LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL KATEGORIJOS SUTEIKIMO NIDOS AUTOBUSŲ STOČIAI IR SUSISIEKIMO MINISTRO 1996 M. BIRŽELIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 214 „DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATŲ“ DALINIO PAKEITIMO

 

2000 m. birželio 30 d. Nr. 181

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Neringos miesto savivaldybės valdybos 2000 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. 7 „Dėl autobusų stoties įsteigimo“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2000 m. birželio 6 d. išvadas Nr. 14-894:

1. Priskiriu Nidos autobusų stotį III kategorijai.

2. Iš dalies pakeičiu Autobusų stočių veiklos nuostatus, patvirtintus susisiekimo ministro 1996 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų“ (Žin., 1996, Nr. 71-1726; 1998, Nr. 25-651; 1999, Nr. 11-272, Nr. 37-1137), ir papildau nurodytųjų nuostatų 2 priedo III stulpelį taip:

28. Nidos“.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   RIMANTAS DIDŽIOKAS