Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL IŠLAIDŲ JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGOMS LIMITŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. KOVO 5 D. NUTARIMO NR. 331 „DĖL TARNYBINIŲ MOBILIŲJŲ TELEFONŲ“ IR JĮ KEITUSIŲ NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2012 m. sausio 11 d. Nr. 11

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti:

1.1. Ministro Pirmininko kancleriui, Vyriausybės įstaigų vadovams ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų vadovams – nustatyti atitinkamus išlaidų, skiriamų tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio, įskaitant prisijungimą prie interneto, paslaugų sąskaitoms apmokėti, mėnesio ir metų limitus ir kontroliuoti, kad šių limitų būtų laikomasi;

1.2. ministrams – nustatyti ministerijų, įstaigų prie ministerijų ir kitų ministerijoms pavaldžių valstybės institucijų atitinkamus išlaidų, skiriamų tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio, įskaitant prisijungimą prie interneto, paslaugų sąskaitoms apmokėti, mėnesio ir metų limitus ir kontroliuoti, kaip jų laikomasi;

1.3. Ministro Pirmininko kancleriui, ministrams, įstaigų prie ministerijų ir kitų ministerijoms pavaldžių valstybės institucijų vadovams, Vyriausybės įstaigų vadovams ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų vadovams:

1.3.1. patvirtinti pareigų, kurias einant suteikiama teisė naudotis tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio, įskaitant prisijungimą prie interneto, paslaugomis, sąrašus;

1.3.2. judriojo ryšio įrangos įsigijimą planuoti iš turtui įsigyti skirtų asignavimų, jeigu įsigyjamo ilgalaikio materialiojo turto vertė viršija 1 000 (vienas tūkstantis) litų, arba iš kitų asignavimų, jeigu įsigyjamo ilgalaikio materialiojo turto vertė mažesnė negu 1 000 (vienas tūkstantis) litų.

2. Nustatyti, kad į išlaidų limitus, patvirtintus vadovaujantis šio nutarimo 1.1 ir 1.2 punktais, neįskaitomos į užsienį komandiruotų asmenų išlaidos, skirtos tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio, įskaitant prisijungimą prie interneto, paslaugų sąskaitoms apmokėti. Šios išlaidos padengiamos iš komandiruotėms skirtų lėšų.

3. Rekomenduoti savivaldybėms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldžioms valstybės institucijoms ir įstaigoms vadovautis šiuo nutarimu.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ (Žin., 2002, Nr. 26-941);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimą Nr. 708 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ dalinio pakeitimo„ (Žin., 2002, Nr. 52-2018);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. 1174 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ pakeitimo„ (Žin., 2005, Nr. 131-4723);

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimą Nr. 389 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ pakeitimo„ (Žin., 2009, Nr. 56-2212);

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimą Nr. 1086 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ pakeitimo„ (Žin., 2009, Nr. 111-4718).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                         RASA JUKNEVIČIENĖ