LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2007 m. sausio 31 d. Nr. 179

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931, Nr. 151-5553; 2006, Nr. 77-3011, Nr. 144-5504):

1. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose gyvenimo lygio vietos koeficientuose:

1.1. Įrašyti vietoj pastraipos „Minskas    1 (1,05)*“ pastraipą „Minskas     1,1 (1,15)*“.

1.2. Įrašyti vietoj pastraipos „Gardinas    0,9 (0,95)*“ pastraipą „Gardinas   0,95 (1)*“.

1.3. Įrašyti vietoj pastraipos „Gruzija, Tbilisis   1,1 (1,15)*“ pastraipą „Gruzija, Tbilisis   1,2 (1,3)*“.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientuose:

2.1. Įrašyti vietoj pastraipos „Afganistano Islamo Respublika, Čagčaranas, Kabulas, Heratas, Kalaji Nau         1“ šias pastraipas:

„Afganistano Islamo Respublika:

Kabulas         2

Čagčaranas, Heratas, Kalaji Nau         1“.

2.2. Įrašyti vietoj pastraipos „Minskas         0,8“ pastraipą „Minskas          1“.

2.3. Įrašyti vietoj pastraipos „Gardinas        0,7“ pastraipą „Gardinas         0,9“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Užsienio reikalų ministras                                                       Petras Vaitiekūnas

______________