1989 m. Vaiko teisių konvencijos 43 straipsnio 2 dalies pataisa

 

A/RES/50/155

97-asis plenarinis posėdis

1995 m. gruodžio 21 d.

 

50/155. Valstybių, Vaiko teisių konvencijos dalyvių, konferencija

 

Generalinė Asamblėja,

Pripažindama Vaiko teisių komiteto svarbą ir svarų jo narių indėlį vertinant bei prižiūrint, kaip valstybės, Vaiko teisių konvencijos dalyvės, įgyvendina šią Konvenciją,

su pasitenkinimu pažymėdama, kad šiuo metu yra 182 valstybės, Vaiko teisių konvencijos dalyvės, ir tai kad artėjama prie visuotinio ratifikavimo,

pažymėdama tai, kad valstybių, šios Konvencijos dalyvių, konferencijoje buvo priimta Konvencijos 43 straipsnio 2 dalies pataisa,

1. patvirtina Vaiko teisių konvencijos 43 straipsnio 2 dalies pataisą – žodis „dešimt“ keičiamas žodžiu „aštuoniolika“;

2. ragina valstybes, šios Konvencijos dalyves, imtis atitinkamų priemonių tam, kad Konvencijos pataisą kuo skubiau priimtų du trečdaliai valstybių, šios Konvencijos dalyvių, ir ji įsigaliotų.

______________