2, LT-68176 Marijampolė, Lietuvos Respublika.

5. Sprendimą dėl reorganizavimo priima reorganizuojamų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba). Sprendimas dėl reorganizavimo priimamas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PAGRINDIMAS

 

6. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385). Reorganizavimo tikslai – optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrą – centralizuoti bendrųjų funkcijų valdymą, užtikrinti efektyvesnį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, racionaliau ir geriau atlikti Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijas, stiprinti vidaus kontrolę. Taip pat optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, atsisakant perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius, peržiūrėjus administracijų struktūras, optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje.

7. Prijungus Fondo valdybos Šakių, Vilkaviškio skyrius prie Fondo valdybos Marijampolės skyriaus bus efektyviau naudojami žmogiškieji ištekliai ir sumažintos administravimo sąnaudos. Įstaigos reorganizuojamos taip pat vykdant: Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870); Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. XI-1410 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268; 2010, Nr. 90-4769); Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684, 3 punktą „Optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimą“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. pasitarimo protokolo Nr. 85 1 klausimo „Dėl ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų administracinių struktūrų peržiūros gairių“ sprendimuose pateiktas rekomendacijas: peržiūrėti įstaigų administracijų struktūras optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje, priimant sprendimus dėl bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos tvarkymo, personalo valdymo, ūkio ir informacinių technologijų valdymo, dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų) centralizavimo (1.2 punktas), optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, ir perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius (1.3 punktas), atliekant struktūrinius pakeitimus, įvertinti pokyčių finansinį efektą ir atitinkamą informaciją skelbti viešai (1.4 punktas); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. pasitarimo protokolo Nr. 66 5 klausimo „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (10-1316-02-N) sprendimų nuostatas, įpareigojančias įstaigas prie ministerijų apsvarstyti galimybę atsisakyti pavaldžių įstaigų juridinio asmens statuso; Fondo valdybos direktoriaus 2011 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V-298 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių struktūrinių pertvarkymų ir reorganizavimo vykdymo“.

 

IV. REORGANIZAVIMO BŪDAS, ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Reorganizavimo būdas: Fondo valdybos Šakių skyriaus, Fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus prijungimas prie Fondo valdybos Marijampolės skyriaus.

9. Pasibaigiantys juridiniai asmenys – reorganizuojamos įstaigos: Fondo valdybos Šakių skyrius, Fondo valdybos Vilkaviškio skyrius.

10. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Fondo valdybos Marijampolės skyrius.

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Fondo valdybos Marijampolės skyriaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Marijampolės skyriaus nuostatai, patvirtinti Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-394, po reorganizavimo nebus keičiami. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Marijampolės skyriaus organizacinės valdymo struktūros schema patvirtinta Fondo valdybos Marijampolės skyriaus direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-62.

12. Fondo valdybos Šakių skyriaus, Fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus prijungiant juos prie Fondo valdybos Marijampolės skyriaus, etapai ir laikas:

12.1. iki 2012 m. sausio 1 d. reorganizuojamų įstaigų teisės, pareigos ir turtas pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo Fondo valdybos Marijampolės skyriui;

12.2. iki 2011 m. liepos 29 d. Fondo valdybos Marijampolės skyriaus direktorius apie šio reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbia viešai dalyvaujančio reorganizavime ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatuose nurodytuose šaltiniuose ir dar du kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais;

12.3. pirmojo viešo paskelbimo apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. per 3 dienas nuo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai įgyvendina Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243, 27 punkto nuostatas;

12.5. ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo trečiojo paskelbimo viešai apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą Fondo valdyba priima sprendimą dėl reorganizavimo ir patvirtina šį reorganizavimo sąlygų aprašą;

12.6. per 5 dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo Fondo valdybos Marijampolės skyriaus ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

12.7. reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Marijampolės skyriaus direktoriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su valstybės tarnybos ir darbo santykiais;

12.8. pasirašius priėmimo–perdavimo aktus, veiklą tęsiančio Fondo valdybos Marijampolės skyriaus direktorius iki 2011 m. gruodžio 31 d. pateikia Juridinių asmenų registrui pranešimą apie tai, kad visos reorganizavimo sąlygų apraše nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar reorganizavimo sąlygų apraše nurodytos aplinkybės, bei dokumentus pasibaigusių Fondo valdybos teritorinių skyrių išregistravimui iš Juridinių asmenų registro.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMAS

 

13. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų:

13.1. Fondo valdybos Šakių skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 700,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.1.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 569,0 tūkst. Lt;

13.1.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.1.3. atsargos – 0,1 tūkst. Lt;

13.1.4. išankstiniai apmokėjimai – 2,0 tūkst. Lt;

13.1.5. per vienerius metus gautinos sumos – 129,2 tūkst. Lt;

13.1.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.2. Fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1876,7 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.2.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1743,4 tūkst. Lt;

13.2.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.2.3. atsargos – 1,5 tūkst. Lt;

13.2.4. išankstiniai apmokėjimai – 4,3 tūkst. Lt;

13.2.5. per vienerius metus gautinos sumos – 127,5 tūkst. Lt;

13.2.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

14. Dalyvaujančios reorganizavime įstaigos Fondo valdybos Marijampolės skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 6285,9 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

14.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 6199,8 tūkst. Lt;

14.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

14.3. atsargos – 0,4 tūkst. Lt;

14.4. išankstiniai apmokėjimai – 41,3 tūkst. Lt;

14.5. per vienerius metus gautinos sumos – 44,4 tūkst. Lt;

14.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

15. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ BEI KITŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMAS

 

16. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Marijampolės skyriaus direktoriai organizuoja darbus taip, kad reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių valdomas turtas ir įsipareigojimai pagal inventorizavimo aprašus bei perdavimo–priėmimo aktus būtų perduoti Fondo valdybos Marijampolės skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), nustatyta tvarka.

17. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus pagal aprašus bei laikino saugojimo dokumentus pagal laikino saugojimo dokumentų sąrašus bei kitus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydami perdavimo–priėmimo aktus perduoda Fondo valdybos Marijampolės skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d.

18. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

 

Vii. juridinių asmenų pasibaigimo momentas bei

TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS

 

19. Fondo valdybos Šakių skyrius, Fondo valdybos Vilkaviškio skyrius baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

20. Turto, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo dieną, ne vėlesnę kaip 2011 m. gruodžio 31 d., visas reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises ir pareigas perima veiklą tęsiantis Fondo valdybos Marijampolės skyrius.

 

VIII. REORGANIZUOJAMų ĮSTAIGų UŽDAVINIų IR FUNKCIJų vykdymas

 

21. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), kituose Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose įstatymuose ir teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimuose, Fondo valdybos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-498

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS BIRŽŲ SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KUPIŠKIO SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PASVALIO SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ROKIŠKIO SKYRIAUS reorganizavimo prijungimo būdu prie VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PANEVĖŽIO SKYRIAUS sąlygų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – Fondo valdybos) Biržų skyriaus, Fondo valdybos Kupiškio skyriaus, Fondo valdybos Pasvalio skyriaus, Fondo valdybos Rokiškio skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Fondo valdybos Panevėžio skyriaus sąlygų aprašas (toliau – reorganizavimo sąlygų aprašas) nustato reorganizuojamų valstybės biudžetinių įstaigų Fondo valdybos Biržų skyriaus, Fondo valdybos Kupiškio skyriaus, Fondo valdybos Pasvalio skyriaus, Fondo valdybos Rokiškio skyriaus (toliau – reorganizuojami Fondo valdybos teritoriniai skyriai), reorganizuojamų prijungimo būdu prie Fondo valdybos Panevėžio skyriaus, tvarką, reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises, pareigas ir turtą perduodant reorganizavime dalyvaujančiam Fondo valdybos Panevėžio skyriui.

2. Šis reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4, 5, 6 ir 12 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385).

 

II. REORGANIZUOJAMOS ir reorganizavime dalyvaujančios ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos valstybės biudžetinės įstaigos:

3.1. Fondo valdybos Biržų skyrius:

3.1.1. buveinė – Rotušės g. 12, LT-41175 Biržai, Lietuvos Respublika;

3.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 190963890, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Rotušės g. 12, LT-41175 Biržai, Lietuvos Respublika.

3.2. Fondo valdybos Kupiškio skyrius:

3.2.1. buveinė – L. Stuokos-Gucevičiaus a. 14, LT-40130 Kupiškis, Lietuvos Respublika;

3.2.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 190172399, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.2.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: L. Stuokos-Gucevičiaus a. 14, LT-40130 Kupiškis, Lietuvos Respublika.

3.3. Fondo valdybos Pasvalio skyrius:

3.3.1. buveinė – Vilniaus g. 3, LT-39146 Pasvalys, Lietuvos Respublika;

3.3.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188678877, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.3.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Vilniaus g. 3, LT-39146 Pasvalys, Lietuvos Respublika.

3.4. Fondo valdybos Rokiškio skyrius:

3.4.1. buveinė – Nepriklausomybės a. 15, LT-42115 Rokiškis, Lietuvos Respublika;

3.4.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188679445, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.4.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Nepriklausomybės a. 15, LT-42115 Rokiškis, Lietuvos Respublika.

4. Reorganizavime dalyvaujanti valstybės biudžetinė įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo tęsia veiklą, – Fondo valdybos Panevėžio skyrius:

4.1. buveinė – Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys, Lietuvos Respublika;

4.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 191674725, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

4.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys, Lietuvos Respublika.

5. Sprendimą dėl reorganizavimo priima reorganizuojamų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba). Sprendimas dėl reorganizavimo priimamas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PAGRINDIMAS

 

6. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385). Reorganizavimo tikslai – optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrą – centralizuoti bendrųjų funkcijų valdymą, užtikrinti efektyvesnį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, racionaliau ir geriau atlikti Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijas, stiprinti vidaus kontrolę. Taip pat optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, atsisakant perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius, peržiūrėjus administracijų struktūras, optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje.

7. Prijungus Fondo valdybos Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio skyrius prie Fondo valdybos Panevėžio skyriaus bus efektyviau naudojami žmogiškieji ištekliai ir sumažintos administravimo sąnaudos. Įstaigos reorganizuojamos taip pat vykdant: Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870); Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. XI-1410 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268; 2010, Nr. 90-4769); Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684, 3 punktą „Optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimą“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. pasitarimo protokolo Nr. 85 1 klausimo „Dėl ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų administracinių struktūrų peržiūros gairių“ sprendimuose pateiktas rekomendacijas: peržiūrėti įstaigų administracijų struktūras optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje, priimant sprendimus dėl bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos tvarkymo, personalo valdymo, ūkio ir informacinių technologijų valdymo, dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų) centralizavimo (1.2 punktas), optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, ir perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius (1.3 punktas), atliekant struktūrinius pakeitimus, įvertinti pokyčių finansinį efektą ir atitinkamą informaciją skelbti viešai (1.4 punktas); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. pasitarimo protokolo Nr. 66 5 klausimo „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (10-1316-02-N) sprendimų nuostatas, įpareigojančias įstaigas prie ministerijų apsvarstyti galimybę atsisakyti pavaldžių įstaigų juridinio asmens statuso; Fondo valdybos direktoriaus 2011 m. liepos 20 įsakymą Nr. V-298 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių struktūrinių pertvarkymų ir reorganizavimo vykdymo“.

 

IV. REORGANIZAVIMO BŪDAS, ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Reorganizavimo būdas: Fondo valdybos Biržų skyriaus, Fondo valdybos Kupiškio skyriaus, Fondo valdybos Pasvalio skyriaus, Fondo valdybos Rokiškio skyriaus prijungimas prie Fondo valdybos Panevėžio skyriaus.

9. Pasibaigiantys juridiniai asmenys – reorganizuojamos įstaigos: Fondo valdybos Biržų skyrius, Fondo valdybos Kupiškio skyrius, Fondo valdybos Pasvalio skyrius, Fondo valdybos Rokiškio skyrius.

10. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Fondo valdybos Panevėžio skyrius.

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Fondo valdybos Panevėžio skyriaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Panevėžio skyriaus nuostatai, patvirtinti Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mokymo centro nuostatų patvirtinimo“ po reorganizavimo nebus keičiami. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Panevėžio skyriaus organizacinės valdymo struktūros schema patvirtinta Fondo valdybos Panevėžio skyriaus direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-73 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus organizacinės valdymo struktūros patvirtinimo“.

12. Fondo valdybos Biržų skyriaus, Fondo valdybos Kupiškio skyriaus, Fondo valdybos Pasvalio skyriaus, Fondo valdybos Rokiškio skyriaus prijungiant juos prie Fondo valdybos Panevėžio skyriaus, etapai ir laikas:

12.1. iki 2012 m. sausio 1 d. reorganizuojamų įstaigų teisės, pareigos ir turtas pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo Fondo valdybos Panevėžio skyriui;

12.2. iki 2011 m. liepos 29 d. Fondo valdybos Panevėžio skyriaus direktorius apie šio reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbia viešai dalyvaujančio reorganizavime ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatuose nurodytuose šaltiniuose ir dar du kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais;

12.3. pirmojo viešo paskelbimo apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. per 3 dienas nuo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai įgyvendina Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V–243, 27 punkto nuostatas;

12.5. ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo trečiojo paskelbimo viešai apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą Fondo valdyba priima sprendimą dėl reorganizavimo ir patvirtina šį reorganizavimo sąlygų aprašą;

12.6. per 5 dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo Fondo valdybos Panevėžio skyriaus ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

12.7. reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Panevėžio skyriaus direktoriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su valstybės tarnybos ir darbo santykiais;

12.8. pasirašius priėmimo–perdavimo aktus, veiklą tęsiančio Fondo valdybos Panevėžio skyriaus direktorius iki 2011 m. gruodžio 31 d. pateikia Juridinių asmenų registrui pranešimą apie tai, kad visos reorganizavimo sąlygų apraše nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar reorganizavimo sąlygų apraše nurodytos aplinkybės, bei dokumentus pasibaigusių Fondo valdybos teritorinių skyrių išregistravimui iš Juridinių asmenų registro.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMAS

 

13. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų:

13.1. Fondo valdybos Biržų skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 3271,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.1.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 3 125,9 tūkst. Lt;

13.1.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.1.3. atsargos – 2,7 tūkst. Lt;

13.1.4. išankstiniai apmokėjimai – 0,7 tūkst. Lt;

13.1.5. per vienerius metus gautinos sumos – 142,0 tūkst. Lt;

13.1.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.2. Fondo valdybos Kupiškio skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1 561,1 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.2.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1 450,2 tūkst. Lt;

13.2.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.2.3. atsargos – 3,8 tūkst. Lt;

13.2.4. išankstiniai apmokėjimai – 0,4 tūkst. Lt;

13.2.5. per vienerius metus gautinos sumos – 106,7 tūkst. Lt;

13.2.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.3. Fondo valdybos Pasvalio skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1 195,9 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.3.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1 062,6 tūkst. Lt;

13.3.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.3.3. atsargos – 3,5 tūkst. Lt;

13.3.4. išankstiniai apmokėjimai – 3,0 tūkst. Lt;

13.3.5. per vienerius metus gautinos sumos – 126,8 tūkst. Lt;

13.3.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.4. Fondo valdybos Rokiškio skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1 019,2 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.4.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 878,3 tūkst. Lt;

13.4.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.4.3. atsargos – 5,7 tūkst. Lt;

13.4.4. išankstiniai apmokėjimai – 3,3 tūkst. Lt;

13.4.5. per vienerius metus gautinos sumos – 131,9 tūkst. Lt;

13.4.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0 tūkst. Lt.

14. Dalyvaujančios reorganizavime įstaigos Fondo valdybos Panevėžio skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 8076,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

14.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 7638,1 tūkst. Lt;

14.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 4,9 tūkst. Lt;

14.3. atsargos – 6,2 tūkst. Lt;

14.4. išankstiniai apmokėjimai – 4,2 tūkst. Lt;

14.5. per vienerius metus gautinos sumos – 422,9 tūkst. Lt;

14.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

15. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. TURTO, APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ, KITŲ DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERDAVIMAS

 

16. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Panevėžio skyriaus direktoriai organizuoja darbus taip, kad reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių valdomas turtas ir prievolės pagal inventorizavimo aprašus bei perdavimo–priėmimo aktus būtų perduoti Fondo valdybos Panevėžio skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), nustatyta tvarka.

17. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus pagal aprašus bei laikino saugojimo dokumentus pagal laikino saugojimo dokumentų sąrašus bei kitus dokumentus (toliau – dokumentai) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydami perdavimo–priėmimo aktus perduoda Fondo valdybos Panevėžio skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d.

18. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

 

Vii. juridinių asmenų pasibaigimo momentas bei TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS

 

19. Fondo valdybos Biržų skyrius, Fondo valdybos Kupiškio skyrius, Fondo valdybos Pasvalio skyrius, Fondo valdybos Rokiškio skyrius baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

20. Turto, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo dieną, ne vėlesnę kaip 2011 m. gruodžio 31 d., visas reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises ir pareigas perima veiklą tęsiantis Fondo valdybos Panevėžio skyrius.

 

VIII. REORGANIZUOJAMų ĮSTAIGų UŽDAVINIų IR FUNKCIJų vykdymas

 

21. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), kituose Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose įstatymuose ir teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimuose, Fondo valdybos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-498

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS JONIŠKIO SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KELMĖS SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PAKRUOJO SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS RADVILIŠKIO SKYRIAUS reorganizavimo prijungimo būdu prie VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS sąlygų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau vadinama – Fondo valdybos) Joniškio skyriaus, Fondo valdybos Kelmės skyriaus, Fondo valdybos Pakruojo skyriaus, Fondo valdybos Radviliškio skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Fondo valdybos Šiaulių skyriaus sąlygų aprašas (toliau vadinama – reorganizavimo sąlygų aprašas) nustato reorganizuojamų valstybės biudžetinių įstaigų Fondo valdybos Joniškio skyriaus, Fondo valdybos Kelmės skyriaus, Fondo valdybos Pakruojo skyriaus, Fondo valdybos Radviliškio skyriaus (toliau vadinama – reorganizuojami Fondo valdybos teritoriniai skyriai), reorganizuojamų prijungimo būdu prie Fondo valdybos Šiaulių skyriaus, tvarką, reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises, pareigas ir turtą perduodant reorganizavime dalyvaujančiam Fondo valdybos Šiaulių skyriui.

2. Šis reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4, 5, 6 ir 12 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385).

 

II. REORGANIZUOJAMOS ir reorganizavime dalyvaujančios ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos valstybės biudžetinės įstaigos:

3.1. Fondo valdybos Joniškio skyrius:

3.1.1. buveinė – Medžiotojų g. 4, LT-84123 Joniškis, Lietuvos Respublika;

3.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188678343, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Medžiotojų g. 4, LT-84123 Joniškis, Lietuvos Respublika.

3.2. Fondo valdybos Kelmės skyrius:

3.2.1. buveinė – Vytauto Didžiojo g. 88, LT-86142 Kelmė, Lietuvos Respublika;

3.2.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 191440583, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.2.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Vytauto Didžiojo g. 88, LT-86142 Kelmė, Lietuvos Respublika.

3.3. Fondo valdybos Pakruojo skyrius:

3.3.1. buveinė – Vilniaus g. 30, LT-83182 Pakruojis, Lietuvos Respublika;

3.3.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188678724, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.3.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Vilniaus g. 30, LT-83182 Pakruojis, Lietuvos Respublika.

3.4. Fondo valdybos Radviliškio skyrius:

3.4.1. buveinė – Dariaus ir Girėno g. 32, LT-82138 Radviliškis, Lietuvos Respublika;

3.4.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188679064, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.4.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Dariaus ir Girėno g. 32, LT-82138 Radviliškis, Lietuvos Respublika.

4. Reorganizavime dalyvaujanti valstybės biudžetinė įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo tęsia veiklą, – Fondo valdybos Šiaulių skyrius:

4.1. buveinė – Ežero g. 17, LT-76501 Šiauliai, Lietuvos Respublika;

4.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 288677580, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

4.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Ežero g. 17, LT-76501 Šiauliai, Lietuvos Respublika.

5. Sprendimą dėl reorganizavimo priima reorganizuojamų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba). Sprendimas dėl reorganizavimo priimamas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PAGRINDIMAS

 

6. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2010, Nr. 92-4385). Reorganizavimo tikslai – optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrą – centralizuoti bendrųjų funkcijų valdymą, užtikrinti efektyvesnį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, racionaliau ir geriau atlikti Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijas, stiprinti vidaus kontrolę. Taip pat optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, atsisakant perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius, peržiūrėjus administracijų struktūras, optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje.

7. Prijungus Fondo valdybos Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio skyrius prie Fondo valdybos Šiaulių skyriaus bus efektyviau naudojami žmogiškieji ištekliai ir sumažintos administravimo sąnaudos. Įstaigos reorganizuojamos taip pat vykdant: Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870); Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. XI-1410 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268; 2010, Nr. 90-4769); Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684, 3 punktą „Optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimą“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. pasitarimo protokolo Nr. 85 1 klausimo „Dėl ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų administracinių struktūrų peržiūros gairių“ sprendimuose pateiktas rekomendacijas: peržiūrėti įstaigų administracijų struktūras optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje, priimant sprendimus dėl bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos tvarkymo, personalo valdymo, ūkio ir informacinių technologijų valdymo, dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų) centralizavimo (1.2 punktas), optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių ir perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius (1.3 punktas), atliekant struktūrinius pakeitimus, įvertinti pokyčių finansinį efektą ir atitinkamą informaciją skelbti viešai (1.4 punktas); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. pasitarimo protokolo Nr. 66 5 klausimo „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (10-1316-02-N) sprendimų nuostatas, įpareigojančias įstaigas prie ministerijų apsvarstyti galimybę atsisakyti pavaldžių įstaigų juridinio asmens statuso; Fondo valdybos direktoriaus 2011 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V-298 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių struktūrinių pertvarkymų ir reorganizavimo vykdymo“.

 

IV. REORGANIZAVIMO BŪDAS, ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Reorganizavimo būdas: Fondo valdybos Joniškio skyriaus, Fondo valdybos Kelmės skyriaus, Fondo valdybos Pakruojo skyriaus, Fondo valdybos Radviliškio skyriaus prijungimas prie Fondo valdybos Šiaulių skyriaus.

9. Pasibaigiantys juridiniai asmenys – reorganizuojamos įstaigos: Fondo valdybos Joniškio skyrius, Fondo valdybos Kelmės skyrius, Fondo valdybos Pakruojo skyrius, Fondo valdybos Radviliškio skyrius.

10. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Fondo valdybos Šiaulių skyrius.

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Fondo valdybos Šiaulių skyriaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Panevėžio skyriaus nuostatai, patvirtinti Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-394, po reorganizavimo nebus keičiami. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Šiaulių skyriaus organizacinės valdymo struktūros schema patvirtinta Fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-68.

12. Fondo valdybos Joniškio skyriaus, Fondo valdybos Kelmės skyriaus, Fondo valdybos Pakruojo skyriaus, Fondo valdybos Radviliškio skyriaus, prijungiant juos prie Fondo valdybos Šiaulių skyriaus, etapai ir laikas:

12.1. iki 2012 m. sausio 1 d. reorganizuojamų įstaigų teisės, pareigos ir turtas pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo Fondo valdybos Šiaulių skyriui;

12.2. iki 2011 m. liepos 29 d. Fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktorius apie šio reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbia viešai dalyvaujančio reorganizavime ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatuose nurodytuose šaltiniuose ir dar du kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais;

12.3. pirmojo viešo paskelbimo apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. per 3 dienas nuo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai įgyvendina Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243, 27 punkto nuostatas;

12.5. ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo trečiojo paskelbimo viešai apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą Fondo valdyba priima sprendimą dėl reorganizavimo ir patvirtina šį reorganizavimo sąlygų aprašą;

12.6. per 5 dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo Fondo valdybos Šiaulių skyriaus ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

12.7. reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktoriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su valstybės tarnybos ir darbo santykiais;

12.8. pasirašius priėmimo–perdavimo aktus, veiklą tęsiančio Fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktorius iki 2011 m. gruodžio 31 d. pateikia Juridinių asmenų registrui pranešimą apie tai, kad visos reorganizavimo sąlygų apraše nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar reorganizavimo sąlygų apraše nurodytos aplinkybės, bei dokumentus pasibaigusių Fondo valdybos teritorinių skyrių išregistravimui iš Juridinių asmenų registro.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMAS

 

13. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų:

13.1. Fondo valdybos Joniškio skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 516,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.1.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 442,9 tūkst. Lt;

13.1.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.1.3. atsargos – 0,2 tūkst. Lt;

13.1.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,9 tūkst. Lt;

13.1.5. per vienerius metus gautinos sumos – 71,3 tūkst. Lt;

13.1.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.2. Fondo valdybos Kelmės skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1491,5 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.2.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1354,0 tūkst. Lt;

13.2.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.2.3. atsargos – 0,2 tūkst. Lt;

13.2.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,4 tūkst. Lt;

13.2.5. per vienerius metus gautinos sumos – 135,9 tūkst. Lt;

13.2.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.3. Fondo valdybos Pakruojo skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 796,6 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.3.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 690,7 tūkst. Lt;

13.3.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.3.3. atsargos – 0,2 tūkst. Lt;

13.3.4. išankstiniai apmokėjimai – 2,4 tūkst. Lt;

13.3.5. per vienerius metus gautinos sumos – 103,3 tūkst. Lt;

13.3.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.3. Fondo valdybos Radviliškio skyriaus atidėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1326,6 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.4.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1142,8 tūkst. Lt;

13.4.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.4.3. atsargos – 4,8 tūkst. Lt;

13.4.4. išankstiniai apmokėjimai – 2,5 tūkst. Lt;

13.4.5. per vienerius metus gautinos sumos – 176,5 tūkst. Lt;

13.4.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

14. Dalyvaujančios reorganizavime įstaigos Fondo valdybos Šiaulių skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 8688,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

14.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 7992,4 tūkst. Lt;

14.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

14.3. atsargos – 9,2 tūkst. Lt;

14.4. išankstiniai apmokėjimai – 4,2 tūkst. Lt;

14.5. per vienerius metus gautinos sumos – 682,5 tūkst. Lt;

14.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

15. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ BEI KITŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMAS

 

16. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktoriai organizuoja darbus taip, kad reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių valdomas turtas ir įsipareigojimų pagal inventorizavimo aprašus bei perdavimo–priėmimo aktus būtų perduoti Fondo valdybos Šiaulių skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), nustatyta tvarka.

17. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus pagal aprašus bei laikino saugojimo dokumentus pagal laikino saugojimo dokumentų sąrašus bei kitus dokumentus (toliau vadinama – dokumentai) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydami perdavimo–priėmimo aktus perduoda Fondo valdybos Šiaulių skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d.

18. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

 

Vii. juridinių asmenų pasibaigimo momentas bei

TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS

 

19. Fondo valdybos Joniškio skyrius, Fondo valdybos Kelmės skyrius, Fondo valdybos Pakruojo skyrius, Fondo valdybos Radviliškio skyrius baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

20. Turto, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo dieną, ne vėlesnę kaip 2011 m. gruodžio 31 d., visas reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises ir pareigas perima veiklą tęsiantis Fondo valdybos Šiaulių skyrius.

 

VIII. REORGANIZUOJAMų ĮSTAIGų UŽDAVINIų IR FUNKCIJų vykdymas

 

21. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), kituose Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose įstatymuose ir teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimuose, Fondo valdybos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-498

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS JURBARKO SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS RASEINIŲ SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TAURAGĖS SKYRIAUS reorganizavimo prijungimo būdu prie VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠILALĖS SKYRIAUS sąlygų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau vadinama – Fondo valdybos) Jurbarko skyriaus, Fondo valdybos Raseinių skyriaus, Fondo valdybos Tauragės skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Fondo valdybos Šilalės skyriaus sąlygų aprašas (toliau vadinama – reorganizavimo sąlygų aprašas) nustato reorganizuojamų valstybės biudžetinių įstaigų Fondo valdybos Jurbarko skyriaus, Fondo valdybos Raseinių skyriaus, Fondo valdybos Tauragės skyriaus (toliau vadinama – reorganizuojami Fondo valdybos teritoriniai skyriai) reorganizuojamų prijungimo būdu prie Fondo valdybos Šilalės skyriaus tvarką, reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises, pareigas ir turtą perduodant reorganizavime dalyvaujančiam Fondo valdybos Šilalės skyriui.

2. Šis reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4, 5, 6 ir 12 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385).

 

II. REORGANIZUOJAMOS ir reorganizavime dalyvaujančios ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos valstybės biudžetinės įstaigos:

3.1. Fondo valdybos Jurbarko skyrius:

3.1.1. buveinė – Dariaus ir Girėno g. 98, LT-74187 Jurbarkas, Lietuvos Respublika;

3.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 190548314, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Dariaus ir Girėno g. 98, LT-74187 Jurbarkas, Lietuvos Respublika;

3.2. Fondo valdybos Raseinių skyrius:

3.2.1. buveinė – Maironio g. 8, LT-60169 Raseiniai, Lietuvos Respublika;

3.2.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 288679250, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.2.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Maironio g. 8, LT-60169 Raseiniai, Lietuvos Respublika;

3.3. Fondo valdybos Tauragės skyrius:

3.3.1. buveinė – Prezidento g. 42, LT-72500 Tauragė, Lietuvos Respublika;

3.3.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188679826, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.3.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Prezidento g. 42, LT-72500 Tauragė, Lietuvos Respublika.

4. Reorganizavime dalyvaujanti valstybės biudžetinė įstaiga:

4.1. Fondo valdybos Šilalės skyrius:

4.1.1. buveinė – Kovo 11-osios g. 17, LT-75126 Šilalė, Lietuvos Respublika;

4.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 190895432, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

4.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Kovo 11-osios g. 17, LT-75126 Šilalė, Lietuvos Respublika;

5. Sprendimą dėl reorganizavimo priima reorganizuojamų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba). Sprendimas dėl reorganizavimo priimamas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PAGRINDIMAS

 

6. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385). Reorganizavimo tikslai – optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrą – centralizuoti bendrųjų funkcijų valdymą, užtikrinti efektyvesnį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, racionaliau ir geriau atlikti Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijas, stiprinti vidaus kontrolę. Taip pat optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, atsisakant perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius, peržiūrėjus administracijų struktūras, optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje.

7. Prijungus Fondo valdybos Jurbarko, Raseinių, Tauragės skyrius prie Fondo valdybos Šilalės skyriaus bus efektyviau naudojami žmogiškieji ištekliai ir sumažintos administravimo sąnaudos. Įstaigos reorganizuojamos taip pat vykdant: Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870); Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. XI-1410 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268; 2010, Nr. 90-4769); Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684, 3 punktą „Optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimą“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. pasitarimo protokolo Nr. 85 1 klausimo „Dėl ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų administracinių struktūrų peržiūros gairių“ sprendimuose pateiktas rekomendacijas: peržiūrėti įstaigų administracijų struktūras optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje, priimant sprendimus dėl bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos tvarkymo, personalo valdymo, ūkio ir informacinių technologijų valdymo, dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų) centralizavimo (1.2 punktas), optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, ir perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius (1.3 punktas), atliekant struktūrinius pakeitimus, įvertinti pokyčių finansinį efektą ir atitinkamą informaciją skelbti viešai (1.4 punktas); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. pasitarimo protokolo Nr. 66 5 klausimo „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (10-1316-02-N) sprendimų nuostatas, įpareigojančias įstaigas prie ministerijų apsvarstyti galimybę atsisakyti pavaldžių įstaigų juridinio asmens statuso; Fondo valdybos direktoriaus 2011 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V-298 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių struktūrinių pertvarkymų ir reorganizavimo vykdymo“.

 

IV. REORGANIZAVIMO BŪDAS, ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Reorganizavimo būdas: Fondo valdybos Jurbarko skyriaus, Fondo valdybos Raseinių skyriaus, Fondo valdybos Tauragės skyriaus prijungimas prie Fondo valdybos Šilalės skyriaus.

9. Pasibaigiantys juridiniai asmenys – reorganizuojamos įstaigos: Fondo valdybos Jurbarko skyrius, Fondo valdybos Raseinių skyrius, Fondo valdybos Tauragės skyrius.

10. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Fondo valdybos Šilalės skyrius.

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Fondo valdybos Šilalės skyriaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Šilalės skyriaus nuostatai, patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mokymo centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 116-5961), po reorganizavimo nebus keičiami. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Šilalės skyriaus organizacinės valdymo struktūros schema patvirtinta Fondo valdybos Šilalės skyriaus direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 6V-45.

12. Fondo valdybos Jurbarko skyriaus, Fondo valdybos Raseinių skyriaus, Fondo valdybos Tauragės skyriaus reorganizavimo, prijungiant juos prie Fondo valdybos Šilalės skyriaus, etapai ir laikas:

12.1. iki 2012 m. sausio 1 d. reorganizuojamų įstaigų teisės, pareigos ir turtas pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo Fondo valdybos Šilalės skyriui;

12.2. iki 2011 m. liepos 29 d. Fondo valdybos Šilalės skyriaus direktorius apie šio reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbia viešai dalyvaujančio reorganizavime ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatuose nurodytuose šaltiniuose ir dar du kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais;

12.3. pirmojo viešo paskelbimo apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. per 3 dienas nuo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai įgyvendina Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243, 27 punkto nuostatas;

12.5. ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo trečiojo paskelbimo viešai apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą Fondo valdyba priima sprendimą dėl reorganizavimo ir patvirtina šį reorganizavimo sąlygų aprašą;

12.6. per 5 dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo Fondo valdybos Šilalės skyriaus ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

12.7. reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Šilalės skyriaus direktoriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su valstybės tarnybos ir darbo santykiais;

12.8. pasirašius priėmimo–perdavimo aktus, veiklą tęsiančio Fondo valdybos Šilalės skyriaus direktorius iki 2011 m. gruodžio 31 d. pateikia Juridinių asmenų registrui pranešimą apie tai, kad visos reorganizavimo sąlygų apraše nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar reorganizavimo sąlygų apraše nurodytos aplinkybės, bei dokumentus pasibaigusių Fondo valdybos teritorinių skyrių išregistravimui iš Juridinių asmenų registro.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMAS

 

13. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų:

13.1. Fondo valdybos Jurbarko skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 669 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.1.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 536,8 tūkst. Lt;

13.1.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0 tūkst. Lt;

13.1.3. atsargos – 0,7 tūkst. Lt;

13.1.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,5 tūkst. Lt;

13.1.5. per vienerius metus gautinos sumos – 130 tūkst. Lt;

13.1.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0 tūkst. Lt;

13.2. Fondo valdybos Raseinių skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 907 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.2.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 760 tūkst. Lt;

13.2.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0 tūkst. Lt;

13.2.3. atsargos – 10 tūkst. Lt;

13.2.4. išankstiniai apmokėjimai – 2 tūkst. Lt;

13.2.5. per vienerius metus gautinos sumos – 135 tūkst. Lt;

13.2.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0 tūkst. Lt;

13.3. Fondo valdybos Tauragės skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1486,6 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.3.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1254,9 tūkst. Lt;

13.3.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0 tūkst. Lt;

13.3.3. atsargos – 2,4 tūkst. Lt;

13.3.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,9 tūkst. Lt;

13.3.5. per vienerius metus gautinos sumos – 227,4 tūkst. Lt;

13.3.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0 tūkst. Lt.

14. Dalyvaujančios reorganizavime įstaigos Fondo valdybos Šilalės skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 7148,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

14.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 7024,3 tūkst. Lt;

14.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0 tūkst. Lt;

14.3. atsargos – 6,0 tūkst. Lt;

14.4. išankstiniai apmokėjimai – 3,0 tūkst. Lt;

14.5. per vienerius metus gautinos sumos – 115 tūkst. Lt;

14.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0 tūkst. Lt.

15. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. TURTO, APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ, KITŲ DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERDAVIMAS

 

16. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Šilalės skyriaus direktoriai organizuoja darbus taip, kad reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių valdomas turtas ir įsipareigojimai pagal inventorizavimo aprašus bei perdavimo–priėmimo aktus būtų perduoti Fondo valdybos Šilalės skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), nustatyta tvarka.

17. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus pagal aprašus bei laikino saugojimo dokumentus pagal laikino saugojimo dokumentų sąrašus bei kitus dokumentus (toliau vadinama – dokumentai) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydami perdavimo–priėmimo aktus perduoda Fondo valdybos Šilalės skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d.

18. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

 

Vii. juridinių asmenų pasibaigimo momentas bei TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS

 

19. Fondo valdybos Jurbarko skyrius, Fondo valdybos Raseinių skyrius, Fondo valdybos Tauragės skyrius baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

20. Turto, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo dieną, ne vėlesnę kaip 2011 m. gruodžio 31 d., visas reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises ir pareigas perima veiklą tęsiantis Fondo valdybos Šilalės skyrius.

 

VIII. REORGANIZUOJAMų ĮSTAIGų UŽDAVINIų IR FUNKCIJų vykdymas

 

21. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), kituose Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose įstatymuose ir teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimuose, Fondo valdybos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-498

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS AKMENĖS SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PLUNGĖS SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS SKUODO SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TELŠIŲ SKYRIAUS reorganizavimo prijungimo būdu prie VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MAŽEIKIŲ SKYRIAUS sąlygų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau vadinama – Fondo valdybos) Akmenės skyriaus, Fondo valdybos Plungės skyriaus, Fondo valdybos Skuodo skyriaus, Fondo valdybos Telšių skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Fondo valdybos Mažeikių skyriaus sąlygų aprašas (toliau vadinama – reorganizavimo sąlygų aprašas) nustato reorganizuojamų valstybės biudžetinių įstaigų Fondo valdybos Akmenės skyriaus, Fondo valdybos Plungės skyriaus, Fondo valdybos Skuodo skyriaus, Fondo valdybos Telšių skyriaus (toliau vadinama – reorganizuojami Fondo valdybos teritoriniai skyriai), reorganizuojamų prijungimo būdu prie Fondo valdybos Mažeikių skyriaus, tvarką, reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises, pareigas ir turtą perduodant reorganizavime dalyvaujančiam Fondo valdybos Mažeikių skyriui.

2. Šis reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4, 5, 6 ir 12 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385).

 

II. REORGANIZUOJAMOS ir reorganizavime dalyvaujančios ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos valstybės biudžetinės įstaigos:

3.1. Fondo valdybos Akmenės skyrius:

3.1.1. buveinė – Respublikos g. 2A, LT-85132 Naujoji Akmenė, Lietuvos Respublika;

3.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 190870055, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Respublikos g. 2A, LT-85132 Naujoji Akmenė, Lietuvos Respublika.

3.2. Fondo valdybos Plungės skyrius:

3.2.1. buveinė – Paprūdžio g. 20, LT-90124 Plungė, Lietuvos Respublika;

3.2.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 288678910, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.2.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Paprūdžio g. 20, LT-90124 Plungė, Lietuvos Respublika.

3.3. Fondo valdybos Skuodo skyrius;

3.3.1. buveinė – Šaulių g. 7, LT-98124 Skuodas, Lietuvos Respublika;

3.3.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188679598, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.3.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Šiaulių g. 7, LT-98124 Skuodas, Lietuvos Respublika.

3.4. Fondo valdybos Telšių skyrius:

3.4.1. buveinė – Respublikos g. 45, LT-87130 Telšiai, Lietuvos Respublika;

3.4.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188679979, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.4.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Respublikos g. 45, LT-87130 Telšiai, Lietuvos Respublika.

4. Reorganizavime dalyvaujanti valstybės biudžetinė įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo tęsia veiklą, – Fondo valdybos Mažeikių skyrius:

4.1. buveinė – Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai, Lietuvos Respublika;

4.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 191738576, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

4.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai, Lietuvos Respublika.

5. Sprendimą dėl reorganizavimo priima reorganizuojamų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba). Sprendimas dėl reorganizavimo priimamas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PAGRINDIMAS

 

6. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385). Reorganizavimo tikslai – optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrą – centralizuoti bendrųjų funkcijų valdymą, užtikrinti efektyvesnį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, racionaliau ir geriau atlikti Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijas, stiprinti vidaus kontrolę. Taip pat optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, atsisakant perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius, peržiūrėjus administracijų struktūras, optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje.

7. Prijungus Fondo valdybos Akmenės, Plungės, Skuodo, Telšių skyrius prie Fondo valdybos Mažeikių skyriaus bus efektyviau naudojami žmogiškieji ištekliai ir sumažintos administravimo sąnaudos. Įstaigos reorganizuojamos taip pat vykdant: Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870); Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. XI-1410 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268; 2010, Nr. 90-4769); Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684, 3 punktą „Optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimą“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. pasitarimo protokolo Nr. 85 1 klausimo „Dėl ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų administracinių struktūrų peržiūros gairių“ sprendimuose pateiktas rekomendacijas: peržiūrėti įstaigų administracijų struktūras optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje, priimant sprendimus dėl bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos tvarkymo, personalo valdymo, ūkio ir informacinių technologijų valdymo, dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų) centralizavimo (1.2 punktas), optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, ir perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius (1.3 punktas), atliekant struktūrinius pakeitimus, įvertinti pokyčių finansinį efektą ir atitinkamą informaciją skelbti viešai (1.4 punktas); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. pasitarimo protokolo Nr. 66 5 klausimo „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (10-1316-02-N) sprendimų nuostatas, įpareigojančias įstaigas prie ministerijų apsvarstyti galimybę atsisakyti pavaldžių įstaigų juridinio asmens statuso; Fondo valdybos direktoriaus 2011 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V-298 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių struktūrinių pertvarkymų ir reorganizavimo vykdymo“.

 

IV. REORGANIZAVIMO BŪDAS, ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Reorganizavimo būdas: Fondo valdybos Akmenės skyriaus, Fondo valdybos Plungės skyriaus, Fondo valdybos Skuodo skyriaus, Fondo valdybos Telšių skyriaus prijungimas prie Fondo valdybos Mažeikių skyriaus.

9. Pasibaigiantys juridiniai asmenys – reorganizuojamos įstaigos: Fondo valdybos Akmenės skyrius, Fondo valdybos Plungės skyrius, Fondo valdybos Skuodo skyrius, Fondo valdybos Telšių skyrius.

10. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Fondo valdybos Mažeikių skyrius.

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Fondo valdybos Mažeikių skyriaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Mažeikių skyriaus nuostatai, patvirtinti Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-394, po reorganizavimo nebus keičiami. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Mažeikių skyriaus organizacinės valdymo struktūros schema patvirtinta Fondo valdybos Mažeikių skyriaus direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-64.

12. Fondo valdybos Akmenės skyriaus, Fondo valdybos Plungės skyriaus, Fondo valdybos Skuodo skyriaus, Fondo valdybos Telšių skyriaus, prijungiant juos prie Fondo valdybos Mažeikių skyriaus, etapai ir laikas:

12.1. iki 2012 m. sausio 1 d. reorganizuojamų įstaigų teisės, pareigos ir turtas pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo Fondo valdybos Mažeikių skyriui;

12.2. iki 2011 m. liepos 29 d. Fondo valdybos Mažeikių skyriaus direktorius apie šio reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbia viešai dalyvaujančio reorganizavime ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatuose nurodytuose šaltiniuose ir dar du kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais;

12.3. pirmojo viešo paskelbimo apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. per 3 dienas nuo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai įgyvendina Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243, 27 punkto nuostatas;

12.5. ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo trečiojo paskelbimo viešai apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą Fondo valdyba priima sprendimą dėl reorganizavimo ir patvirtina šį reorganizavimo sąlygų aprašą;

12.6. per 5 dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo Fondo valdybos Mažeikių skyriaus ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

12.7. reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Mažeikių skyriaus direktoriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su valstybės tarnybos ir darbo santykiais;

12.8. pasirašius priėmimo–perdavimo aktus, veiklą tęsiančio Fondo valdybos Mažeikių skyriaus direktorius iki 2011 m. gruodžio 31 d. pateikia Juridinių asmenų registrui pranešimą apie tai, kad visos reorganizavimo sąlygų apraše nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar reorganizavimo sąlygų apraše nurodytos aplinkybės, bei dokumentus pasibaigusių Fondo valdybos teritorinių skyrių išregistravimui iš Juridinių asmenų registro.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMAS

 

13. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų:

13.1. Fondo valdybos Akmenės skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 796,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.1.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 693,5 tūkst. Lt;

13.1.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.1.3. atsargos – 0,2 tūkst. Lt;

13.1.4. išankstiniai apmokėjimai – 2,9 tūkst. Lt;

13.1.5. per vienerius metus gautinos sumos – 99,7 tūkst. Lt;

13.1.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai –0,0 tūkst. Lt;

13.2. Fondo valdybos Plungės skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 3970,7 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.2.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 3833,0 tūkst. Lt;

13.2.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.2.3. atsargos – 1,4 tūkst. Lt;

13.2.4. išankstiniai apmokėjimai – 2,4 tūkst. Lt;

13.2.5. per vienerius metus gautinos sumos – 133,9 tūkst. Lt;

13.2.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.3. Fondo valdybos Skuodo skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1040,1 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.3.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 944,3 tūkst. Lt;

13.3.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.3.3. atsargos – 1,7 tūkst. Lt;

13.3.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,9 tūkst. Lt;

13.3.5. per vienerius metus gautinos sumos – 92,2 tūkst. Lt;

13.3.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.3. Fondo valdybos Telšių skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1559,7 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.4.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1433,6 tūkst. Lt;

13.4.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst.Lt;

13.4.3. atsargos – 10,3 tūkst. Lt;

13.4.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,4 tūkst. Lt;

13.4.5. per vienerius metus gautinos sumos – 114,4 tūkst. Lt;

13.4.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

14. Dalyvaujančios reorganizavime įstaigos Fondo valdybos Mažeikių skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 2848,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

14.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 2676,4 tūkst. Lt;

14.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

14.3. atsargos – 0,4 tūkst. Lt;

14.4. išankstiniai apmokėjimai – 0,0 tūkst. Lt;

14.5. per vienerius metus gautinos sumos – 171,5 tūkst. Lt;

14.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

15. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ BEI KITŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMAS

 

16. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Mažeikių skyriaus direktoriai organizuoja darbus taip, kad reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių valdomas turtas ir įsipareigojimai pagal inventorizavimo aprašus bei perdavimo–priėmimo aktus būtų perduoti Fondo valdybos Mažeikių skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), nustatyta tvarka.

17. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus pagal aprašus bei laikino saugojimo dokumentus pagal laikino saugojimo dokumentų sąrašus bei kitus dokumentus (toliau vadinama – dokumentai) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydami perdavimo–priėmimo aktus perduoda Fondo valdybos Mažeikių skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d.

18. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

 

Vii. juridinių asmenų pasibaigimo momentas bei TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS

 

19. Fondo valdybos Akmenės skyrius, Fondo valdybos Plungės skyrius, Fondo valdybos Skuodo skyrius, Fondo valdybos Telšių skyrius baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

20. Turto, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo dieną, ne vėlesnę kaip 2011 m. gruodžio 31 d., visas reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises ir pareigas perima veiklą tęsiantis Fondo valdybos Mažeikių skyrius.

 

VIII. REORGANIZUOJAMų ĮSTAIGų UŽDAVINIų IR FUNKCIJų vykdymas

 

21. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), kituose Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose įstatymuose ir teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimuose, Fondo valdybos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-498

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS IGNALINOS SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MOLĖTŲ SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VISAGINO SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠVENČIONIŲ SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS UKMERGĖS SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ZARASŲ SKYRIAUS reorganizavimo prijungimo būdu prie VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS UTENOS SKYRIAUS sąlygų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau vadinama – Fondo valdybos) Anykščių skyriaus, Fondo valdybos Ignalinos skyriaus, Fondo valdybos Molėtų skyriaus, Fondo valdybos Visagino skyriaus, Fondo valdybos Švenčionių skyriaus, Fondo valdybos Ukmergės skyriaus, Fondo valdybos Zarasų skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Fondo valdybos Utenos skyriaus sąlygų aprašas (toliau vadinama – reorganizavimo sąlygų aprašas) nustato reorganizuojamų valstybės biudžetinių įstaigų Fondo valdybos Anykščių skyriaus, Fondo valdybos Ignalinos skyriaus, Fondo valdybos Molėtų skyriaus, Fondo valdybos Visagino skyriaus, Fondo valdybos Švenčionių skyriaus, Fondo valdybos Ukmergės skyriaus, Fondo valdybos Zarasų skyriaus (toliau vadinama – reorganizuojami Fondo valdybos teritoriniai skyriai), reorganizuojamų prijungimo būdu prie Fondo valdybos Utenos skyriaus, tvarką, reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises, pareigas ir turtą perduodant reorganizavime dalyvaujančiam Fondo valdybos Utenos skyriui.

2. Šis reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4, 5, 6 ir 12 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385).

 

II. REORGANIZUOJAMOS ir reorganizavime dalyvaujančios ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos valstybės biudžetinės įstaigos:

3.1. Fondo valdybos Anykščių skyrius:

3.1.1. buveinė – Kęstučio g. 17, LT-29130 Anykščiai, Lietuvos Respublika;

3.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188677960, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Kęstučio g. 17, LT-29130 Anykščiai, Lietuvos Respublika;

3.2. Fondo valdybos Ignalinos skyrius:

3.2.1. buveinė – Laisvės g. 62, LT-30117 Ignalina, Lietuvos Respublika;

3.2.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188678158, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.2.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Laisvės g. 62, LT-30117 Ignalina, Lietuvos Respublika;

3.3. Fondo valdybos Molėtų skyrius:

3.3.1. buveinė – Inturkės g. 6, LT-33141 Molėtai, Lietuvos Respublika;

3.3.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 191555443, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.3.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Inturkės g. 6, LT-33141 Molėtai, Lietuvos Respublika;

3.4. Fondo valdybos Visagino skyrius:

3.4.1. buveinė – Taikos pr. 64, LT-31204 Visaginas, Lietuvos Respublika;

3.4.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 193170663, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.4.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Taikos pr. 64, LT-31204 Visaginas, Lietuvos Respublika;

3.5. Fondo valdybos Švenčionių skyrius:

3.5.1. buveinė – Vilniaus g. 6, LT-18123 Švenčionys, Lietuvos Respublika;

3.5.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 193298360, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.5.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Vilniaus g. 6, LT-18123 Švenčionys, Lietuvos Respublika;

3.6. Fondo valdybos Ukmergės skyrius:

3.6.1. buveinė – Klaipėdos g. 9, LT-20130 Ukmergė, Lietuvos Respublika;

3.6.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 193285523, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.6.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Klaipėdos g. 9, LT-20130 Ukmergė, Lietuvos Respublika;

3.7. Fondo valdybos Zarasų skyrius;

3.7.1. buveinė – Šiaulių g. 2, LT-32107 Zarasai, Lietuvos Respublika;

3.7.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 193205324, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.7.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Šiaulių g. 2, LT-32107 Zarasai, Lietuvos Respublika.

4. Reorganizavime dalyvaujanti valstybės biudžetinė įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo tęsia veiklą, – Fondo valdybos Utenos skyrius:

4.1. buveinė – Aušros g. 45, LT-28193 Utena, Lietuvos Respublika;

4.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 193322893, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

4.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Aušros g. 45, LT-28193 Utena, Lietuvos Respublika.

5. Sprendimą dėl reorganizavimo priima reorganizuojamų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba). Sprendimas dėl reorganizavimo priimamas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PAGRINDIMAS

 

6. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385). Reorganizavimo tikslai – optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrą – centralizuoti bendrųjų funkcijų valdymą, užtikrinti efektyvesnį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, racionaliau ir geriau atlikti Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijas, stiprinti vidaus kontrolę. Taip pat optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių, atsisakant perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius, peržiūrėjus administracijų struktūras, optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje.

7. Prijungus Fondo valdybos Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Visagino, Švenčionių, Ukmergės, Zarasų skyrius prie Fondo valdybos Utenos skyriaus bus efektyviau naudojami žmogiškieji ištekliai ir sumažintos administravimo sąnaudos. Įstaigos reorganizuojamos taip pat vykdant: Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870); Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. XI-1410 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268; 2010, Nr. 90-4769); Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684, 3 punktą „Optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimą“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. pasitarimo protokolo Nr. 85 1 klausimo „Dėl ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų administracinių struktūrų peržiūros gairių“ sprendimuose pateiktas rekomendacijas: peržiūrėti įstaigų administracijų struktūras optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje, priimant sprendimus dėl bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos tvarkymo, personalo valdymo, ūkio ir informacinių technologijų valdymo, dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų) centralizavimo (1.2 punktas), optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių ir perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius (1.3 punktas), atliekant struktūrinius pakeitimus, įvertinti pokyčių finansinį efektą ir atitinkamą informaciją skelbti viešai (1.4 punktas); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. pasitarimo protokolo Nr. 66 5 klausimo „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (10-1316-02-N) sprendimų nuostatas, įpareigojančias įstaigas prie ministerijų apsvarstyti galimybę atsisakyti pavaldžių įstaigų juridinio asmens statuso; Fondo valdybos direktoriaus 2011 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V- 298 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių struktūrinių pertvarkymų ir reorganizavimo vykdymo“.

 

IV. REORGANIZAVIMO BŪDAS, ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Reorganizavimo būdas: Fondo valdybos Anykščių skyriaus, Fondo valdybos Ignalinos skyriaus, Fondo valdybos Molėtų skyriaus, Fondo valdybos Visagino skyriaus, Fondo valdybos Švenčionių skyriaus, Fondo valdybos Ukmergės skyriaus, Fondo valdybos Zarasų skyriaus prijungimas prie Fondo valdybos Utenos skyriaus.

9. Pasibaigiantys juridiniai asmenys – reorganizuojamos įstaigos: Fondo valdybos Anykščių skyrius, Fondo valdybos Ignalinos skyrius, Fondo valdybos Molėtų skyrius, Fondo valdybos Visagino skyrius, Fondo valdybos Švenčionių skyrius, Fondo valdybos Ukmergės skyrius, Fondo valdybos Zarasų skyrius.

10. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Fondo valdybos Utenos skyrius.

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Fondo valdybos Utenos skyriaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Utenos skyriaus nuostatai, patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-394, po reorganizavimo nebus keičiami. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Utenos skyriaus organizacinės valdymo struktūros schema patvirtinta Fondo valdybos Utenos skyriaus direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-33.

12. Fondo valdybos Anykščių skyriaus, Fondo valdybos Ignalinos skyriaus, Fondo valdybos Molėtų skyriaus, Fondo valdybos Visagino skyriaus, Fondo valdybos Švenčionių skyriaus, Fondo valdybos Ukmergės skyriaus, Fondo valdybos Zarasų skyriaus reorganizavimo, prijungiant juos prie Fondo valdybos Utenos skyriaus, etapai ir laikas:

12.1. iki 2012 m. sausio 1 d. reorganizuojamų įstaigų teisės, pareigos ir turtas pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo Fondo valdybos Utenos skyriui;

12.2. iki 2011 m. liepos 29 d. Fondo valdybos Utenos skyriaus direktorius apie šio reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbia viešai dalyvaujančio reorganizavime ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatuose nurodytuose šaltiniuose ir dar du kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais;

12.3. pirmojo viešo paskelbimo apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. per 3 dienas nuo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai įgyvendina Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243, 27 punkto nuostatas;

12.5. ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo trečiojo paskelbimo viešai apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą Fondo valdyba priima sprendimą dėl reorganizavimo ir patvirtina šį reorganizavimo sąlygų aprašą;

12.6. per 5 dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo Fondo valdybos Utenos skyriaus ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

12.7. reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Utenos skyriaus direktoriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su valstybės tarnybos ir darbo santykiais;

12.8. pasirašius priėmimo–perdavimo aktus, veiklą tęsiančio Fondo valdybos Utenos skyriaus direktorius iki 2011 m. gruodžio 31 d. pateikia Juridinių asmenų registrui pranešimą apie tai, kad visos reorganizavimo sąlygų apraše nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar reorganizavimo sąlygų apraše nurodytos aplinkybės, bei dokumentus pasibaigusių Fondo valdybos teritorinių skyrių išregistravimui iš Juridinių asmenų registro.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMAS

 

13. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų:

13.1. Fondo valdybos Anykščių skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1123,1 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.1.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1007,4 tūkst. Lt;

13.1.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.1.3. atsargos – 2,9 tūkst. Lt;

13.1.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,9 tūkst. Lt;

13.1.5. per vienerius metus gautinos sumos – 110,9 tūkst. Lt;

13.1.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.2. Fondo valdybos Ignalinos skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 825,5 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.2.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 763,0 tūkst. Lt;

13.2.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.2.3. atsargos – 0,1 tūkst. Lt;

13.2.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,2 tūkst. Lt;

13.2.5. per vienerius metus gautinos sumos – 61,2 tūkst. Lt;

13.2.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai –0,0 tūkst. Lt;

13.3. Fondo valdybos Molėtų skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 720,2 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.3.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 672,7 tūkst. Lt;

13.3.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.3.3. atsargos – 1,8 tūkst. Lt;

13.3.4. išankstiniai apmokėjimai – 0,8 tūkst. Lt;

13.3.5. per vienerius metus gautinos sumos – 44,9 tūkst. Lt;

13.3.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.4. Fondo valdybos Švenčionių skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 3322,0 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.4.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 3234,7 tūkst. Lt;

13.4.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.4.3. atsargos – 1,9 tūkst. Lt;

13.4.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,6 tūkst. Lt;

13.4.5. per vienerius metus gautinos sumos – 83,8 tūkst. Lt;

13.4.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.5. Fondo valdybos Ukmergės skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 572,6 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.5.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 481,9 tūkst. Lt;

13.5.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.5.3. atsargos – 0,1 tūkst. Lt;

13.5.4. išankstiniai apmokėjimai – 1,5 tūkst. Lt;

13.5.5. per vienerius metus gautinos sumos – 89,3 tūkst. Lt;

13.5.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,00 tūkst. Lt;

13.6. Fondo valdybos Visagino skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 950,9 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.6.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 872,4 tūkst. Lt;

13.6.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.6.3. atsargos – 14,2 tūkst. Lt;

13.6.4. išankstiniai apmokėjimai – 6,2 tūkst. Lt;

13.6.5. per vienerius metus gautinos sumos – 58,1 tūkst. Lt;

13.6.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.7. Fondo valdybos Zarasų skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1150,6 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.7.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1073,8 tūkst. Lt;

13.7.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,00 tūkst. Lt;

13.7.3. atsargos – 0,3 tūkst. Lt;

13.7.4. išankstiniai apmokėjimai – 2,4 tūkst. Lt;

13.7.5. per vienerius metus gautinos sumos – 73,5 tūkst. Lt;

13.7.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,6 tūkst. Lt.

14. Dalyvaujančios reorganizavime įstaigos Fondo valdybos Utenos skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1431,5 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

14.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 1246,0 tūkst. Lt;

14.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

14.3. atsargos – 2,5 tūkst. Lt;

14.4. išankstiniai apmokėjimai – 3,1 tūkst. Lt;

14.5. per vienerius metus gautinos sumos –179,9 tūkst. Lt;

14.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,00 tūkst. Lt.

15. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ BEI KITŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMAS

 

16. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Utenos skyriaus direktoriai organizuoja darbus taip, kad reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių valdomas turtas ir įsipareigojimai pagal inventorizavimo aprašus bei perdavimo–priėmimo aktus būtų perduoti Fondo valdybos Utenos skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), nustatyta tvarka.

17. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus pagal aprašus bei laikino saugojimo dokumentus pagal laikino saugojimo dokumentų sąrašus bei kitus dokumentus (toliau vadinama – dokumentai) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydami perdavimo–priėmimo aktus perduoda Fondo valdybos Utenos skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d.

18. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

 

Vii. juridinių asmenų pasibaigimo momentas bei TEISIŲ IR

PAREIGŲ PERĖMIMAS

 

19. Fondo valdybos Anykščių skyrius, Fondo valdybos Ignalinos skyrius, Fondo valdybos Molėtų skyrius, Fondo valdybos Visagino skyrius, Fondo valdybos Švenčionių skyrius, Fondo valdybos Ukmergės skyrius, Fondo valdybos Zarasų skyrius baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

20. Turto, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo dieną, ne vėlesnę kaip 2011 m. gruodžio 31 d., visas reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises ir pareigas perima veiklą tęsiantis Fondo valdybos Utenos skyrius.

 

VIII. REORGANIZUOJAMų ĮSTAIGų UŽDAVINIų IR FUNKCIJų vykdymas

 

21. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), kituose Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose įstatymuose ir teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimuose, Fondo valdybos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-498

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠALČININKŲ SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠIRVINTŲ SKYRIAUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TRAKŲ SKYRIAUS reorganizavimo prijungimo būdu prie VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIAUS sąlygų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – Fondo valdyba) Šalčininkų skyriaus, Fondo valdybos Širvintų skyriaus, Fondo valdybos Trakų skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Fondo valdybos Vilniaus skyriaus sąlygų aprašas (toliau – reorganizavimo sąlygų aprašas) nustato reorganizuojamų valstybės biudžetinių įstaigų – Fondo valdybos Šalčininkų skyriaus, Fondo valdybos Širvintų skyriaus, Fondo valdybos Trakų skyriaus (toliau – reorganizuojami Fondo valdybos teritoriniai skyriai) – reorganizavimo prijungimo būdu prie Fondo valdybos Vilniaus skyriaus tvarką, reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises, pareigas ir turtą perduodant reorganizavime dalyvaujančiam Fondo valdybos Vilniaus skyriui.

2. Šis reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4, 5, 6 ir 12 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385).

 

II. REORGANIZUOJAMOS ir reorganizavime dalyvaujančios ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos valstybės biudžetinės įstaigos:

3.1. Fondo valdybos Šalčininkų skyrius:

3.1.1. buveinė – Vilniaus g. 53, LT-17116 Šalčininkai, Lietuvos Respublika;

3.1.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 191738195, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.1.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Vilniaus g. 53, LT-17116 Šalčininkai, Lietuvos Respublika.

3.2. Fondo valdybos Širvintų skyrius:

3.2.1. buveinė – Plento g. 41, LT-19121 Širvintos, Lietuvos Respublika;

3.2.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 293135720, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.2.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Plento g. 41, LT-19121 Širvintos, Lietuvos Respublika.

3.3. Fondo valdybos Trakų skyrius:

3.3.1. buveinė – Karaimų g. 2, LT-21104 Trakai, Lietuvos Respublika;

3.3.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 188680038, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

3.3.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Karaimų g. 2, LT-21104 Trakai, Lietuvos Respublika.

4. Reorganizavime dalyvaujanti valstybės biudžetinė įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo tęsia veiklą, – Fondo valdybos Vilniaus skyrius:

4.1. buveinė – Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius, Lietuvos Respublika;

4.2. biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 191683350, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 17 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

4.3. pagrindinė veikla vykdoma adresu: Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Sprendimą dėl reorganizavimo priima reorganizuojamų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Sprendimas dėl reorganizavimo priimamas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PAGRINDIMAS

 

6. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius“ (Žin., 2011, Nr. 92-4385). Reorganizavimo tikslai – optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrą – centralizuoti bendrųjų funkcijų valdymą, užtikrinti efektyvesnį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, racionaliau ir geriau atlikti Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijas, stiprinti vidaus kontrolę, taip pat optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių bei perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių stambinant padalinius, peržiūrint administracijų struktūras, optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje.

7. Prijungus Fondo valdybos Šalčininkų, Širvintų, Trakų skyrius prie Fondo valdybos Vilniaus skyriaus bus efektyviau naudojami žmogiškieji ištekliai ir sumažintos administravimo sąnaudos. Įstaigos reorganizuojamos taip pat vykdant: Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870); Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. XI-1410 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 66-3103); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268; 2010, Nr. 90-4769); Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684 (Žin., 2011, Nr. 73-3509), 3 punktą „Optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimą“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. pasitarimo protokolo Nr. 85 1 klausimo „Dėl ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų administracinių struktūrų peržiūros gairių“ sprendimuose pateiktas rekomendacijas: peržiūrėti įstaigų administracijų struktūras optimizuojant pareigybių skaičių, išnaudojant masto ekonomijos taupymo galimybes ir galimybes įsigyti paslaugas rinkoje, priimant sprendimus dėl bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos tvarkymo, personalo valdymo, ūkio ir informacinių technologijų valdymo, dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų) centralizavimo (1.2 punktas), optimizuoti valdymą, atsisakant nereikalingų valdymo grandžių ir perteklinių vadovaujančios grandies pareigybių bei stambinant padalinius (1.3 punktas), atliekant struktūrinius pakeitimus, įvertinti pokyčių finansinį efektą ir atitinkamą informaciją skelbti viešai (1.4 punktas); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. pasitarimo protokolo Nr. 66 5 klausimo „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (10-1316-02-N) sprendimų nuostatas, įpareigojančias įstaigas prie ministerijų apsvarstyti galimybę atsisakyti pavaldžių įstaigų juridinio asmens statuso; Fondo valdybos direktoriaus 2011 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V- 298 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių struktūrinių pertvarkymų ir reorganizavimo vykdymo“.

 

IV. REORGANIZAVIMO BŪDAS, ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Reorganizavimo būdas: Fondo valdybos Šalčininkų skyriaus, Fondo valdybos Širvintų skyriaus, Fondo valdybos Trakų skyriaus prijungimas prie Fondo valdybos Vilniaus skyriaus.

9. Pasibaigiantys juridiniai asmenys – reorganizuojamos įstaigos: Fondo valdybos Šalčininkų skyrius, Fondo valdybos Širvintų skyrius, Fondo valdybos Trakų skyrius.

10. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Fondo valdybos Vilniaus skyrius.

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Fondo valdybos Vilniaus skyriaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Vilniaus skyriaus nuostatai, patvirtinti Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-394, po reorganizavimo nebus keičiami. Po reorganizavimo veiksiančio Fondo valdybos Vilniaus skyriaus organizacinės valdymo struktūros schema patvirtinta Fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 2011 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-60.

12. Fondo valdybos Šalčininkų skyriaus, Fondo valdybos Širvintų skyriaus, Fondo valdybos Trakų skyriaus prijungimo prie Fondo valdybos Vilniaus skyriaus etapai ir laikas:

12.1. iki 2012 m. sausio 1 d. reorganizuojamų įstaigų teisės, pareigos ir turtas pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo Fondo valdybos Vilniaus skyriui;

12.2. iki 2011 m. liepos 29 d. Fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktorius apie šio reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbia viešai respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ (ir dar du kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais) bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje;

12.3. pirmojo viešo paskelbimo apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną reorganizuojamų ir dalyvaujančio reorganizavime Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. per 3 dienas nuo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai įgyvendina Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 (Žin., 2010, Nr. 73-3728), 27 punkto nuostatas;

12.5. ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo trečiojo paskelbimo viešai apie Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą Fondo valdyba priima sprendimą dėl reorganizavimo ir patvirtina šį reorganizavimo sąlygų aprašą;

12.6. per 5 dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo Fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai pateikia Juridinių asmenų registrui sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

12.7. reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybos ir darbo santykių pakeitimais;

12.8. pasirašius priėmimo–perdavimo aktus, veiklą tęsiančio Fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktorius iki 2011 m. gruodžio 31 d. pateikia Juridinių asmenų registrui pranešimą apie tai, kad visos reorganizavimo sąlygų apraše nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar reorganizavimo sąlygų apraše nurodytos aplinkybės bei pasibaigusių Fondo valdybos teritorinių skyrių dokumentus išregistravimui iš Juridinių asmenų registro.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMAS

 

13. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų:

13.1. Fondo valdybos Šalčininkų skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 938,7 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.1.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 862,9 tūkst. Lt;

13.1.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.1.3. atsargos – 0,1 tūkst. Lt;

13.1.4. išankstiniai apmokėjimai – 2,0 tūkst. Lt;

13.1.5. per vienerius metus gautinos sumos – 73,7 tūkst. Lt;

13.1.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.2. Fondo valdybos Širvintų skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 901,9 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.2.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 812,5 tūkst. Lt;

13.2.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.2.3. atsargos – 1,0 tūkst. Lt;

13.2.4. išankstiniai apmokėjimai – 2,8 tūkst. Lt;

13.2.5. per vienerius metus gautinos sumos – 85,6 tūkst. Lt;

13.2.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt;

13.3. Fondo valdybos Trakų skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 2 273,0 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.3.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 2 096,1 tūkst. Lt;

13.3.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

13.3.3. atsargos – 5,0 tūkst. Lt;

13.3.4. išankstiniai apmokėjimai – 2,6 tūkst. Lt;

13.3.5. per vienerius metus gautinos sumos – 169,3 tūkst. Lt;

13.3.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

14. Dalyvaujančios reorganizavime įstaigos Fondo valdybos Vilniaus skyriaus patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 39 036,9 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

14.1. ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) – 37 696,9 tūkst. Lt;

14.2. nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 0,0 tūkst. Lt;

14.3. atsargos – 93,5 tūkst. Lt;

14.4. išankstiniai apmokėjimai – 5,5 tūkst. Lt;

14.5. per vienerius metus gautinos sumos – 1 241,0 tūkst. Lt;

14.6. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,0 tūkst. Lt.

15. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atliekamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimo dėl reorganizavimo dienos būklei, vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Žin., 1999, Nr. 50-1622; 2008, Nr. 49-1822).

 

VI. TURTO, APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ, KITŲ DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERDAVIMAS

 

16. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių ir Fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriai organizuoja darbus taip, kad reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių valdomas turtas ir prievolės pagal inventorizavimo aprašus bei perdavimo–priėmimo aktus būtų perduoti Fondo valdybos Vilniaus skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), nustatyta tvarka.

17. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus pagal aprašus bei laikino saugojimo dokumentus pagal laikino saugojimo dokumentų sąrašus bei kitus dokumentus (toliau vadinama – dokumentai) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydami perdavimo–priėmimo aktus perduoda Fondo valdybos Vilniaus skyriui iki 2011 m. gruodžio 31 d.

18. Reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

 

Vii. juridinių asmenų pasibaigimo momentas bei TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS

 

19. Fondo valdybos Šalčininkų skyrius, Fondo valdybos Širvintų skyrius, Fondo valdybos Trakų skyrius baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

20. Turto, prievolių ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo dieną, ne vėlesnę kaip 2011 m. gruodžio 31 d., visas reorganizuojamų Fondo valdybos teritorinių skyrių teises ir pareigas perima veiklą tęsiantis Fondo valdybos Vilniaus skyrius.

 

VIII. REORGANIZUOJAMų ĮSTAIGų UŽDAVINIų IR FUNKCIJų vykdymas

 

21. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), kituose Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose įstatymuose ir teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimuose, Fondo valdybos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

_________________