LIETUVOS RESPUBLIKOS IR JUNGTINIŲ MEKSIKOS VALSTIJŲ SUPRATIMO MEMORANDUMAS DĖL GEOGRAFINIŲ NUORODŲ APSAUGOS

 

Lietuvos Respublikai (toliau vadinamai „Lietuva“) stojant į Pasaulio prekybos organizaciją (toliau vadinamą „PPO“), Lietuva ir Jungtinės Meksikos Valstijos (toliau vadinamos „Meksika“) susitaria, kad, atsižvelgdamos į Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 3 skirsnį (Geografinės nuorodos), Lietuvos ir Meksikos derybose:

1) Lietuva:

a)pripažįsta, kad produktų pavadinimai „tequila“ arba „mezcal“ yra suprantami kaip produktų, kurių kilmė – Meksikos teritorija ar jos teritorijos regionas ar vietovė, geografinės nuorodos ir kad tokie produktai turi būti pagaminti laikantis Meksikos įstatymų ir standartų; ir

b)suteikia geografinėms nuorodoms „tequila“ ir „mezcal“ teisinę apsaugą tik tais atvejais, kai jos taikomos 1 punkto a papunktyje apibrėžtiems produktams;

2) Meksika:

a)pripažįsta, kad produktų pavadinimas „Palanga“ yra suprantamas kaip produktų, kurių kilmė – Lietuvos teritorija ar jos teritorijos regionas ar vietovė, geografinė nuoroda ir kad tokie produktai turi būti pagaminti laikantis Lietuvos įstatymų ir standartų; ir

b)suteikia geografinei nuorodai „Palanga“ teisinę apsaugą tik tais atvejais, kai ji taikoma 2 punkto a papunktyje apibrėžtiems produktams.

 

Pasirašyta 1999 m. spalio 14 d.                               Ženevoje

 

Lietuvos Respublikos delegacijos vardu

Jungtinių Meksikos Valstijų

 

delegacijos vardu

P. Algimantas RIMKŪNAS,

Amb. Alejandro DE LA PENA,

užsienio reikalų ministras,

nuolatinis Meksikos atstovas PPO

Lietuvos Respublikos delegacijos vadovas

 

______________