CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SKRYDŽIŲ SAUGOS

 

2003 m. birželio 11 d. Nr. 4R-83

Vilnius

 

2003 m. birželio 5 d. Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos Biržų eskadrilėje mokomųjų skrydžių metu įvyko sklandytuvo LAK-16A, nacionalinis ir registracijos ženklai – LY – XLF, serijos Nr. 101, avarija.

Kol bus pilnai išaiškintos šio aviacijos įvykio aplinkybės ir priežastys,

draudžiu skrydžius visų modifikacijų sklandytuvais LAK-16.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                KĘSTUTIS AURYLA

______________