KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS generaliniO direktoriAus

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRIORITETINIŲ VALSTYBĖS SPORTO ŠAKŲ IR STRATEGINIŲ SPORTO ŠAKŲ 2013–2016 METŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 8 d. Nr. V-50

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752) 9 straipsnio 3 punktą ir vadovaudamasis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-49 „Dėl 2013–2016 metų Prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų nustatymo reikalavimų“:

1. Tvirtinu:

1.1. 2013–2016 metų prioritetinių valstybės sporto šakų sąrašą (pridedama).

1.2. 2013–2016 metų Strateginių sporto šakų sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1–1.2 punktuose nurodyti sąrašai gali būti papildomi naujomis sporto šakomis, jeigu tos sporto šakos atitiks 2013–2016 metų Prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų nustatymo reikalavimus, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-49.

 

Generalinis direktorius                                                   Klemensas Rimšelis

 

_________________

 

Patvirtinta

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. vasario 8 d.

įsakymu Nr. V-50

 

Prioritetinių valstybės sporto šakų sąrašas

 

1. Baidarių ir kanojų irklavimas

2. Boksas

3. Buriavimas

4. Dviračių sportas

5. Dziudo

6. Futbolas

7. Imtynės

8. Irklavimas

9. Krepšinis

10. Lengvoji atletika

11. Plaukimas

12. Rankinis

13. Stalo tenisas

14. Sunkioji atletika

15. Šaudymas

16. Šiuolaikinė penkiakovė

17. Tenisas

18. Tinklinis

 

_________________

 

Patvirtinta

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-50

 

Strateginių sporto šakų sąrašas

 

1. Baidarių ir kanojų irklavimas

2. Boksas

3. Buriavimas

4. Dviračių sportas

5. Dziudo

6. Imtynės

7. Irklavimas

8. Krepšinis

9. Lengvoji atletika

10. Plaukimas

11. Šiuolaikinė penkiakovė

 

_________________