LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 135 „DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. spalio 31 d. Nr. 348

Vilnius

 

1. Pakeičiu Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1906, Nr. 69-2834), ir 1 formulę išdėstau taip:

 

„1

Etilo alkoholis arba

izopropilo alkoholis ir

2 litrai

 

 

 

 

 

Etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

denatonio benzoatas (bitreksas)

2 gramai“

 

 

 

 

 

Distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

 

 

 

2. Nustatau, kad:

2.1. denatūruotą etilo alkoholį gaminančios įmonės dalyvaujant vietos mokesčio administratoriaus atstovui privalo inventorizuoti etilo alkoholio, denatūruoto pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojančią Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo 1 formulę, likučius 2002 m. lapkričio 15 dienai ir inventorizavimo apyskaitą pateikti vietos mokesčio administratoriui iki 2002 m. lapkričio 20 d.;

2.2. šio įsakymo 2.1 punkte nustatyta tvarka inventorizuoti likučiai laikomi pagal 1 formulę denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam netaikomas akcizas.

3. Šis įsakymas, išskyrus 2.1 punktą, įsigalioja nuo 2002 m. lapkričio 15 dienos.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ