Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl NEKILNOJAMOJO TURTO VILNIUJE, KATEDROS A. 4, PERDAVIMO

 

2013 m. birželio 5 d. Nr. 500

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24; 2005, Nr. 122-4360; 2011, Nr. 150-7051) 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 7 ir 9 straipsniais ir įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504; 2007, Nr. 30-1100), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Perduoti Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams valstybei nuosavybės teise priklausančią ir šiuo metu valstybės įmonės „Vilniaus pilių direkcija“ patikėjimo teise valdomą negyvenamąją patalpą – Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmus, esančią pastate Vilniuje, Katedros a. 4 (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje pastatas pažymėtas plane – 12C3/p, unikalus numeris – 4400-1669-6470, perduodamų patalpų unikalus numeris – 4400-2621-2368:5315, bendras plotas – 7 690,54 kv. metro, likutinė vertė 2013 m. gegužės 27 d. – 176 237 529 (vienas šimtas septyniasdešimt šeši milijonai du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt devyni) litai.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                  Šarūnas Birutis