Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 m. rugsėjo 25 d. NUTARIMO NR. 1155 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS užsienio reikalų ministerijos nuostatų PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1078

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 85-2378; 2008, Nr. 49-1827; 2009, Nr. 67-2712, Nr. 77-3181):

1.1. Įrašyti 6.1.2 punkte vietoj žodžių „Vyriausybės kanceliarija“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“.

1.2. Įrašyti 6.5.8 punkte vietoj žodžių „Vyriausybės kanceliarijoje“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyboje“.

1.3. Įrašyti 18 punkto antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „Vyriausybės kanceliarijoje“ žodžius „Ministro Pirmininko tarnyboje“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2009 m. rugsėjo 15 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                              VYGAUDAS UŠACKAS