LIETUVOS RESPUBLIKOS

AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. kovo 25 d. Nr. IX-1391

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 43-1496; 2002, Nr. 72-3011)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bendrovės, organizuojančios stalo lošimus (ruletės, kortų, kauliukų lošimus) ir lošimus automatais, už kiekvieną įrengtą ruletės, kortų arba kauliukų stalą ir įrengtą lošimo automatą lošimų mokestį apskaičiuoja taikydamos šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytus dydžius ir sumoka ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mokestinio laikotarpio pradžios. Lošimų mokesčio už kiekvieną lošimo įrenginį pirmasis mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų ketvirtis, kurį išduodamas, papildomas arba pakeičiamas leidimas atidaryti automatų, bingo saloną arba lošimo namus (kazino). Pirmąjį mokestinį laikotarpį lošimų mokestis už kiekvieną lošimo įrenginį apskaičiuojamas ir sumokamas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo leidimo atidaryti automatų, bingo saloną arba lošimo namus (kazino) išdavimo, papildymo arba pakeitimo dienos.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                  ROLANDAS PAKSAS