LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. spalio 6 d. Nr. V-957

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Jungtinių Tautų Organizacijos 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos (Žin., 2001, Nr. 51-1768) 39 straipsniu ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 4 straipsnio 1 dalimi bei 2 dalies 1 ir 2 punktais,

papildau Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113):

1. Į I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą po žodžio „PEPAP“ įrašau eilutes ir jas išdėstau taip:

„Puošnioji vožtė ir jos dalys (Kratom (Mitragyna speciosa) plant)*“;

„Puošniosios vožtės ir jos dalių ekstraktas (extract of Kratom (Mitragyna speciosa) plant)*“.

2. Į II sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą po žodžių „Mirofinas (Myrophine)“ įrašau eilutę ir ją išdėstau taip:

„Mitragininas (Mitragynine)*“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS