LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VYKDANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMĄ

 

2002 m. balandžio 2 d. Nr. 438

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2324) 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Įgalioti Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą prie Teisingumo ministerijos, suderinus su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybine ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, patvirtinti skubaus keitimosi informacija apie nesaugius ir pavojingus vartotojų sveikatai produktus tvarką.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS