LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2005 m. birželio 20 d. Nr. 675

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2005, Nr. 54-1850), šiais 4.2828–4.28210 punktais:

„4.2828. skaitmeniniuose tachografuose naudojamos identifikavimo kortelės (vairuotojo kortelės, įmonės kortelės, dirbtuvės kortelės ar kontrolės kortelės) išdavimą, pakeitimą, atnaujinimą

170 litų

4.2829. leidimo, suteikiančio teisę įmonei atlikti tachografų techninę priežiūrą ir remontą, išdavimą

380 litų

4.28210. leidimo, suteikiančio teisę įmonei atlikti tachografų techninę priežiūrą ir remontą, dublikato išdavimą

30 litų“.

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                           ZIGMANTAS BALČYTIS