Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1250 „DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. birželio 10 d. Nr. 563

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 90-3175; 2002, Nr. 110-4868; 2007, Nr. 100-4077) ir išdėstyti 2 punktą taip: 

2. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos, pardavusios pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turtą ir atskaičiusios jo saugojimo bei pardavimo išlaidas, 50 procentų gautų įplaukų priskiria tikslinės paskirties lėšoms ir naudoja turtui įsigyti.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA