VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 1999 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 52 „DĖL TIEKĖJŲ (RANGOVŲ) PASIŪLYTŲ KAINŲ DISKONTAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2002 m. birželio 10 d. Nr. 64

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 49-1885) 3 str. 1 d.,

laikau netekusiu galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 1999 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. 52 „Dėl tiekėjų (rangovų) pasiūlytų kainų diskontavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 96-2773).

 

 

DIREKTORIUS                                                                                      RIMGAUDAS VAIČIULIS

______________