LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TYTUVĖNŲ MIESTO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO

 

2004 m. lapkričio 8 d. Nr. 1395

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183; 1999, Nr. 43-1362) 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės tarybos teikimą bei gyvenamosios vietovės bendruomenės prašymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Tytuvėnų miesto teritorijos ribas pagal parengtą planą:

1. Priskirti Tytuvėnų miesto teritorijai šių Kelmės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų dalis:

1.1. Tytuvėnėlių kaimo – žemės sklypą Nr. 2 (0,922 hektaro);

1.2. Kuršių kaimo – žemės sklypą Nr. 3 (2,149 hektaro);

1.3. Skogalio kaimo – žemės sklypus Nr. 5 (0,204 hektaro), Nr. 6 (0,123 hektaro), Nr. 8 (0,117 hektaro), Nr. 10 (0,084 hektaro), Nr. 11 (0,033 hektaro), Nr. 12 (0,051 hektaro) ir Nr. 14 (0,026 hektaro);

1.4. Rutelių kaimo – žemės sklypus Nr. 17 (0,178 hektaro), Nr. 19 (1,107 hektaro) ir Nr. 20 (0,043 hektaro);

1.5. Patytaukio kaimo – žemės sklypus Nr. 24 (0,253 hektaro), Nr. 26 (0,357 hektaro) ir Nr. 28 (1,381 hektaro);

1.6. Medingėnų kaimo – žemės sklypą Nr. 30 (0,102 hektaro);

1.7. Tytuvėnų geležinkelio stoties – žemės sklypus Nr. 32 (0,01 hektaro) ir Nr. 35 (0,538 hektaro);

1.8. Kalvių kaimo – žemės sklypus Nr. 37 (0,107 hektaro) ir Nr. 39 (1,253 hektaro);

1.9. Kiškonių kaimo – žemės sklypą Nr. 40 (0,095 hektaro).

2. Išskirti iš Tytuvėnų miesto teritorijos šias dalis ir priskirti jas Kelmės rajono savivaldybės gyvenamosioms vietovėms:

2.1. Tytuvėnėlių kaimui – žemės sklypą Nr. 1 (0,156 hektaro);

2.2. Kuršių kaimui – žemės sklypą Nr. 4 (0,048 hektaro);

2.3. Skogalio kaimui – žemės sklypus Nr. 7 (0,094 hektaro), Nr. 9 (2,327 hektaro), Nr. 13 (0,012 hektaro), Nr. 15 (0,06 hektaro) ir Nr. 16 (0,048 hektaro);

2.4. Rutelių kaimui – žemės sklypus Nr. 18 (0,011 hektaro) ir Nr. 21 (0,01 hektaro);

2.5. Patytaukio kaimui – žemės sklypus Nr. 22 (0,235 hektaro), Nr. 23 (0,25 hektaro), Nr. 25 (0,037 hektaro), Nr. 27 (0,072 hektaro) ir Nr. 29 (0,625 hektaro);

2.6. Žarų kaimui – žemės sklypą Nr. 31 (0,81 hektaro);

2.7. Tytuvėnų geležinkelio stočiai – žemės sklypus Nr. 33 (0,013 hektaro) ir Nr. 34 (0,054 hektaro);

2.8. Kalvių kaimui – žemės sklypus Nr. 36 (0,015 hektaro) ir Nr. 38 (0,057 hektaro).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS

______________