LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL NEĮGALIŲ ASMENŲ AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELĖS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugsėjo 29 d. Nr. A1-324

Vilnius

 

Vadovaudamasi Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), 188 punktu ir 1998 m. birželio 4 d. Tarybos rekomendacija 98/376/EB dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelių:

1. Tvirtinu pridedamą Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės formą.

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. liepos 1 d.

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                  VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

_________________


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2008 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. A1-324

 

Pirmoji pusė

 

(ženklas)

 

Galioja iki ......... m. .............. d.

 

XX    Nr. 0000000

 

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO

NUSTATYMO TARNYBOS PRIE

SOCIALINĖS APSAUGOS IR

DARBO MINISTERIJOS

 

NEĮGALIŲ ASMENŲ

AUTOMOBILIŲ STATYMO

KORTELĖ

 

(Parking card for people
with disabilities LT ženklas)

 

................................................. SKYRIUS

EUROPOS BENDRIJOS MODELIS

 

Antroji pusė

 

 

 

 

 

 

Ši kortelė suteikia jos savininkui

teisę į specialias vietines

automobilių statymo paslaugas

valstybėse narėse.

Kortelės savininko nuotrauka

(spalvota arba nespalvota)

3x4

 

Pavardė

.......................................

 

Vardas (Vardai)

.......................................

 

Kortelę išdavė

.......................................

(pareigų pavadinimas)

 

 

Kortelė turi būti padėta

transporto priemonės priekyje

taip, kad ji būtų gerai matoma

patikrinimo metu.

.......................................

(parašas)

 

...................................

(vardas ir pavardė)

 

.......................................

(data)

 

A. V.

 

Pastabos:

1. Kortelės matmenys: aukštis 106 mm, plotis 148 mm.

2. Kortelė turi būti šviesiai mėlynos spalvos, išskyrus baltos spalvos neįgaliojo vežimėlio simbolį, kuris turi būti tamsiai mėlyname fone (simbolio dydis 60 x 60 mm).

3. Kortelės pirmoje pusėje, dešinėje, turi būti naudojamas ES 12 žvaigždučių simbolis (balta spalva), o viduryje LT raidės (balta spalva, raidžių aukštis 15 mm).

 

_________________