LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS 2007 M. RUGPJŪČIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 5-V-522 „DĖL LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO NUOSTATŲ IR STRUKTŪROS SCHEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 5-V-533

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. 5-V-522 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“:

1. Papildau 1.3 punktu:

„1.3. Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnybos ir Lietuvos policijos liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnybos reorganizavimo sąlygas, paskelbtas Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnybos, Lietuvos policijos liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnybos 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 38-V-44/139-V-24/134-V-4 „Dėl Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnybos, Lietuvos policijos liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnybos reorganizavimo prijungimo būdu prie Lietuvos kriminalinės policijos biuro sąlygų paskelbimo“ („Informaciniai pranešimai“, 2007, Nr. 42-634).“

2. Papildau 2 punktu, buvusius 2–4 punktus laikau 3–5 punktais:

„2. Nusprendžiu nuo 2007 m. spalio 1 d. reorganizuoti Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnybą ir Lietuvos policijos liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnybą prijungimo būdu prie Lietuvos kriminalinės policijos biuro.“

3. Pakeičiu 4 punktą ir išdėstau jį taip:

„4. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1, 1.2 ir 3 punktai įsigalioja nuo 2007 m. spalio 1 d.“

 

 

L. E. POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO PAREIGAS              VYTAUTAS NAVICKAS